imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова
Історичний та філологічний факультети
Національна академія наук України
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського
 
30-31 травня 2022 року проводять
міжнародну наукову конференцію XХI Кирило-Мефодіївські читання (до 150-річчя від дня народження академіка С. М. Кульбакіна та професора О. Л. Погодіна)

 

 

Запрошуємо філологів та істориків до обговорення таких вузлових проблем:

- наукова спадщина С. М. Кульбакіна й О. Л. Погодіна та актуальні проблеми сучасного слов'янознавства;
- соціальні та психологічні аспекти мовотворення;
- давньослов'янська (старослов'янська та церковнослов'янська) мова: пам'ятки та історія дослідження;
- староболгарська, середньоболгарська та давньосербська писемність: палеографія, текстологія, лексикологія;
- історична фонетика та акцентологія слов'янських мов;
- історична та порівняльна граматики української, польської та сербської мов;
- польська історія та культура кінця XVIII - початку XX ст.;
- університетська та академічна славістика кінця XIX - першої половини ХХ ст.: персоналії, наукові традиції, міждисциплінарні зв'язки;
- славістична періодика та енциклопедична славістика кінця XIX - першої половини ХХ ст.;
- панславізм, неославізм, югославізм та євразійство в ідеологічних координатах епохи;
- Королівство сербів, хорватів та словенців (Королівство Югославія): досвід державотворення та міжнаціонального співіснування у поліетнічній країні;
- українська та російська еміграція на Балканах у 1920-1940-х рр.;
- освіта, наука та культура у Центрально- та Південно-Східній Європі між двома світовими війнами.

Заявки та резюме доповіді (в межах 1 стор. А4 - до 2000 знаків з інтервалами) приймаються до 10 травня 2022 року через google-форму: https://forms.gle/pRDFNYfJBjAdDWXH8   або на адресу Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.

Робочими мовами конференції є усі слов'янські та англійська. Передбачається публікація матеріалів конференції та «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (серія «Філологія») та «Дриновському збірнику» - щорічнику Болгарської академії наук і Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (історична проблематика).

Організаційний комітет зберігає за собою право відхиляти доповіді, котрі не відповідають тематиці наукового форуму.

Телефони для контактів: 095 9099334 (к. і. н., доц. Сергій Страшнюк);

067 8014799 (д. ф. н., п. н. с. Вероніка Ярмак).

E-mail: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