imfe.jpg
  English
.
.
.

ВІДДІЛ АРХІВНИХ НАУКОВИХ ФОНДІВ, РУКОПИСІВ ТА ФОНОЗАПИСІВ
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
 

Наукові архівні фонди налічують 65 фондів та колекцій з 24 тисячами одиниць зберігання та близько 1,5 млн. арк.

Хронологічний діапазон матеріалів: серед. ХІХ - поч. ХХІ ст.

Основою сучасного наукового архіву ІМФЕ НАНУ стали фольклорно - етнографічні матеріали, що належали науковим установам, спадкоємцем яких став ІМФЕ, - Етнографічній комісії Всеукраїнської академії наук (1921 - 1933), Інституту українського фольклору АН УРСР (1936 - 1941), Інституту народної творчості та мистецтв АН УРСР (1941 - 1944). У повоєнний період із розширенням сфери наукових досліджень Інституту урізноманітнилася тематика матеріалів, які формували архів і передавалися з інших установ та приватними особами - спадкоємцями науковців та митців.

Документи, пов'язані із дослідженням традиційної народної культури, містяться у фондах установ і діячів науки, які працювали в цих напрямках. Це фонди Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук (ВУАН), Кабінету антропології та етнології ім Ф. Вовка ВУАН, Кабінету музичної етнографії ВУАН, Етнографічного товариства в Києві, Волинського краєзнавчого музею, Інституту українського фольклору АН УРСР, Інституту народної творчості та мистецтв АН УРСР, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ, О. Алешо, О. Біжковича, М. Білозерського, В. Гнатюка, Б. Грінченка, П, Демуцького, О. Кістяківського, Ф. Колесси, В. Кравченка, М. Лисенка, П. Литвинової, П. Мартиновича, Я. Новицького, С. Носа, Ю. Павловича, О. Правдюка, Я. Прилипка, І. Рудченка, Д. Яворницького та ін.

У цих фондах знаходиться документація відповідних установ - протоколи, плани, листування, наукові праці фольклористів й етнографів, фольклорно - етнографічні матеріали, зібрані науковцями та аматорами -збирачами. Життєвий шлях фондоутворювачів і їхній внесок у розвиток науки відображено в особистих і родинних документах, листуванні, добірках фольклорних й етнографічних матеріалів, наукових дослідженнях.

Більшість фондів народознавчого спрямування мають у своєму складі ілюстративні матеріали (малюнки, фото),тематично пов'язані з традиційною культурою. Це зображення носіїв фольклору (кобзарів, лірників, співаків, оповідачів), предметів народного побуту й мистецтва, народних типажів, побутових сценок тощо.

Цінною частиною архіву є колекція фонозаписів музичного й прозового фольклору, що створювалася переважно протягом другої половини ХХ ст.

Інша частина архіву відображає історію професійного мистецтва в Україні - музики, образотворчого мистецтва, театру - та його дослідження. Це фонди мистецьких об'єднань і товариств, окремих митців та мистецтвознавців: Товариства південно - російських художників, Товариства художників ім. К. Костанді, театру "Березіль", В. Авраменка, М. Грінченка, Б. Егіза, Ф. Ернста, В. Йориша, Б. Крижанівського, Є. Мамолата, В. Никитіна, П. Козицького, Я. Степового, В. Фемеліді, Я. Яциневича та ін.

Фонди творчих об'єднань, митців та мистецтвознавців представлені офіційними документами (статутами, відозвами, звітами, офіційним листуванням) та матеріалами особового походження, пов'язаними з з особистими, службовими та творчими біографіями фондоутворювачів: автобіографіями, різноманітними свідоцтвами, листуванням, щоденниками, науковими працями, рукописами музичних творів тощо. У складі цих фондів є чимало фотоматеріалів, а також друкованих видань - афіш, концертних програм, каталогів художніх виставок, тематичних добірок з періодичних видань.

Науковий архів Інституту акумулював працю кількох поколінь дослідників і митців. За різнобічністю відображення історії традиційної й професійної культури він є унікальним джерелом інформації для фольклористів, етнологів, мистецтвознавців.

Від 1944 р. роботу наукового архіву ІМФЕ очолювали М. С. Родіна, М. Т. Яценко, Н. С. Шумада, І. П. Березовський, В. К. Борисенко.

 

Співробітники відділу:

Борисенко Валентина Кирилівна — завідувач відділу, доктор історичних наук, професор.

Вовк Олександр Іванович — провідний мистецтвознавець.

Головко Олександр Миколайович — провідний етнолог. Коло наукових досліджень: особливості етнокультурної взаємодії на пограниччі; історія вітчизняної та зарубіжної етнології.

Дєдуш Олексій Валентинович  — провідний етнолог.

Ковтун Катерина Іванівна — молодший науковий співробітник.

Пилипчак Марія Іванівна — молодший науковий співробітник. Композитор.

Сауляк Богдан Михайлович — молодший науковий співробітник.

Стефанович Світлана Павлівна — молодший науковий співробітник.

Федорович Надія Вікторівна — молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: народна астрономія, космогонія, міфологія, обрядовий фольклор.

Філатова Анастасія Михайлівна — провідний мистецтвознавець.