imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М. Т. Рильського НАН України
Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН

 

проводять 15 травня 2019 року в Центрі болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова (Харків) XІХ Кирило-Мефодіївські читання на тему «Наукова школа в гуманітаристиці: критерії, традиції, взаємовпливи».

До розгляду пропонуються такі підтеми:

   • - гуманітаристика як комплекс наук про людину: методологічні тренди та дослідницькі практики;
   • - наукова школа в теорії та історії науки: маркери, ідентифікація, типологія;
   • - наукова школа в системі управління дослідницькою діяльністю у вищій школі та Академії наук: досвід України та Болгарії;
   • - проблема наукового лідерства: зв'язок і конфлікт поколінь;
   • - співтовариство учених: зберігач та ретранслятор дослідницьких традицій чи елемент громадянського суспільства?;
   • - міждисциплінарні імплікації та міжнародні взаємовпливи в гуманітарних науках;
   • - історичні та філологічні школи як науковий феномен XIX - початку ХХI ст.;
   • - славістичні наукові школи в Україні та за кордоном: гносеологічні традиції, сучасний стан та перспективи розвитку в умовах інформаційного суспільства.

Матеріали XІХ Кирило-Мефодіївських читань увійдуть до XII тому «Дриновського збірника» за 2019 рік (спільного видання Болгарської академії наук та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). Deadline подання статей до редколегії - 3 червня 2019 р.

Заявки та резюме (обсягом 0, 5 стор. А-4 - до 900 знаків з інтервалами) приймаються до 22 квітня 2019 року через google-форму https://goo.gl/forms/f6tcTqxqsZ5fR8V23  з копією на електронну адресу  Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.

Робочими мовами конференції є українська, болгарська та англійська.

Оргкомітет зберігає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці наукового форуму. 

Реєстраційний внесок - 100 грн.

Телефони для контактів: 0973921443 (доцент Сергій Страшнюк); 0503026846 (доцент Дмитро Ченчик). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Програма ХІХ Кирило-Мефодіївських читань

 

ВИМОГИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ «ДРИНОВСЬКОГО ЗБІРНИКА» ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ (НАУКОВИХ СТАТЕЙ)