imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Презентація монографії Людмили Соколюк

«Вища мистецька школа Харкова - від модернізму до трансформацій»

 

18 жовтня на черговому міжнародному семінарі у відділі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбулася презентація монографії Л. Соколюк «Вища мистецька школа Харкова - від модернізму до трансформацій». Людмила Сокоюк - доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМУ, професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вона детально ознайомила всіх присутніх з основним змістом своєї книги.

Її книга є першим ґрунтовним дослідженням процесів формування вищого мистецького навчального закладу в Харкові, особливістю якого є перехід від підготовки митців образотворчого мистецтва до студіювання фахівців художньо-промислового напрямку. Ці дві лінії вперше були поєднані в приватній школі Марії Раєвської-Іванової у другій половині ХІХ ст., а сьогодні , як відзначила Людмила Данилівна у своїй монографії, ця модель знайшла своє продовження в діяльності Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Основна увага доповідачки була зосереджена на маловивченому періоді від 1921 року, коли було утворено перший мистецький виш у Харкові. У своїй доповіді Людмила Данилівна детально зупинилась на внеску художників авангарду у модернізацію українського образотворчого мистецтва. Це перш за все творчість В. Єрмілова, О. Хвостенко-Хвостова, І. Падалки, М. Бойчука. У книзі вперше в українському мистецтвознавстві досліджено неймовірні втрати серед педагогічного складу тодішнього мистецького вузу Харкова. Наведено список постраждалих, репресованих діячів культури під час сталінських репресій 1933-1937рр. І їх біографії. Знищення діячів культури продовжувалось і в 1940-х рр. до настання хрущовської відлиги, тобто періоду яким закінчується монографія. Доповідь Людмили Данилівни Соколюк викликала жвавий інтерес і активне обговорення. Науковцями було відзначено високий професіональний рівень дослідження, широке опрацювання архівних матеріалів. Особливо відзначався широкий корпус ілюстративного матеріалу, більшість фотоматеріалів було репрезентовано з особистого архіву авторки.

 

 

 

 

 

 

 

Інформацію підготувала доктор мистецтвознавства,
завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Тетяна Кара- Васильєва