imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Участь в науково-практичній онлайн-конференції
«Міжнародні Герасимовські читання - 2021: ЗВУК І ЗНАК»

 

16-18 квітня 2021 р. в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського відбулася Науково-практична онлайн-конференція «Міжнародні Герасимовські читання - 2021: ЗВУК І ЗНАК», яка охопила широкий спектр проблем музичного мистецтва від найдавніших часів до сьогодення у царинах церковно-співацького мистецтва, виконавства західно-європейської музики XV-XVIIIст., історичної музикології, сучасної академічної музики. У роботі Конференції взяли участь провідні музикологи України, Польщі, Білорусії, Сербії, Грузії, Греції. У першій сесії, присвяченій проблематиці музичної медієвістики та історії церковного співу, виступили з науковими доповідями теперішні й колишні співробітники відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Проф. О. Ю. Шевчук, організаторка і головуюча сесії, розкрила особливості побутування на теренах України сербського розспіву XVII ст.; докт. Н. О. Костюк загострила увагу на деяких фактах використання псалмів у літургічній музичній творчості XVII-XVIII століть; м.н.с. Олеся Петрівна Прилепа на прикладі поспівки «кулизма середня» висвітила особливості функціонування системи осмогласся в українсько-білоруських Ірмологіонах кін. XVI-XVIII ст.; колишня аспірантка відділу Раїса Степаненко презентувала форми Многоліття в українській народній і професійній музиці.

 

 

Посилання на програму конференції: https://www.facebook.com/photo?fbid=2928008490851240&set=pcb.2927602417558514

Посилання на виступи доповідачів (у т. ч. ІМФЕ): https://www.facebook.com/626789601075114/videos/141350831274942