imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

«Мистецькі діалоги» в Національному музеї
українського народного декоративного мистецтва

 

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (НМУНДМ) в Києві відкрито імпрезу «Мистецькі діалоги», що презентує нові надходження музею 2015 - 2020 рр.

На виставці експонуються як твори традиційного народного, так і професійного декоративного мистецтва України, що демонструють широку панораму художніх і технологічних можливостей кераміки, ткацтва, вишивки, батика, витинанки, гутного та кришталевого скла, декоративного розпису тощо. «Надходження до музейної колекції відбувалися різними шляхами: подарунки авторських робіт від художників й майстрів, чиї виставки експонувалися в музеї; дарунки творів мистецтва від власників; предмети кераміки, фарфору та фаянсу з числа повернутих з Німеччини у 1948 р., що були відреставровані останніми роками, і які експонуються вперше», - розповіла генеральний директор НМУНДМ Л. Строкова у своєму виступі на відкритті виставки 22 липня 2021 р. «Частина переданих до музею у цей період творів вже знайшла місце в постійно діючій експозиції. Це роботи таких знаних сучасних художників кераміки як О. Міловзоров, П. Печорний, В. Хижинський, Г. Семенко, Ю. Мусатов, О. Дворак-Галік, І. Фізер, І. Норець, Ю. Лазаревська, Н. Попова, художники скла А. Бокотей, О. Звір, А. Курило та багато інші», - відзначила у своєму виступі, куратор виставки заступник гендиректора НМУНДМ з наукової частини Л. Білоус.

У відкритті виставки виступами також узяли участь завідувачка кафедрою образотворчого мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», канд. мистецтв. Т. Зіненко; канд. істор. наук, с. н. с. Інституту народознавства НАН України О. Косміна; голова секції декоративно-прикладного мистецтва КОНСХУ В. Балибердін, н. с. відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. мистецтв., президент української секції Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА (ЮНЕСКО) З. Чегусова; народний художник України, професор кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука П. Печорний.

З. Чегусова у своєму виступі віддала належне кураторським виставковим проєктам у НМУНДМ, після проведення яких зазвичай істотно розширюється фондова збірка музею. Зокрема, згадала про Всеукраїнський арт-проект «Пісні про кохання. Кераміка, скло, текстиль» (весна-літо 2008 р.), який став спільною програмою української секції Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА та НМУНДМ (автор ідеї і куратор АІСА З. Чегусова, куратор НМУНДМ О. Новодережкіна, координатор НМУНДМ А. В'ялець), що вперше охопив таку кількість і різноманіття видів та жанрів професійного декоративного мистецтва України. Даний проєкт об'єднав в одній експозиції 300 творів близько 100 провідних українських художників-прикладників. Тому цю виставку куратор і музейники на той час розглядали як трамплін до майбутньої Всеукраїнської трієнале професійного декоративного мистецтва в стінах НМУНДМ (на жаль, події 2014 року не дали зреалізувати цю ідею). Після завершення виставки учасниками арт-проекту було передано музею в дарунок 83 експонати!

Не дивлячись на потужну яскраву мажорну за настроєм експозицію нинішньої імпрези «Мистецькі діалоги», яка сьогодні прикрашає увесь 2-й поверх НМУНДМ, треба відверто сказати, що проблема нових надходжень музею вирішується не так просто, як здається на цій виставці. Основоположна проблема останніх десятиліть, яка стосуються майже усіх музейних закладів України: держава не виділяє кошти на закупівлю музеєм творів сучасного декоративного мистецтва, тому переважна більшість їх потрапляє до приватних колекцій, за кордон, або лишається в майстернях художників. Водночас НМУНДМ, як і інші музеї, шукає шляхи постійного поповнення своєї колекції, яка з року в рік усе ж таки зростає. Але тільки завдячуючи подарунковим роботам авторів після їхніх персоналій і групових виставкових проектів, влаштованих НМУНДМ; передачі творів з підрозділів Державної митної служби України (конфіскату); невеликих закупівель за рахунок спонсорських коштів. Зокрема, генеральний директор НМУНДМ В'ялець А. Ф. свідчить про 2003-2016 рр., що «у мізерних нинішніх бюджетах більшості музеїв України відсутнє фінансування поповнення колекцій. А відтак наші музеї практично позбавлені можливості виконувати одну з найважливіших своїх функцій - науково комплектувати колекції, що в свою чергу веде до порушення перспективи розвитку та повноцінного функціонування музею».

