imfe.jpg
  English
.
.
.

Клименко Олена Олександрівна  науковий співробітник відділу декоративного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України.

Народилась 23.09.1954 в м. Запоріжжі, закінчила Київську середню школу №92 (1972), Київський державний художній інститут  (нині - Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури),  факультет історії та теорії мистецтва (1977), аспірантуру ІМФЕ ім. М. Рильського (1988). У 1978-1987 рр. працювала ст. науковим співробітником відділу кераміки Державного музею українського народного декоративного мистецтва (нині - Національний музей українського народного декоративного мистецтва). Після закінчення аспірантури працює в ІМФЕ ім. М.Рильського. У 1990-х рр. співпрацювала з Музеєм Івана Гончара (нині - Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»), Національним історико-культурним заповідником «Софія Київська», Музеєм українського народного декоративного мистецтва (нині - Національний музей українського народного декоративного мистецтва). Від 2006 читає лекції з історії декоративного мистецтва в Державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

 

Наукові зацікавлення:

- історія та теорія українського народного мистецтва;

- гончарне мистецтво України Х-ХХ ст.;

- народний примітив.

  • Бере участь у Державній атестаційній комісії Київського інженерно-будівельного університету.
  • Член журі Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному».
  • Член Експертної керамологічної ради Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні.

 

Основні публікації:

1.      Опошня. Проблемы промысла //Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций: Материалы Всесоюзной с международным участием научно-творческой конференции. - М., 1991. - С.287-291.

2.      До питання про роботу Полтавського земства з гончарями Опішні //Українське гончарство: Науковий збірник за минулі літа. - Кн. І. - К. - Опішне: Молодь - Українське народознавство, 1993.

3.      До історії народної кераміки Опішні дореволюційного часу //Українське гончарство: Науковий збірник за минулі літа. - Кн. І. - К. - Опішне: Молодь - Українське народознавство, 1993.

4.      До питання про термін «Народний примітив» // Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології (примітив, фольклор, аматроство, наїв, кітч...): Колективне дослідження за матеріалами Других Гончарівських читань. - К.: Музей Івана Гончара - Родовід, 1996.

5.      Український народний примітив: образні витоки, національна своєрідність // Родовід. - 1997. - №2(16).

6.      Творчість Остапа Ночовника і проблема інновацій у народному мистецтві //Регрес і регенерація в народному мистецтві: Колективне дослідження за матеріалами Третіх Гончарівських читань. - К.: Музей Івана Гончара - Родовід, 1998.

7.      /Опішненські/ гончарі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (Інноваційний напрямок) //Народне мистецтво. - 1999. - №3-4.

8.      /Опішненські/ гончарі кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: Традиційний напрямок //Народне мистецтво. - 2000. - №1-2.

9.      Гончарі Опішного 1930-50-х років: Артільне виробництво //Народне мистецтво. - 2001. - № 1-2

10.  Народний майстер як творча особистість (До проблеми індивідуального в народному мистецтві) //Традиційне й особистісне в мистецтві: Колективне дослідження за матеріалами Четвертих Гончарівських читань. - К.: Український центр народної культури "Музей Івана Гончара", 2002. - С.31-37.

11.  Творчість Ганни Діденко //Народне мистецтво. - 2004. - №3-4.

12.  Осередки подільської кераміки в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва //Музеї народного мистецтва та національна культура. - К.: Златограф, 2006. - С.44-58.

13.  Василь Омеляненко //Народне мистецтво. - 2006. - №1-2.

14.  Гончарство //Історія декоративного мистецтва України: У 5-и т. / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. - Вінниця: ПП Едельвейс і К, 2007. - Т.2: Мистецтво ХYІІ-ХYІІІ століття. - С.195-216.

15.  Українська народна кераміка в ансамблі традиційного житла: мальована миска //Українське мистнецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Збірник наукових праць. - Вип.8. - К., 2008. - С.62-70.

16.  Традиції та інновації в українському гончарстві ХХ - початку ХХІ ст. і проблема кітчу //МІСТ. №4-5. - К., 2008. - С.152-161.

17.  Українська мальована миска //Народне мистецтво. - 2008. - №3-4.

18.  Самобутній осередок Подільського гончарства // Народне мистецтво. - 2009. - №1-2.  

19.  «Споріднені з глиною» // Народне мистецтво. - 2009. - №1-2.

20.  Гончарство // Історія декоративного мистецтва України: У 5-и т. / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т.Кара-Васильєва. -К., 2009. - Т.3: Мистецтво ХІХ століття (у співавторстві з Л. Сержант та Г. Істоміною).