imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського
Благодійна організація «Фонд Максима Рильського "Троянди й виноград"

 

 Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Максим Рильський як учений та організатор науки», присвяченій 125-річчю від дня народження Максима Тадейовича Рильського, що відбудеться в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 24 березня 2020 р. (початок о 10 год.).

 

  

 

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру проблем народознавчого, мистецтвознавчого та культурологічного спрямування, зокрема:

Напрями роботи конференції:

 Народознавча діяльність Максима Рильського.

 М. Т. Рильський у контексті художньої культури його епохи.

 М. Т. Рильський і музика.

 «Троянди й виноград, красиве і корисне»: традиції і новаторство у декоративному мистецтві.

 «Історія українського мистецтва»: академічний досвід (від Рильського до сучасності)

 Роль М. Рильського у розвитку українського етнографічного музейництва.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме, ключові слова (укр., англ. мовами); прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, контакт. тел., e-mail) просимо надсилати до 1 березня 2020 р., текст статті - до 10 березня 2020 р. за електронною поштою: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.

Адреса Інституту: 01001, м. Kиїв, вул. Грушевського, 4, 4-й поверх, тел. 278-12-90

Організаційний внесок за участь у конференції - 100 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції)

Проїзд та проживання - за рахунок учасників конференції або сторони, що відряджає.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг тексту - до 20000 знаків.

Вгорі справа: прізвище, ім'я автора, нижче - назва міста. Назва статті - посередині великими літерами.

Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. У кінці статті - пронумерований список літератури, покликання в тексті - у квадратних дужках (напр. [1, с. 20]). Можливі посторінкові примітки. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

 

Iнформацiйний лист

Заявка

 

Оргкомітет конференції