imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ОГОЛОШЕННЯ!

 

Шановні колеги, запрошуємо до вступних іспитів до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України за спеціальностями 032 - Історія та археологія (спеціалізація 01 - «Етнологія») та 034 - Культурологія (спеціалізації: 01 - «Театральне мистецтво», 02 - «Музичне мистецтво», 03 - «Кіномистецтво. Телебачення», 04 - «Образотворче мистецтво», 05 - «Декоративне і прикладне мистецтво», 06 - «Теорія та історія культури»).

Прийом документів здійснюється до 10 вересня 2021 р. Термін проведення вступних іспитів друга половина вересня-жовтень.

Актуальна інформація щодо вступної кампанії (правила прийому, перелік документів, проведення іспитів) розміщена на сайті Інституту в розділі Підготовка здобувачів.

Контакти:
Наукова частина 278-12-90

Перелік основних документів: реферат зі спеціальності, список опублікованих наукових праць, копії документів (диплому, паспорту, ідентифікаційного коду), копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності), посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).