imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ:
ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ ЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

22 січня 2019 р. на базі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі - ІМФЕ) відбувся круглий стіл «Україна децентралізується: історико-культурна спадщина та цивілізаційний вибір», організований спільними зусиллями представників Українського кризового медіа-центру (УКМЦ) у рамках Програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», наукових співробітників й Ради молодих вчених Інституту.

Перебіг реформи з децентралізації отримує все більший резонанс в сучасному соціогуманітарному дискурсі, тривожить широкі верстви населення, має цілу когорту як прихильників, так і супротивників, або ж тих, хто поки що зайняв вичікувальну позицію. Це пов'язано, насамперед, з тим, що реформа з децентралізації в Україні, яка розпочалась у 2014 році, проходить нерівномірно і з різною швидкістю у різних регіонах нашої держави, подекуди ще потребуючи активізації місцевих самоврядних ініціатив. Саме тому, такі зустрічі у форматі обговорення проблемних аспектів, представлення кращих результатів, налагодження комунікації між науковцями, управлінськими колами та громадськістю мають на меті вироблення ефективного механізму взаємодії в царині реалізації соціокультурної та наукової політики.

Ірина Малик та Ганна Коломієць, опираючись на діяльність, пов'язану з комунікуванням щодо реформи органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в рамках Програми USAID DOBRE, представили її поточні результати. Обравши достатньо доступний і водночас ефективний спосіб подачі інформації, диспутантки торкнулись історичних аспектів розробки та втілення адміністративної реформи в Україні, починаючи з 1998 року, описали сучасні проблеми та стратегічні плани щодо утворення й успішного розвитку нових громад.

 

І. Малик та Г. Коломієць презентують поточні підсумки діяльності в царині реформи з децентралізації

 

Зокрема, дискурсивною серед оточуючих стала теза щодо подальшого шляху втілення децентралізації в Україні, оскільки добровільний принцип об'єднання себе вичерпує і необхідним є адміністративний вплив (примус) на процес (з огляду на європейський досвід). Підсилює актуальність такого питання невпинне наближення місцевих виборів у 2020 році і доцільність їх проведення на новій територіальній основі.

І. Малик зауважила, що реформа органів місцевого самоврядування і територіальної організації влади заслуговує на увагу з боку науковців і потребує їхньої участі у частині дослідження, аналізу та вироблення моделей поширення досвіду і наслідків, можливих застережень як в Україні, так і за її межами. Представниці Українського кризового-медіа центру слушно наголосили, що найважливішим ресурсом громади є її активні мешканці, людський капітал як один із особливих видів економічних ресурсів, а вже потім - земля, бюджет, майно, місцева економіка. Спроможність людей у співпраці застосовувати свої знання, навички, таланти є рушійною силою ефективного функціонування територіальної самоорганізації мешканців громад.

Людський фактор у цьому процесі і рівень поінформованості громадян, їхнє ставлення до реформи, сучасні форми та способи їхньої консолідації - це актуальні питання функціонування ОТГ, що вимагають детального розгляду і в етнологічній площині. Саме етнологи-експедиційники, полем досліджень яких є переважно локально-регіональний вимір, є досить мобільними, мають навички з фіксації неформальних соціальних зв'язків та взаємодій, вміють налагоджувати комунікацію з адміністрацією та мешканцями на місцях, а тому можуть взяти активну участь у вивченні подібних процесів.

Особливого контексту та «настрою» для учасників круглого столу додав виступ Олександра Корінного, міського голови м. Новоукраїнка Кіровоградської області, голови Новоукраїнської ОТГ, очільника Асоціації об'єднаних громад.

 

Представлення досвіду функціонування Новоукраїнської ОТГ О. Корінним

 

Основний меседж практика-реалізатора реформи полягав у тому, що задля успішного функціонування громади потрібні місцеві ініціативи, активна фахова праця учасників громади, залучення кожного представника до різноманітних задумів та проектів. Доповідач висловив свої міркування щодо пояснення сутності поняття «децентралізація», яка полягає у переході з вертикальної системи управління в горизонтальну площину. Добробут об'єднаної громади залежить від ефективного механізму виборів її очільника, адже за словами пана Олександра, довіра населення є чи найважливішою прерогативою формування та реалізації програми дій кожної ОТГ.

