imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

13 червня 2019 року о 12-00
у залі засідань Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4)
відбудеться презентація книжки 
Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context 
(«Українські думи та історичні пісні: фольклор у контексті») 
відомої фольклористки професора Наталі Кононенко (Едмонтон, Канада).

 

 

 

Видання, що нещодавно вийшло у Торонто, представить авторка, дослідження якої займають чільне місце у фольклористичному та славістичному дискурсі.

 

 

Коротка біографія - Наталії Кононенко

Наталія Кононенко - професор і голова кафедри імені Кулів з української етнографії в Альбертському університеті. Вона закінчила Гарвардський Університет і вчилася в університетах Редкліфф та Корнелл. До приїзду в Альбертський університет, Кононенко викладала в університеті Вірджинії і була заступником декана та головою кафедри славістики. Кононенко проводила етнографічні дослідження в Канаді, Україні, Казахстані та Турції. Вона брала участь в проекті «Sanctuary», який проводить детальну документацію української сакральної культури в Канаді. До публікацій Кононенко входять «Слов'янський фольклор: Довідник», і книжка, що отримала дві нагороди, «Українські кобзарі і лірники», а також відредаговані нею книжки, розділи книг і численні статті. Її книга «Українські думи та історичні пісні: фольклор у контексті» була нещодавно опублікована друкарнею університету Торонто. Кононенко цікавиться не лише фольклором, але і цифровими технологіями та презентацією етнографічного матеріалу онлайн.

 

Short bio - Kononenko

Natalie Kononenko is Professor and Kule Chair in Ukrainian Ethnography at the University of Alberta. She holds degrees from Radcliffe College and Harvard University. Prior to coming to the University of Alberta, Kononenko taught at the University of Virginia and served as Assistant Dean and Department Chair. Kononenko has conducted ethnographic fieldwork in Canada, Ukraine, Kazakhstan, and Turkey. She was part of the Sanctuary Project, the most thorough documentation of Ukrainian sacral culture in Canada. Kononenko's publications include Slavic Folklore: A Handbook, and the award-winning Ukrainian Minstrels: And the Blind Shall Sing, along with edited books, book chapters, and numerous articles. Her book Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context has just been published by the University of Toronto Press. Kononenko's interests extent beyond folklore into the realm of digital technologies and the presentation of ethnographic data online.