imfe.jpg
  English
.
.
.

Чебанюк Олена Юріївна  кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Основна наукова тематика: календарно-обрядова поезія, фольклорна картина світу, питання часу й простору в фольклорному висвітленні, сучасний стан фольклорної традиції

 

Публікації:

Календарно-обрядові пісні / упоряд., вст. ст., прим. – К., 1987.

Купальські пісні / упоряд., вст. ст., прим. – К., 1989. 

Жниварські пісні  / упоряд., вст. ст., прим.  – К., 1990. 

Релікти архаїчних уявлень і ритуалів у деяких дівочих весняних іграх.– НТЕ. – 1997. – № 4. – С. 88–95.  

Традиційний фольклор українців і сучасні тенденції розвитку // IV Міжнар. конгрес україністів (Одеса,  2001). – Київ ; Одеса. – 2001:  Кн. 1.

«Помаранчева революція» у фольклорі київських майданів і вулиць // Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів. – К., 2005. – С. 311–322; 

Легенда про Попеля і Пяста: міфологічна парадигма і проблема культурного героя // Художня та наукова картина світу. – К., 2006.  

Народний календар у традиційній картині світу українців // НТЕ. – 2008. – №6. 

Ballads in the Folklore of Ukrainian Calendar Customs  // 35th international ballad conference SIEF – Kyiv, 2009. – Р. 218–221.

 Постфольклор на пострадянському просторі // Курбасовські читання. – К., 2009. – №4. 

Фольклорно-етнографічні джерела поеми С. Ф. Кльоновича „Roksolania” // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2010. – Вип. 34. –С. 448–454;  

Молодіжний календар у контексті традиційної культури українців //  Молодість в українській традиційній культурі. – К. : Дуліби, 2010;

Сюжетоутворююча функція концептів «життя», «страждання», «смерть» у слов’янській баладі // Слов’янський світ. – 2010. – № 8.

Український народний календар як культурний текст // Український альманах. – К., 2011. – №4. 

Семантика та символіка межі у традиційних віруваннях і фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми  поетики. – 2011. – Вип. 36. – С. 334–340.

Календарна обрядовість старообрядців Чернігівщини:  діалог культур // Български фолклор. – 2011. – кн. 3–4. – С. 151–160. 

"Ніч має своє право": нічний час у календарних віруваннях у фольклорі українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2011. – Вип. 37. – Ч.1. – С. 332–337. 

Українські народні хрононіми // Український альманах. – К., 2012. 

Баба Марта, самашедша Євдоха і Авдотья-плющиха: релікти весняного новоліття у південних і східних слов’ян// Слов’янський світ. – 2012. – №10.  

 

Участь у колективних монографіях:  Сучасна російська фольклористика // Сучасна фольклористика європейських країн. – К., 2012. – С. 295–325.