imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Карацуба Мирослава Юріївна старший науковий співробітник відділу зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук, доцент, докторант відділу зарубіжної фольклористики. Відповідальний секретар щорічника «Слов'янський світ».

 
 
НАУКОВА ТЕМАТИКА
 

Кроатистика; сербістика, хорватсько-українські; сербсько-українські фольклористичні і літературні зв'язки; фольклорні жанри, зокрема балада, проблеми перекладознавства.


ВИБРАНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

1. Здобутки і прорахунки художнього перекладу на українську мову поеми П. Нєгоша "Гірський вінець" // Проблеми славістики. - Число 1. - Луцьк. - 2000. - С. 65-69.
2. Переклади Максима Рильського з сербської народної поезії // Вісник Київського Інституту "Слов'янський університет". - К., 2000. - Вип. 8. Філологія. - С. 162-166.
3. Образно-тематична характеристика сербських та хорватських народних епічних пісень // Мова і культура. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго. - 2000. - Вип. 1, Т. 3. - С. 128-134.
4. Образно-тематична характеристика сербських народних ліричних пісень // Мова і культура. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго. - 2000. - Вип. 2, Т. 3. - С. 155-159.
5. Сербська народна поезія, її жанрова природа і стильові особливості // Мова і культура. - Вип. 3, т. 4. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго. - 2001. - С. 122-126.
6. М. Максимович як дослідник українського фольклору та народної поезії південних слов'ян // Мова і культура. - Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. - Вип. 4, т. 4. - С. 141-152.
7. Народна поезія південних слов'ян у світлі зацікавлень діячів науки і культури: переклади і спроба жанрової та стильової класифікації // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. - К., 2014. - Вип. 25. - С. 173-182.
8.Архетип інцесту як порушення заборони у слов'янській народній баладі // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. - К., 2014. - Вип. 26. - С. 173-182.
9. Фольклористичні дослідження етнічних меншин України // Мова і культура. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - Вип. 17. Том VI (174). - С. 274-279.
10. Болгарське баладознавство в контексті дослідження жанру слов'янської балади // Слов'янський світ. - К., 2014. - Вип. 13 / [голов. ред. Скрипник Г. А.] ; НАНУ. - С. 131-143.

 

01.07.2015