Треба визнати, що в 1950-1980-х рр. виставкова діяльність музею і особливо за його межами, в основному складалась з помпезних виставок Радянської України, які виконували ідеологічне завдання, на що виділялися значні державні кошти. Так, виставкоми відбирали твори під «наглядом» керівництва і КДБ країни та республіки. Виставки в значній кількості комплектувалися з музейної колекції, а також відбиралися з регіонів. Після експонування виставок значну кількість творів не музейної колекції закуповували та передавали на постійне зберігання музею. Про цей період В'ялець А.Ф. констатує: «Ми пережили часи, коли наша робота, у тому числі щодо комплектування збірки перебувала під постійним ідеологічним тиском. Що збирати, як і що показувати в експозиціях і на виставках, диктували зверху. Все це негативно позначалося і на якості колекцій, і на змісті експозицій. Нині ми практично звільнилися від ідеологічного тиску, проте невтішна сторона нашого буття - це збайдуження держави та суспільства до проблем музеїв, узагалі до збереження й примноження культурної спадщини».

Між тим НМУНДМ можна без перебільшення вважати справжньою скарбницею народного і професійного декоративного мистецтва в Києві. Великомасштабна колекція НМУНДМ сьогодні налічує близько 80 000 одиниць: вишивки, кераміки, ткацтва та килимарства, скла, фарфору, фаянсу, писанок, декоративного розпису, різьблення на дереві тощо. Вона складається з численних шедеврів традиційного народного мистецтва ХV-ХХ ст., найрізноманітніших цінних зразків розгалуженої в радянський період художньої промисловості, авторських творів провідних українських митців професійного декоративно-прикладного мистецтва останньої третини ХХ ст. і новітньої доби Незалежності України. Неможливо оминути той факт, що цю музейну колекцію було започатковано майже 120 років тому - ще 1899 р. у складі новоствореного київського Міського музею старожитностей і мистецтв, який 1904 р. було перейменовано у Київський художньо-промисловий і науковий музей.

Внаслідок багаторічної копіткої праці співробітників музею по збиранню творів в експедиціях з усіх регіонів України, їх всебічному дослідженню, атрибуції, інвентаризації, каталогізації, зберіганню, реставруванню, пропагуванню складалась одна з найбільших у Східній Європі науково укомплектована музейна збірка.

В 1960-х рр. ДМУНДМ створювався і діяв перш за усе як науково-методичний центр України по збиранню і вивченню невичерпних скарбів українського народного мистецтва. Проте важливою частиною колекції НМУНДМ - приблизно її третину - у 2010-х рр. складає збірка професійного декоративного мистецтва, що утворюється з авторських творів провідних українських художників професійної кераміки, гутного скла, гобелена, батика, художньої емалі тощо.

Завдячуючи не тільки тимчасовим експозиціям персоналій провідних майстрів професійної кераміки, новітнього гутництва, традиційного і нетрадиційного художнього текстилю тощо, а й кураторським виставковим проектам професійного декоративного мистецтва, НМУНДМ як музейна інституція приймає сьогодні гнучку культурну форму, оптимально поєднуючи історію та сучасність, демонструючи на практиці розумне співіснування традиційного та інноваційного.

 

        

    

 

 

 

Зоя Чегусова
кандидат мистецтвознавства,
н.с. відділу образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ,
президент української секції
Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА (ЮНЕСКО)