imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання»

 

24-26 травня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» в Ужгороді. Конференція була організована для розширення мережі виставкової, науково-творчої діяльності. Така робота дає можливість на Закарпатті формувати науковий центр з вивчення проблем образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Центральній Європі; розглядати її в контексті світових інтеграційних процесів, що сприяє збереженню і розвитку однієї з п'яти унікальних художніх шкіл України.

У конференції взяла участь наукова співробітниця відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ, кандидат мистецтвознавства Галина Істоміна. Метою її доповіді «Творчий тандем подружжя закарпатських художників-керамістів В'ячеслава Віньковського та Мирослави Росул» була популяризація творчого доробку художників-керамістів у місті, де вони проживають. Не зважаючи на численні виставки в Україні та Світі, В'ячеслав Віньковський та Мирослава Росул не дуже відомі на Батьківщині. Можливо, доповідь допоможе цим чудовим художникам посісти належне місце у творчому середовищі рідного краю.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» -програма.

 

наук. с. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ
Істоміна Г. В.