imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ЗВЕРНЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ-ГУМАНІТАРІЇВ ДО УРЯДІВ І НАРОДІВ СВІТУ

 

Українська наукова спільнота звертається до Організації об'єднаних націй, до урядів провідних країн світу та громадськості усіх континентів із закликом допомогти Україні відстояти свою незалежність у боротьбі з російською агресією. Вторгнення в Україну російських військ здійснюється нацистськими методами і з нацистською за сутністю метою - знищення Української держави та українського народу. Ця широкомасштабна військова експансія стала продовженням війни Росії проти України, яка триває вже дев'ятий рік. Заперечуючи право сорокамільйонного українського народу на свою державу, на збереження своєї національної ідентичності, Росія чинить геноцид проти цілого народу методами, якими діяло гестапо в часи Другої світової війни.

Світ ужахнувся від злочинів, учинених військами агресора у передмістях Києва; від масових убивств та розстрілів, зґвалтувань і знущань, яких зазнали мирні мешканці Бучі й Ірпіня, Бородянки й Гостомеля; ці звірства окупантів мають всі ознаки геноциду українського народу. Не менш трагічними є наслідки російської блокади багатостраждального Маріуполя, де за короткий час уже вбито понад 20 тисяч людей та насильно депортовано до Росії десятки тисяч містян. Окупанти використовують антигуманні заборони на підвезення води й продуктів в оточене місто з метою виморювання його людності голодом. Закликаємо ООН домогтися невідкладного відкриття «зеленого коридору» для врятування життя тисяч мирних мешканців Маріуполя.

На очах цілого світу агресор «градами», «смерчами», «ураганами», балістичними та крилатими ракетами нищить мирні житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури у містах Сходу країни: Авдіївці, Мар'їнці, Торецьку, Волновасі, Краматорську, Ізюмі, Харкові та інших містах і селах. Нестерпного військового терору через постійні обстріли й ракетні удари зазнають цивільні мешканці Житомирщини, Чернігівщини, Сумщини, Миколаївщини, Одещини, Полтавщини та інших регіонів країни. Непоправної шкоди завдали окупанти пам'яткам духовної і культурної спадщини, серед яких: Єлецький Успенський монастир у Чернігові, Свято-Успенський собор у Харкові, Катерининська церква в Чернігові, Церква Преподобного Антонія Великого в Харкові та інші історичні об'єкти.

Українським збройним силам на першому етапі нерівної боротьби з окупантами вдалося відкинути ворога і витіснити його з частини тимчасово окупованих земель. Проте загарбники перегрупувалися і здійснюють нові масовані наступи на Сході та Півдні країни. Зупинити російських окупантів в Україні сьогодні - означає захистити від них усю Європу завтра, захистити демократію і світову цивілізацію. Україна глибоко вдячна за політичну й військову підтримку народам світу і їх урядам, зокрема Польщі, Сполученим Штатам Америки, Великій Британії, Канаді, Литві, Латвії, Естонії, Франції, Австралії та багатьом іншим. Проте, щоб не допустити подальшої російської військової експансії, потрібні невідкладні й дієві заходи міжнародних безпекових структур, потрібна їх воля й готовність захищати базові гуманітарні цінності, захищати всіма доступними засобами мир і життя на землі.

Щоб зупинити російську агресію сьогодні й не допустити її переростання в Третю світову війну, Україні конче необхідна подальша військова допомога провідних держав світу, потрібна потужна зброя та сучасні військові технології. Очевидно, що вирішується не лише доля України, яка стала форпостом протистояння добра й зла, але й майбутнє всього нашого континенту.

Народи світу! Спільними зусиллями зупинімо російського агресора! Допоможіть «закрити небо» над мирною українською землею від ракетних обстрілів і бомбувань!

Слава українським воїнам, що боронять мир у Європі і світі!

