imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Круглий стіл

«Українське музикознавство: сучасний стан та перспективи розвитку»


2 жовтня 2023 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України було проведено круглий стіл «Українське музикознавство: сучасний стан та перспективи розвитку», що був включений до програми Міжнародного фестивалю «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ'2023». У межах круглого столу відбулася презентація видань відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Науковий форум пройшов у змішаному форматі, що уможливило в режимі реального часу залучення до обговорення широкого кола проблем музичного українознавства, його ролі для науки, освіти, суспільства представників усіх музичних вишів України - Національної музичної академії України ім. П. Чайковського, Харківського університету мистецтв ім. І. Котляревського, Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової, Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, а також Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, Національної спілки композиторів України та інших установ. Учасниками круглого столу були відомі представники музичної громадськості, музикознавча еліта України - академік Національної академії мистецтв, народний артист України І.-Я. Гамкало, доктори мистецтвознавства В. Бондарчук, М. Копиця, О. Самойленко, С. Осадча, Л. Кияновська, У. Граб, О. Александрова, В. Громченко, кандидати мистецтвознавства Ол. Шевчук та Н. Дика, письменник, журналіст В. Корнійчук, музикознавиця, редакторка, музична й громадська діячка О. Голинська, членкиня правління Національної спілки композиторів України Г. Степанченко та багато ін.

Увазі поважних гостей було представлено близько 80 книг, присвячених різним темам і проблемам музичного українознавства. Це - результат 20-річної праці співробітників відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ НАНУ. Серед основних видань: шість томів «Української музичної енциклопедії», багатотомна «Історія української музики», тритомний корпус зразків українського епосу «Українські народні думи», п'ятитомна «Регіонально-жанрова антологія» українського музичного фольклору, 10-томна серія «Українські народні пісні» (упорядкування Людмили Єфремової), де матеріал упорядковано за регіональним принципом, довідники, низка ґрунтовних колективних та індивідуальних (С. Грица, Л. Єфремова, А. Іваницький, О. Летичевська, Н. Костюк, О. Немкович, Л. Пархоменко, А. Терещенко, М. Хай та ін.) монографій, заснований відділом періодичний збірник наукових праць «Музична україністика: сучасний вимір» - єдине періодичне видання, спеціально присвячене питанням музичного українознавства, та багато інших. У них розкрито широкий спектр проблемно-тематичних напрямів. Це - концептуально-цілісне охоплення різних періодів історії української музичної культури, розробка джерельної бази музичного українознавства, вивчення окремих галузей і жанрів народної та професійної музики, проблем богослужбової музичної культури, регіоналістика, біографістика, наукознавство, осмислення вітчизняної музичної культури у двосторонніх зв'язках зі світовим культурним контекстом, в умовах сучасних глобалізаційних процесів, публікації класичної музичної та музикознавчої спадщини (зокрема, здійснені старшим науковим співробітником відділу, кандидатом мистецтвознавства Валентиною Кузик) тощо.

Два основні багатотомні проєкти, над якими продовжується робота відділу, - «Історія української музики» та «Українська музична енциклопедія». У них узагальнено багатовікові здобутки національної музичної культури, показано їх хронологічний і географічний діапазони, єдність із провідними процесами й тенденціями розвитку вітчизняної духовної культури, типологічну спорідненість і безпосередні контакти з культурами різних континентів і країн, цілісність нашої музичної історії, що є основою її суб'єктності в цивілізованому світі.

Круглий стіл відкрила директор Інституту, академік НАН України Ганна Скрипник. У своїй доповіді вона, зокрема, зауважила, що представлені видання виконують надважливе завдання по дослідженню, упорядкуванню та збереженню культурної спадщини, у них розкривається нове концепційне осмислення історії української музики, вони сприяють створенню нового образу сучасної України, отже, мають загальнонаціональне значення, ними ми звітуємо перед громадськістю. Багато книг, представлених на цьому заході, використані у проєкті «Національна академія наук - бібліотекам України», в межах якого різним міським бібліотекам, бібліотекам університетів передано понад 3000 праць, виконаних співробітниками нашого Інституту. Ганна Аркадіївна також наголосила, що видання, здійснювані у складних умовах жорсткого недофінансування академічної науки, є важливими не лише для України, але й для поширення українських культурних і наукових надбань у світі.

Наукова кураторка й ведуча заходу, завідувачка відділу музикознавства та етномузикології, доктор мистецтвознавства Олена Немкович у своїй доповіді зосередилась на осмисленні цього відділу як визначного центру наукової музичної україністики, спадкоємності традицій відповідної наукової музикознавчої школи, значенні її сучасних напрацювань для науки, освіти, суспільства, розкрила в цьому контексті основні здобутки «Української музичної енциклопедії» та «Історії української музики».

Попередній керівник відділу музикознавства та етномузикології, кандидат мистецтвознавства, відомий музикознавець Анатолій Калениченко висвітлив історію створення, основні здобутки періодичного видання «Музична україністика: сучасний вимір». Старший науковий співробітник відділу, кандидат мистецтвознавства Ірина Сікорська представила шановним присутнім довідник «Діячі української музичної культури у світі» та низку колективних монографій, підготовлених відділом. Олена Немкович розповіла про корпус опублікованих її колегами та вихованцями співробітників відділу індивідуальних монографій. Провідний науковий співробітник відділу, доктор мистецтвознавства Людмила Єфремова представила панораму етномузикологічних видань, здійснених у відділі. Науковий співробітник відділу, кандидат мистецтвознавства Оксана Летичевська, яка нині перебуває в Шотландії, закцентувала увагу на думці про те, що основні проблемні напрями розробок відділу музикознавства та етномузикології мають багато спільного із дослідницькими векторами європейської музикології.

У виступах учасників круглого столу було зосереджено увагу на непересічній цінності пропонованих видань для українського музикознавства, гуманітарної науки, для освітньої галузі національної музичної культури. Було підкреслено особливу актуальність представлених праць відділу музикознавства й етномузикології в умовах сьогодення з огляду на збереження в них національних культурних традицій, знання й усвідомлення причетності до яких громадянами України є основою національної ідентичності.

Здійснення цього заходу, що в режимах офлайн та онлайн об'єднав музичну й музикознавчу спільноту різних регіонів України, стало можливим завдяки небайдужості й допомозі науковців Інституту та дружній підтримці представників Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Зокрема, щиро вдячні Науковій частині і Раді молодих учених ІМФЕ за сприяння, забезпечення відеотрансляції та підготовку цифрової презентації музикознавчих робіт, співробітникам бібліотеки Інституту за підбір книжкових видань та створення їхньої виставки у конференц-залі, а також проректору з навчальної роботи Академії, доктору мистецтвознавства Віктору Бондарчуку та його колегам, працівникам лабораторії музично-інформаційних технологій НМАУ за додаткове технічне забезпечення заходу, що уможливило якісне звукове та візуальне представлення події.

 

 

Інформацію підготували завідувачка відділу
музикознавства та етномузикології,
доктор мистецтвознавства Олена Немкович;
молодший науковий співробітник відділу,
кандидат мистецтвознавства Олеся Прилепа