imfe.jpg
  English
.
.
.

Спеціальність 034 — Культурологія:

 

Освітньо-наукова програма 034 - Культурологія

План навчального процесу

Робочі програми та силабуси освітніх компонентів

 

 

Спеціальність 032 — Історія та археологія:

 

Освітньо-наукова програма "Етнологія"

План навчального процесу

Робочі програми та силабуси освітніх компонентів