imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Головатюк Валентина Данилівна  науковий співробітник, кандидат філологічних наук

 

Наукові зацікавлення:

 історія слов’янської фольклористики;

 українсько-польські фольклористичні взаємини;

 традиційний і сучасний фольклор українців Польщі.

 

Основні публікації:

1. Народнопоетична творчість українців Підляшшя в колі інтересів фольклористичної науки // Українсько-польські культурні взаємини ХІХ-ХХ ст. – К., 2003. – С. 124-132.

2. Динаміка весільної обрядовості українців Підляшшя // Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. – Рівне, 2005. – С. 67-81.

3. Українська обрядовість та фольклор на сторінках часопису «Lud» // Слов’янський світ. – Вип. 5. – К., 2007. – С. 181-189.

4. Folklorystyczne tradycje ukrainców Podlasia. Polska-Ukraina-Pogranicze kulturowe i etniczne // Archiwum Etnograficzne. – T. 47. – Wroclaw, 2008. – S. 241-258.

5. Фольклор у сучасній культурі українців Підляшшя // Пытанні мастацтвазнауства, этналогіі і  фалькларыстыкі. – Вип. 4. – Мінск, 2008. – С. 219-225.  

6. Фольклористична діяльність Народознавчого товариства у Львові  // Слов’янські обрії. – К., 2009.

7. Народна словесність українців у зацікавленнях польських дослідників кінця ХІХ – І половини ХХ ст. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Вип. 11. – К., 2010. – С. 290-298.

8.Адам Фішер: науковий доробок та організаційна діяльність // Слов’янський світ. – К., 2012. – Вип. 10. – С. 120–131.

9.Українська народнопоетична творчість у польській фольклористиці першої половини ХХ століття (з історії дослідження) // Фольклор та мистецтво слов’ян у європейському контексті. До ХY Міжнародного з’їзду славістів (Мінськ, 2013). – К., 2012. – С. 68–101.

10.Польське народознавче товариство на сучасній фольклористичній мапі Польщі // Сучасна фольклористика європейських країн. Наукові студії ІМФЕ. – К., 2012. – С. 18–41.

11.Фольклорно-етнографічна спадщина Івана Ігнатюка // «Мова і культура». – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – С. 78–85.

12.До 100-річчя від дня народження Юзефа Буршти // Слов’янський світ. – Вип. 12. – К., 2014. – С. 183–192.

 

01.07.2015