imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Експедиційне дослідження міської культури

 

Упродовж 24-30 квітня 2023 р. провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр», к.і.н. Галина Бондаренко та аспірант цього ж відділу Андрій Бацвін здійснили етнографічну експедицію до міста Галича Івано-Франківської обл. Це місто, шо має на сьогодні 6406 населення, отримало свій міський статус ще у 1374 р. Перебування Галича у складі різних держав сформувало його історико-культурну спадщину, впливало на перебіг життя містян та їх ментальність.

Основними напрямками польового дослідження було обрано проблеми трансформації міського повсякдення у період з повоєнного часу дотепер. Записані інтерв'ю з представниками старшого покоління місцевої інтелігенції, молодими підприємцями (6 годин аудіозаписів). Отримані матеріали, що стосуються усної історії, особливостей сімейного та суспільного побуту галичан, святкової культури. Було зафіксовано різноманітні рецепти місцевої кухні, традиції проведення державних та релігійних свят. Особливо цікаво було почути про особливості процесу декомунізації міста. Розпад Радянського Союзу та поява незалежної України була по-різному сприйнята жителями: одні містяни активно долучаються до змін, а інші - досі ностальгують за комуністичним режимом. Так само ілюстративними виявилися розповіді про відновлення релігійного життя у місті, різницю у ментальності населення з різних регіонів країни. З дозволу респондентів було оглянуто та скопійовано низку фотографій з їх родинних архівів, що репрезентують радянський період повсякдення.

В експедиції науковці відділу вивчали сучасний міський ландшафт, знімкували міську забудову, сакральну архітектуру. Важливим при обстеженні цього населеного пункту стало ознайомлення з надбаннями попередніх поколінь краєзнавців, етнографів, зосередженими у місцевих музейних осередках. Про колишню поліетнічну палітру міста свідчить експозиція Музею караїмської історії та культури, що висвітлює релігійний культ, традиції, історію галицьких караїмів. Члени експедиції відвідали Музей народної архітектури і побуту Прикарпаття (с. Крилос Галицького району), експозиція якого складається з архітектурних пам'яток Прикарпаття кін. ХVІІ - поч. ХХ ст. та охоплює чотири етнографічні райони Прикарпаття: Покуття, Гуцульщини, Бойківщини та Опілля. Музей історії Галича, де репрезентується історична спадщина міста та Галицький замок, що являє собою фортифікаційну споруду ХIV-XVI ст. є пам'ятними місцями для багатьох поколінь мешканців Галича. Тут відбуваються гуляння випускників після закінчення школи, родинні прогулянки, фестивалі та свята історичної тематики. Тому ці локації теж були нами обстежені.

Під час експедиції у картинній галереї міста відбулось відкриття виставки «НаСтрій», на якій презентувались зразки народного одягу Опілля, вишивані ужиткові речі. Г. Бондаренко стала спікером виставки з повідомленням «Традиційний одяг в контексті проблем збереження народної культурної спадщини».

Учасники експедиції дякують за допомогу в роботі колегам з Національного заповідника «Давній Галич» - директору Володимиру Олійнику та керівнику науково-освітнього відділу Мар'яні Бацвін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За інформацією аспіранта першого року
навчання відділу «Український етнологічний центр» Андрій Бацвін