 

 


 

 

UKRAINIAN HUMANITARIAN SCIENTISTS ADDRESS GOVERNMENTS AND PEOPLES OF THE WORLD

 

The Ukrainian scientific community appeals to the United Nations, to the governments of the world's leading countries and the public of all continents to help Ukraine to protect its independence and defend the country from the Russian aggression. The invasion of Ukraine by Russian troops is being carried out in a Nazi-like fashion and with a Nazi-like goal, i.e. the destruction of the Ukrainian state and the Ukrainian people. This large-scale military expansion is the continuation of Russia's war against Ukraine, now in its ninth year. By denying the right of the 40 million Ukrainian people to their state and its national identity, Russia is committing genocide against an entire nation which is similar to the Gestapo atrocities of World War II.

The world is horrified by the military crimes committed by the Russian military in the the suburbs of Kyiv; the mass murders and shootings, rapes and lootings, the massacres of civilians in Bucha and Irpin, Borodyanka and Hostomel that have all evidence of the genocide of the Ukrainian people. No less tragic are the consequences of the Russian blockade of long-suffering Mariupol, where more than 20 thousand people were killed and tens of thousands of citizens were forcibly deported to Russia. The invaders are still using inhumane bans on water and food deliveries to the encircled city in order to starve its population to death. We call on the UN to achieve the immediate opening of a "green corridor" to save the thousands lives of civilians in Mariupol.

In full view of the whole world, the aggressor is using multiple rocket launchers, ballistic and cruise missiles to attack peaceful residential areas and critical infrastructure in the cities in the East of the country, namely in Avdiivka, Mariinka, Toretsk, Volnovakha, Kramatorsk, Izium, Kharkiv and other settlements. The unbearable military terror from constant shelling and rocket attacks was also experienced by the inhabitants of Zhytomyr region, Chernihiv region, Sumy region, Mykolayiv region, Odesa region, Poltava region and other regions of the country. The invaders inflicted irreparable damage to the monuments of spiritual and cultural heritage, among them, Yelets Dormition Monastery in Chernihiv, the Holy Assumption Cathedral in Kharkiv, the Catherine Church in Chernihiv, the Church of St. Anthony the Great in Kharkiv and other historical sites.

The Ukrainian armed forces in the first stage of the unequal fight against the aggressors managed to repel the enemy and drive them out of part of the temporarily occupied lands. However, the invaders regrouped and launched a new massive offensives in the East and South of the country. To stop the Russian invaders in Ukraine today means to protect entire Europe from their aggression tomorrow, to protect democracy and world civilization. Ukraine highly appreciates the political and military support of the governments and nations of the world, such as Poland, United States of America, Great Britain, Canada, Lithuania, Latvia, Estonia, France, Australia and many others. However, in order to prevent further Russian military expansion urgent and effective measures of international security structures are needed as well as their will and readiness to protect the basic humanitarian values and life on Earth by all available means.

To stop the Russian war in Ukraine today and to prevent it from escalating into World War ІІІ Ukraine needs further military assistance from the world's leading states, it needs powerful weapons and modern military technologies. Obviously, the fate of not only Ukraine which has become an outpost of confrontation between good and evil is being decided, but also the future of our entire continent.

Peoples of the world! Let us unite our efforts to stop the Russian military! Let us strive to "close the sky" over Ukraine from airstrikes and missiles!

Glory to the Ukrainian warriors defending peace in Europe and the world!

 

 


 

 

Звернення підтримано (в онлайн-режимі) такими вченими-гуманітаріями України:

 