Доповідь О. Корінного була підкріплена мультимедійним супроводом, котрий відображав його розповідь в двох напрямах: ілюстрації здобутків громади на основі її економічного зростання. Очільник ОТГ акцентував увагу на превалюючому інструментарії забезпечення добробуту сучасної громади на основі формування власних бюджетних ресурсів, залучення міжнародних коштів і фінансових можливостей держави (субвенцій, тощо). Опираючись на власний психолого-педагогічний досвід успішного управління, О. Корінний надав практичні рекомендації сучасного керівництва громадою, пробудження місцевої ініціативи, зацікавлення різних статево-вікових груп діяти та творити задля розвитку спільноти.

Серед досягнень Новоукраїнської ОТГ її голова відзначив високий ступінь самоорганізації місцевого населення. Зокрема, коли виникла потреба у ремонті приміщення для новоствореного Інституту розвитку громади, показовою виявилася добровільна участь (толока) у ремонті цієї громадської споруди вчителів, приватних підприємців, усіх охочих. По-новому місцева спільнота відзначає і державні свята, організацією яких займається Молодіжний парламент. Можливість організувати свято за власним сценарієм дає можливість проявити ініціативу і приваблює більше глядачів. Показовими є успішне функціонування у громаді неполітичних громадських організацій, таких, як: Інститут третьої молодості, спортивні організації, «Жіноча рада». Остання власними зусиллями розробила проект зі створення Центру для майбутніх і молодих матерів - «Мам-центр», який наразі уже функціонує та користується популярністю.

Місцева громада має можливість себе проявити у розробці та втіленні власних задумів, беручи участь у конкурсі «Громада і влада разом». Уже вдалося реалізувати проект молодіжного парку, облаштувати майданчики для дозвілля тощо. Задля підвищення фаховості трудового потенціалу для населення за рахунок міжнародних проектів організовуються тренінги і семінари. Це дає можливість підвищити професійний рівень працюючих і подолати «кадровий голод» на території багатьох сіл. Успішно функціонує й інститут волонтерства за такими напрямками: з розвитку громади, молодіжного середовища, поліпшення якості розвитку шкільної освіти.

Доповідачем були названі нові можливості (функції) нинішньої об'єднаної громади: місцевий економічний розвиток, утримання інфраструктури, планування розвитку та забудови території, благоустрій, житлово-комунальні послуги, функціонування сфер соціальної допомоги, первинна охорона здоров'я, швидка медична допомога, дошкільна, середня шкільна, позашкільна освіта, охорона правопорядку (муніципальна варта), пасажирські перевезення.

 

Підведення підсумків першого засідання круглого столу «Україна децентралізується: історико-культурна спадщина та цивілізаційний вибір»

 

Вагомим важелем у діяльності будь-якої об'єднаної громади, окрім економічних та управлінських повноважень, є розвиток культурно-освітньої сфери з метою формування майбутніх освічених та креативних кадрів, виховання патріотичних якостей зростаючого покоління та забезпечення інформаційної безпеки держави в цілому. Цілком логічним підсумком цього першого засідання круглого столу була домовленість його учасників щодо подальшої співпраці. Вона стане можливою найближчим часом через проведення етнологічних досліджень на теренах Новоукраїнської (та інших) ОТГ задля вивчення історико-культурної спадщини регіону й виявлення можливостей практичного застосування результатів цих експедиційних студій як в освітньо-науковій діяльності, так і для напрацювання пропозицій і рекомендацій місцевим та державним органам влади.

 

Віталій Іванчишен
молодший науковий співробітник,
кандидат історичних наук
Віталіна Юрченко
старший науковий співробітник,
кандидат історичних наук
Олександр Головко
провідний етнолог