imfe.jpg
  English
.
.
.

20242023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010

 

 

Презентація монографії Людмили Соколюк

«Вища мистецька школа Харкова - від модернізму до трансформацій»

 

18 жовтня на черговому міжнародному семінарі у відділі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбулася презентація монографії Л. Соколюк «Вища мистецька школа Харкова - від модернізму до трансформацій». Людмила Сокоюк - доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМУ, професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вона детально ознайомила всіх присутніх з основним змістом своєї книги.

Прочитати повністю...

 


 

Круглий стіл

«Українське музикознавство: сучасний стан та перспективи розвитку»


2 жовтня 2023 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України було проведено круглий стіл «Українське музикознавство: сучасний стан та перспективи розвитку», що був включений до програми Міжнародного фестивалю «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ'2023». У межах круглого столу відбулася презентація видань відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Науковий форум пройшов у змішаному форматі, що уможливило в режимі реального часу залучення до обговорення широкого кола проблем музичного українознавства, його ролі для науки, освіти, суспільства представників усіх музичних вишів України - Національної музичної академії України ім. П. Чайковського, Харківського університету мистецтв ім. І. Котляревського, Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової, Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, а також Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, Національної спілки композиторів України та інших установ.

Прочитати повністю...

 


 

СПІЛЬНИЙ ПРОЄКТ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
імені І.К. КАРПЕНКА-КАРОГО
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. М.Т. РИЛЬСЬКОГО

 

1-а Міжнародна науково-практична конференція
ПРОДЮСУВАННЯ ФІЛЬМІВ У 21 СТОЛІТТІ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ

Упродовж 28-29 вересня 2023 року відбулася 1-ша Міжнародна науково-практична конференція «Продюсування фільмів у 21 столітті: основні виклики», яка є спільним проєктом кафедри продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук України.

Прочитати повністю...

 


 

Акція «Національна академія наук України - бібліотекам»,
присвячена 32-й річниці Незалежності України, триває

 

КНИЖКОВИЙ ДАР ВІД ІМФЕ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Прочитати повністю...

 


 

Бібліотечна полиця академічної україністики

 

У рамках доброчинної акції «Національна академія наук України - бібліотекам» Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології (ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського НАН України зробив щедрий академічний україністичний дарунок (69 унікальних видань Інституту загальною вартістю близько 100 тисяч гривень) Ірпінській міській публічній бібліотеці імені Максима Рильського.

Передані установою праці є важливими джерелами з національної культури та мистецтва для краєзнавців, здобувачів середньої та вищої освіти, які цікавляться культурою та минувшиною України. Це - цінне надходження для бібліотеки міста Ірпеня, що має надзвичайно багату літературно-мистецьку історію.

Прочитати повністю...

 


 

Дарунок учених-гуманітаріїв НАН України бібліотекам

 

Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України започатковано довготривалу акцію безкоштовної передачі наукових видань установи державним бібліотекам м. Києва та Київської області.

Прочитати повністю...

 


 

Експедиційне дослідження міської культури

 

Упродовж 24-30 квітня 2023 р. провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр», к.і.н. Галина Бондаренко та аспірант цього ж відділу Андрій Бацвін здійснили етнографічну експедицію до міста Галича Івано-Франківської обл. Це місто, шо має на сьогодні 6406 населення, отримало свій міський статус ще у 1374 р. Перебування Галича у складі різних держав сформувало його історико-культурну спадщину, впливало на перебіг життя містян та їх ментальність.

Прочитати повністю...

 


 

Нарада етнологів та провідних учених-гуманітаріїв України

 

6 червня 2023 року в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології (ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського НАН України відбулася етнологічна нарада в онлайн-режимі, присвячена обговоренню стану підготовки вчених-етнологів та реальних потреб у забезпеченні наукових, культосвітніх та управлінських структур фахівцями-народознавцями. Ініціаторка заходу директорка ІМФЕ ім. М. Т. Рильського академік Ганна Скрипник ознайомила присутніх із метою та тематикою наради, актуалізувала доконечну потребу порушення питання перед Міністерством освіти і науки України про включення фаху «Етнологія» до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні. Учасники заходу (керівники академічних установ і структурних підрозділів вишів, а також провідні учені-народознавці і дослідники-гуманітарії) в дистанційному режимі ознайомилися із проєктом Звернення, підготовленого ІМФЕ ім. М. Т. Рильського й Інститутом народознавства та заздалегідь їм розісланого.

Прочитати повністю...

 


 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР

«Українська еміграція та міграційні процеси в Україні як результат сучасної російсько-української війни та їхні наслідки для етнополітичного, соціально-економічного, демографічного і мовно-культурного розвитку держави»

Відділ «Український етнологічний центр»

 

23 травня 2023 року на базі відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України проведено науковий семінар на тему «Українська еміграція та міграційні процеси в Україні як результат сучасної російсько-української війни та їхні наслідки для етнополітичного, соціально-економічного, демографічного і мовно-культурного розвитку держави». На заході за участі співробітників відділу, колег з інших підрозділів Інституту та науковців із різних провідних установ України відбулося обговорення останніх подій в Україні в межах зазначеної теми.