Ажнюк Б.М. - д. філол. наук, член-кор. НАН України, директор Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України (Київ)
Павлюк С.П. - д. іст. наук, акад. НАН України, директор Інституту народознавства НАН України (Львів)
Кушнір В.Г. - д. іст. наук, проф., декан факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (Одеса)
Жулинський М.Г. - д. філол. наук, академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (Київ)
Гриценко П.Ю. - д. філол. наук, проф., директор Інституту української мови НАН України (Київ)
Стельмащук Г.Г. - д. мист., проф., акад. НАМ України, Львівська національна академія мистецтв (Львів)
Широков В.А. - д. техн. наук, акад. НАН України, директор Мовно-інформаційного фонду НАН України (Київ)
Єрмоленко С.Я. - д. філол. наук, проф., акад. НАН України, зав. відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (Київ)
Великочій В.С. - д. іст. наук, проф., член-кор. Академії туризму України, директор Інституту туризму (Івано-Франківськ)
Гундорова Т.І. - д. філол. наук, проф., зав. відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ)
Скляр В.М. - д. іст. наук, проф., зав. кафедри українознавства, культурології та історії науки НТУ "Харківський політехнічний інститут" (Харків)
Скрипник Г.А. - д. іст. наук, акад. НАН України, директор ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Півторак Г.П. - д. філол. наук, проф., акад. НАН України, гол. наук. сп. відділу слов'янських мов Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України (Київ)
Масенко Л.Т. - д. філол. наук, акад. АН ВШ України, пров. наук. сп. відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, проф. кафедри української мови НУ «Києво-Могилянська академія» (Київ)
Сокіл В.В. - д. філол. наук, проф., член-кор. НАН України, зав. відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України (Львів)
Мушкетик Л.Г. - д. філол. наук, член-кор. НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Тараненко О.О. - д. філол. наук, член-кор. НАН України, Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України (Київ)
Глушко М.С. - д. іст. наук, проф. кафедри етнології Львівського національного університету ім. І. Франка (Львів)
Кара-Васильєва Т.В. - д. мист., академік НАМ України, зав. відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Найден О.С. - д. мис., член-кор. НАН України, гол. наук. сп. відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Сергійчук В.І. - д. іст. наук, проф., зав. кафедри історії світового українства КНУ ім. Т. Шевченка (Київ)
Тарас Я.М. - д. іст. наук, проф., зав. відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України (Львів)
Стішова Н.С. - канд. іст. наук, заст. директора з наукової роботи ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Сілецький Р.Б. - д. іст. наук, проф., зав. кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)
Тримбач С.В. - член-кор. НАМ України, зав. сектору аудіо-візуального мистецтва ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Кожолянко О.Г. - д. іст. наук, проф. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Чернівці)
Чернега П.М. - д. іст. наук, проф., зав. кафедри етнології та краєзнавчого туризму Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Київ)
Бондаренко Г.Б. - канд. іст. наук, пров. наук. сп. відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Павленко І.Я. - д. філол. наук, проф., зав. кафедри слов'янської філології Запорізького національного університету (Запоріжжя)
Рендюк Т.Г. - д. іст. наук, пров. наук. сп. відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Борисенко В.К. - д. іст. наук, проф., зав. відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Сегеда С.П. - д. іст. наук, проф., пров. наук. сп. відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (Львів)
Радович Р.Б. - д. іст. наук, ст. наук. сп. відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (Львів)
Вахніна Л.К. - канд. філол. наук, зав. відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Кісь О.Р. - д. іст. наук, зав. відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (Львів)
Корній Л.П. - д. мист., проф., пров. наук. сп. відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Герус Л.М. - канд. мист. наук, зав. відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України (Львів)
Бех К.М. - канд. іст. наук, в.о. вченого секретаря ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Іванкова-Стецюк О.Б. - д. соціол. наук, проф., пров. наук. сп. відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України (Львів)
Карацуба М.Ю. - к. філол. наук, ст. наук. сп. відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Коваль Г.В. - д. філол. наук, ст. наук. сп. відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України (Львів)
Никорак О.І. - д. мист., проф., пров. наук. сп. відділу народного мистецтва Інститут народознавства НАН України (Львів)
Кузик В.В. - канд. мист., ст. наук. сп. відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Кузьменко О.М. - д. філол. наук, ст. наук. сп. відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (Львів)
Курочкін О.В. - д. іст. наук, проф., ст. наук. сп. відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Меняйло В.І. - д. пед. наук, доц., проф. кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету (Запоріжжя)
Мех Н.О. - д. філол. наук, проф., в.о. зав. відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Мовна У.В. - д. іст. наук, ст. наук. співр. відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (Львів)
Коваль-Фучило І.М. - к. філол. наук, ст. наук. сп. відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)
Щербань О.В. - д. іст. наук, ст. наук. сп. відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (Львів)
Летичевська О.М. - к. мист., наук. сп. відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (Київ)