imfe.jpg
  English
.
.
.

Колектив Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
вітає лауреатів премії

імені видатного вченого ФІЛАРЕТА КОЛЕССИ

 

Під час звітної сесії Загальних зборів Національної академії наук України, що відбулася 24 квітня 2024 року в Києві, Президент НАН України академік Анатолій Загородній вручив дипломи лауреатам премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2023 року.

Премію ім. Ф. М. Колесси за видатні наукові роботи в галузі української фольклористики, етнології, народознавства та музикознавства - за працю «Українська фольклористична енциклопедія» отримали:

• завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Лариса Вахніна;

• старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Мирослава Карацуба;

• старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Ірина Коваль-Фучило.

 

 

Бажаємо колегам, лауреатам премії ім. Філарета Колесси подальших творчих успіхів у науковій роботі.