imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Презентація монографічної праці Т. В. Кара-Васильєвої

 

26 серпня у Музеї ЛНАМ відбулася презентація нової монографії відомої дослідниці національної культури, доктора мистецтвознавства, дійсного члена (академіка) Національної академії мистецтв України, лауреата Національної премії України ім. Т.Шевченка Тетяни Кара-Васильєвої «СТИЛЬ МОДЕРН В УКРАЇНІ» У монографії розглядаються особливості формування стилю модерн, який в різних регіонах України та у відмінних концептуальних модифікаціях набув ознак національного стилю. На багатому фактологічному та ілюстративному матеріалі, на тлі широкої хронології явищ образотворчого та декоративного мистецтва висвітлюється проблематика взаємодії просторових мистецтв, архітектури в творенні нової образно-пластичної мови. Значну увагу в книзі приділено традиційному мистецтву як джерелу стилістичних пошуків знаних українських мистців.

Захід висвітлено також на сайті музею https://lnam.edu.ua/uk/event/prezentacija-knigi-t-kara-vasiljevoji.html?fbclid=IwAR0NSApQhjbkh_aPV8VEMp526RvRQ7cJkLo4N075eKy0WXO99vwyJjoQlxI

https://www.facebook.com/museumlnam

 

 

  

 

26 серпня Т.В. Кара-Васильєва разом із колегами-митцями взяла участь в огляді реставрації живопису церкви Святого Юра в Дрогобичі XVII століття, проведеної реставраторами О. Садовою та О. Решняком.

 

Л. Соколюк (Харків), : Т. Кара-Васильєва (Київ).