Прочитати повністю...

 


 

У відділі екранно-сценічних мистецтв та культурології
відбувся круглий стіл
«СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ НЕОРЕНЕСАНС УКРАЇНИ:
ВІД «УКРАЇНИ В ОГНІ» ДО НОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ»

 

У відділі екранно-сценічних мистецтв та культурології (ЕСМІК) Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України 18 травня 2023 року відбувся круглий стіл «Соціокультурний неоренесанс України: від «України в огні» до нової цивілізаційної парадигми».

У заході взяли участь всі члени відділу ЕСМІК. Модерувала захід доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу ЕСМІК Мех Н.О. Технічне забезпечення здійснювали кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник, вчений секретар відділу ЕСМІК Шаповал О.В. та аспірантка ІІ року навчання відділу ЕСМІК Єльчик О.

Прочитати повністю...

 


 

Мистецтвознавці Інституту продовжують цикл наукових семінарів

 

1 квітня 2023 року в рамках циклу онлайн-семінарів, започаткованих у Відділі образотворчого та декоративного мистецтва Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України з питань нових досліджень українського та європейського декоративного мистецтва, відбувся черговий семінар на тему «Школа Баухауз і мистецтво кераміки ХХ століття: за матеріалами ювілейної виставки в Музеї Бойманса ван Бенінгена. Ротердам, 2019 рік». Доповідач Людмила Сержант, в обговоренні взяли участь співробітники відділу, колеги з інших підрозділів Інституту та науковці з інших установ.

Прочитати повністю...

 


 

Семінар відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтв: «Польські й українські витинанки в колекції Маріана Покропка (Музей народного мистецтва в Отрембусах)

 

4 березня 2023 року в рамках циклу онлайн-семінарів, започаткованих у відділі образотворчого та декоративного мистецтва Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України з питань нових досліджень українського та європейського декоративного мистецтва, відбувся черговий семінар на тему «Польські й українські витинанки в колекції Маріана Покропка (Музей народного мистецтва в Отрембусах)». Присутні співробітники відділу, колеги з інших підрозділів Інституту та зацікавлені науковці різних провідних установ України з великим бажанням зустрілися онлайн обговорити актуальну тему й останні події.

Прочитати повністю...

 


 

Культурно-творча місія з відродження історії
національного мистецтва України періоду ХХ-ХХІ століття
(Координаційна діяльність ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
у загальноосвітянськиї державних проєктах)

 

4 березня 2023 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбувся творчий захід, присвячений виходу відеоальбому з першою українською ораторією «Скорбна мати» композитора Якова Яницевича на поезію Павла Тичини. Це спільний мистецький проєкт Національного університету «Києво-Могилянська академія», Народної академічної хорової капели «Почайна» (художній керівник - народний артист України Олександр Жигун), Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України (художній керівник заслужений діяч мистецтв України Дмитро Антонюк) та Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, який представляла музикознавиця Валентина Кузик. Саме В. Кузик віднайша в архівах установи та підготувала до друку ноти ораторії, а за ініціативи директора ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, академіка НАН України Ганни Скрипник унікальний клавір було опубліковано, насамперед для ознайомлення із цим досі невідомим шедевром усіх поціновувачів музичного мистецтва.

Прочитати повністю...

 


 

У відділі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв розпочато цикл лекцій з питань нових досліджень українського та європейського декоративного мистецтва

 

У день Старого Нового року за Юліанським календарем - 14 січня 2023 року за ініціативи завідувачки відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (ОМ ДПМ) доктора мистецтвознавства, академіка НАМУ Т. В. Кара-Васильєвої був започаткований цикл онлайн-лекцій з питань нових досліджень українського та європейського декоративного мистецтва.

Мабуть, за підтримки самого Святого Василя, вдалося, на диво, провести перше майже двогодинне онлайн-засідання відділу без планових чи аварійних відключень електрики й зникнення інтернету. Тим більш воно відбувалося між двома потужними ракетними обстрілами, яким російський агресор цинічно піддав Київ і всю Україну в цей традиційно святковий для православних день. 

Прочитати повністю...

 


 

Шановні колеги!

 

До перегляду пропонуємо відео Світової прем’єри ораторія Я. Яциневича «Скорбна мати» на вірші П. Тичини. Прем’єра відбулася 26 листопада 2022 року завдяки спільним зусиллям Народної академічної хорової капели «Почайна» НУ «Києво-Могилянська академія», Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України та нашого Інституту, який представляла музикознавиця Валентина Кузик.

https://www.youtube.com/watch?v=cD-Jtqh16MQ