imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ДО СЛАВЕТНОГО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО

 

12 березня 2024 року на відкритому засіданні відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології зібралися колеги та однодумці, члени відділу ЕСМІК, представники інших відділів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського, аспіранти інституту для привітання з нещодавною важливою подією в житті відомого українського культуролога, сучасного філософа культури 

 

ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА ЮДКІНА

 


21 грудня 2023 року українська мистецька громадськість, вся культурологічна спільнота вітали шановного ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА ЮДКІНА зі Славним Ювілеєм! Доктору мистецтвознавства, провідному науковому співробітнику відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології ІМФЕ імені М.Т. Рильського, члену-кореспонденту НАМ України виповнилося 75 років!

Народившись у Львові в 1948 році в родині відомого архітектора Миколи Миколайовича та математика за фахом, викладача Віри Борисівни Ріпун, маленький Ігор з дитинства зростав у творчій атмосфері, яка сприяла всебічному гармонійному розвитку його талантів. І музика, без сумніву, стала тою сферою, де здібний хлопчик проявив себе.

Маючи потужний інтелект, будучи високоосвіченою людиною, ерудитом, цілком природньо, що Ігор Миколайович після закінчення Львівської консерваторії (1964-1970) обирає науковий шлях для реалізації свого потенціалу. Він потрапляє в аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського, а згодом вже працюючи у новоствореному відділі присвяченому питанням соціології культури в 1982 році успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Естетико-психологічні аспекти виражальності музичного ритму».

Крім ритмології талановитий дослідник працює в галузі історичної та теоретичної стилістики. Так у 1994 році виходить друком його монографія «Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ ст.»

А докторська дисертація «Регіональні ретроспективні та інтеграційні аспекти розвитку німецької музичної культури другої половини ХХ ст.» була захищена в 1996 році.

Інші праці вченого-культуролога, в цій царині, друкуються в 1999 році - «Культурологія Просвітництва» та в 2001 році - «Культура романтики».

До кола наукових інтересів І.М. Юдкіна входять лінгвопоетика та лінгвокультурологія («Краткий семантико-этимологический справочник: славистика и романо-германистика» (2004), доповіді на міжнародних конгресах). А також поетика тексту (монографія «Афористичні основи драматичної і ліричної поезії» (2013 рік)).

Дослідження на стику лінгвістики та драматургії, морфологія культури, виконавське мистецтво - всі ці актуальні та креативні ідеї збагачують український науковий та мистецький простір та заглиблюють всіх небайдужих й вдумливих дослідників у такі пласти філософії культури, які досить рідко потрапляють у коло зацікавлень та осмислюються науковцями сьогодні. Піднятись на такий рівень абстракції здатен далеко не кожен. Тут потрібен підготовлений розум, широка ерудиція та відповідний тип мислення. Все це ми бачимо у наукових текстах І.М. Юдкіна, який розмірковує:

«Призначення і покликання виконавського мистецтва, театрального і музичного, його можливості і обмеження, його відношення до створення текстів - це часткові питання широкої проблеми творчого процесу. Виконавство як втілення цілей, як знаходження засобів для здійснення творчого задуму становить необхідний момент витлумачення і визначення самих цілей, відповідності їм засобів, тобто процесу інтерпретації об'єкту цілеспрямованої дії».

І далі, мислитель наголошує:

«Укорінення витоків виконавства в природі мови уможливлює простеження генези його спеціалізації. Мова становить не знаряддя, не засіб (спілкування, мислення), а буттєву основу людини, вихідну субстанцію, носієм якої стає людина, що в тій мірі є людиною, в якій є таким її носієм. Це передбачає насамперед виправдання літературоцентризму в широкому тлумаченні - від логоцентризму, тобто пріоритету мови та свідомості, до лексикоцентризму, де слово та, спеціально, ім'я стає основною клітинкою тіла культури. Обов'язковий момент вербалізації світу тягне за собою необхідну участь свідомості в творчому процесі».

Ці міркування ми знаходимо в фундаментальній праці Ігоря Миколайовича Юдкіна «Феноменологія культури як методологія інтерпретації», яка побачила світ у 2020 році. В монографії з позицій феноменології розглянуто проблематику виконавського мистецтва в театрі та музиці. Інтерпретацію подано в контексті інтуїтивного мислення в аспекті герменевтики і евристики. Простежено формування ейдетичних абстракцій як метаморфози ідіоматики.

 

На відкритому засіданні відділу ЕСМІК ювіляр
представив наукову доповідь

«ДРАМА І ПРОЗА:
ПРОБЛЕМА ТЕКСТОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»
 
 
 

Вчений поділився своїми поглядами та міркуваннями, власним баченням проблеми текстових перетворень у драматичному та прозовому тексті.

Всі присутні члени колективу ІМФЕ імені М.Т. Рильського мали чудову нагоду почути глибокого й креативного сучасного мислителя, блискучого ерудита та інтелектуала, який постійно експериментує та виходить за межи усталених в культурології уявлень. Доповідь була високо оцінена та сприйнята присутніми науковцями різних поколінь, як високоінтелектуальний культурний продукт талановитого багатогранного українського мислителя-мистецтвознавця. Вона спонукала до роздумів над поставленими проблемами та викликала побажання ще і ще раз мати можливість перечитати положення доповіді у вигляді статті у фахових журналах.

Вагомий доробок ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА ЮДКІНА - це доробок українського мислителя, філософа культури, який, застосовуючи міждисциплінарний підхід, зумів представити в своїй багатогранній науковій творчості синтез МУЗИКИ та МОВИ, що стали його покликанням та призначенням.

 

 

Вітаючи нашого шановного ювіляра всі присутні гості та співробітники відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології, в якому Ігор Миколайович Юдкін натхненно та плідно працює, бажали йому МИРУ, міцного здоров'я, невичерпної енергії та наснаги в подальшому служінні українському мистецтву та науці!

 

МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!

 

 

 

Завідувач відділу екранно-сценічних
мистецтв і культурології
ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України
д. філол. наук, професор Наталія Мех