imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

НАУКОВИЙ СЕМІНАР

«Українська еміграція та міграційні процеси в Україні як результат сучасної російсько-української війни та їхні наслідки для етнополітичного, соціально-економічного, демографічного і мовно-культурного розвитку держави»

Відділ «Український етнологічний центр»

 

23 травня 2023 року на базі відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України проведено науковий семінар на тему «Українська еміграція та міграційні процеси в Україні як результат сучасної російсько-української війни та їхні наслідки для етнополітичного, соціально-економічного, демографічного і мовно-культурного розвитку держави». На заході за участі співробітників відділу, колег з інших підрозділів Інституту та науковців із різних провідних установ України відбулося обговорення останніх подій в Україні в межах зазначеної теми.

З вітальним словом виступила директор Інституту, академік НАН України Ганна Скрипник. У своїй промові керівник Установи наголосила на актуальності теми, що є важливою як для інтересів України, так і для міжнародної спільноти.

Модератор наукового семінару - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту Теофіл Рендюк.

Наукових семінар є спробою осмислити процеси та тенденції еміграції та міграції в Україні, що з'явилися внаслідок повномасштабної російсько-української війни. Нашу увагу привертають стан та наслідки цих складних явищ для етнополітичного, соціально-економічного, демографічного і мовно-культурного розвитку держави.

Своїми роздумами та науковими спостереженнями поділився доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук у доповіді «Спроба періодизації основних міграційних хвиль з України».

Представник сходу України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Володимир Скляр у доповіді «Міграційні процеси в Харківській області в умовах російської агресії та їхній вплив на демографічну ситуацію» виголосив свої власні обсервації та дослідження в Харкові та Харківській області.

Наступну доповідь було виголошено докторкою історичних наук, професоркою, завідувачкою відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів», провідною науковою співробітницею відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України Валентиною Борисенко на тему «Динаміка змін національної ідентичності та процеси адаптації переміщених осіб в Україні під час російсько-української війни», що присвячена сучасним проблемам національної ідентичності та адаптації переміщених осіб сьогодення в Україні.

Представник західного регіону України, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, директор НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень зазначеного університету Анатолій Круглашов виступив із доповіддю на тему «Міграційне виснаження України: загрози та завдання для української держави та суспільства», в якій наголосив на негативному впливі міграційних процесів, що призвело до інтелектуального виснаження нашої країни, вплинуло на генофонд української нації та частково і національну ментальність, а також культурний, економічний потенціал українського народу.

Наступну доповідь представила кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України Галина Бондаренко на тему «Сучасні форми ідентичності у середовищі вимушених мігрантів», в якій науковиця озвучила власні спостереження, дослідження щодо стану та збереження ідентичності у середовищі вимушених мігрантів на основі фіксацій, здійснених із 2014 року під час двох хвиль міграцій.

Доповідь на тему «Сучасна вимушена еміграція з України: п'ята чи сьома хвиля? Гіпотеза нової періодизації масового виходу українців за межами Батьківщини» була виголошена модератором заходу, доктором історичних наук, провідним науковим співробітником відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України Теофілом Рендюком, в якій представлені візії науковця стосовно вимушеної міграції з України, спровокованої дев'ятирічною російсько-українською війною та, особливо, її нинішньою повномасштабною фазою. Були представлені статистичні дані щодо кількісних показників мігрантів та емігрантів, що спричинило до негативних наслідків у всіх сферах суспільства, а особливо у генофонді українського народу.

 

Учасники наукового семінару

 

Відзначимо, що під час проведення наукової сесії була дискусія та відповіді на питання.

Технічне забезпечення здійснював голова Ради молодих учених ІМФЕ, науковий співробітник Олександр Головко, організаційну підтримку надавали заступник директора Інституту, кандидат історичних наук Наталія Стішова, та вчений секретар установи, кандидат історичних наук Катерина Бех.

 

 

Оргкомітет