imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Засідання РМВ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 19 травня 2021 р.

 

19 травня 2021 р. на платформі Zoom відбулося чергове засідання Ради молодих учених ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. З огляду на наближення піврічних звітів співробітників та аспірантів Інституту членами молодіжної ради були озвучені персональні здобутки за означений період. Коротко зазначимо, що молоді науковці беруть участь у виконанні планових тем у відповідних відділах, публікуються у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, залучені до комплектування та укладання багатотомних видань ІМФЕ, зокрема книг корпусу експедиційних джерел «Етнографічний образ сучасної України». Окрім постійної участі у професійному житті установи, молоді вчені провадять і значну просвітницьку роботу - виступають з публічними лекціями та з онлайн презентаціями фундаментальних праць Інституту на різних наукових форумах. Ще одним із напрямків пропагування етнологічного та фольклористичного знання у зацікавленому учнівському середовищі є плідна співпраця з відділеннями історії, а також української філології та мистецтвознавства Київської Малої академії наук. Двоє наших молодих колег цьогоріч були членами журі на ІІ (міському) етапі конкурсу захисту науково дослідницьких робіт школярів, а ще одна колега - працювала у складі журі ІІІ (всеукраїнського) етапу. Отже, перед поточною атестацією спокійні, адже маємо хороші результати роботи. Висловлюємо молодим ученим вдячність за активність, бажаємо натхнення, нових ідей, проєктів та їхніх реалізацій.


Олександр Головко,
Голова Ради молодих учених
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України