imfe.jpg
  English
.
.
.

Мушкетик Леся Георгіївна  провідний науковий співробітник,

доктор філологічних наук.

 

Наукові інтереси:

-   сучасна славістична фольклористика  Угорщини;

-   антропоцентризм народної казки Українських Карпат;

-   фольклор пограниччя;

-   українсько-угорські взаємовпливи у фольклорі Закарпаття;

-   сучасна угорська славістика,

-   художній переклад з угорської на українську мову.

 

Монографії:

•    Славістична фольклористика в Угорщині (кінець ХІХ–ХХ ст.) (1992).

•    Переклад з угорської на українську мову : теоретичні узагальнення і практичний досвід (2006).

•    Людина в народній казці Українських Карпат : на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців (2010).

•    Фольклор українсько-угорського порубіжжя (2013).

•    Славістичні студії в Угорщині : історія та сучасний стан (2014).

•    Персонажі української народної казки (2014).

 

Автор близько 200 наукових статей.

Інші праці:

Magyar-ukrán szótár. Угорсько-український словник / Szerk. Udvari I.; főmunkatárs: Kótyuk I.; munkatársak: Hegyes A., Musketik L. – Ніредьгаза, 2005. – Т.I. A-Ly. – 916 с.;  Т.2. M –Zs. – 717 с.

Ukrán folklór – Український фольклор: Тексти/укладач та автор прим. (Ніредьгаза,  1994).

Ritkaszép magyar népmesék – Угорські народні казки рідкісної краси. / укладач, автор вст. ст. та перекл. (2003).

Статті до енциклопедичного словника «Художня культура західних і південних слов'ян (ХІХ–ХХ ст.)» (2006).

 

Науковий координатор угорського та ізраїльського  спецвипусків журналу «Народна творчість та етнографія» (2006, №4; 2008, №4).

Голова Національної асоціації україністів.

Перекладач, член Національної спілки письменників України та член Спілки письменників Угорщини.

Переклала з угорської на українську мову 14 художніх та наукових книжок. Це зокрема  романи: Залан Т. Котидзьобик Хі-Ба (1991); Чаплар В. Грошей, та чимбільше (1994); Костолані Д. Нерон, кривавий поет (1995); Лукс А. Нічна «коректура» (1997); Фейеш Е. Добривечір, літо, добривечір, кохання (1989); Дері Т. «Любий бо-пер» (2011); монографії: Гьорьомбеї А. Історія угорської літератури (1998) Коша Л. Чиї ви сини. Огляд угорської етнографії (2003) та ін.

Заступник відповідального редактора щорічника «Слов’янський світ», «Народна творчість та етнологія», член редколегії періодичних видань: «Міфологія і фольклор», «Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур», «Матеріали до української етнології»  та ін.

Іноземний член Угорської академії наук. Член Угрознавчого товариства Угорщини. Іноземний  член Угорського етнографічного товариства.