imfe.jpg
  English
.
.
.

 

ДЄДУШ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

 


  Дата і місце народження 1990, Київська обл., м. Біла Церква.

 

  Відділ Відділ архівних наукових фондів, рукописів та фонозаписів (провідний етнолог).

 

  Коло наукових зацікавлень Національна ідентичність, урбаністика, етнолінгвістика, краєзнавство, міжнаціональні відносини, етнопсихологія, націогенез, етнічна історія, усна історія, філософія історії.

 

  Кандидатська дисертація  ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КІНЦІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Науковий керівник - д. і. н., проф., академік НАН України Г. А. Скрипник.

 

  Освіта

2008-2014 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет.

2010-2012 рр. навчання у Військовому інституті КНУ ім. Тараса Шевченка за програмою підготовки офіцерів запасу, спеціальність "Військова психологія".

 

  Професійна діяльність

2014-2017 - аспірант із відривом від виробництва відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Премії, гранти, нагороди

Стипендія Президії НАН України для молодих учених (2018).

 

  Публікації

1. Дєдуш О. В. Українські військові пісні як елемент національної самосвідомості // Молодий вчений. 2014. № 7 (1). С. 32-36.

2. Дєдуш О. До питання про релятивістські теорії нації // Народна творчість та етнологія. К., 2015. № 5. С. 59-63.

3. Дєдуш О. Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Народна творчість та етнологія. Київ, 2016. № 3. С. 85-90.

4. Дєдуш О. Національна ідентичність крізь призму імагології // Народна творчість та етнологія. Київ, 2017. № 1. С. 68-72.

5. Diedush Oleksiy. The periodization of Ukrainian and Russian national identities: a comparative analysis // Народна творчість та етнологія. Київ, 2017. № 6. С. 45-50.

6. Дєдуш О. Явище «національна ідентичність» у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського // Народна творчість та етнологія. Київ, 2018. № 3. С. 80-84.

7. Дєдуш О. Ідеологія та національна ідентичність: етнологічний аспект // Етнічна історія народів Європи. 2017. № 53. С. 140-144.

8. Дєдуш О. Персонаж «Шубін» як рефлексія регіональної ідентичності українського Донбасу // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації. - Суми : СДПУ, 2016. Ч. 2. С. 170-173.

9. Дєдуш О. В. Архетипна автаркія у російській масовій культурі в кінці ХХ - початку ХХІ ст. [Текст] // «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 19-22.

10. Дєдуш О. Патріотичний персоналізований мурал міста Києва як ретранслятор української національної ідентичності // Дні науки історичного факультету (до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського). Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2016. С. 385-388.

11. Дєдуш О. До 200-річного ювілею Миколи Костомарова - корифея дослідження української ідентичності // Збірник статей Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України» / [голов. ред. Г. Скрипник]; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2017. С. 137-147.

12. Дєдуш О. Формування польської національної ідентичності. Порівняння з українським аналогом // Мовний простір слов'янського світу. Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р. С. 27-30.

13. Дєдуш О. Поняття «наційність» (nation-ness) та її зв'язок з національною ідентичністю у західній гуманітаристиці // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 жовтня 2017 р. Переяслав-Хмельницький (Київ, обл.), 2017. Вип. 3. С. 149-152.

14. Дєдуш О. Опосередкована окупація та конструювання ідентичностей як засоби зовнішньополітичної експансії у XX столітті // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 червня 2018 р. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 18. С. 43-47.

15. Дєдуш О. В. Поняття «національна ідентичність» у нормативно-правових актах України // Альманах науки. № 12/1 (21). Київ, 2018. С. 29-31.

16. Дєдуш О. Газета "Дзвін Волі" (Біла Церква): українські теми поміж рядків нацистської пропаганди // Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології. Харків, 2019. С.44-47.

17. Дєдуш О. Національна ідентичність: між громадянською релігією та культурною компетентністю [рец.: Nyitray V.-L. Here, There and (Almost) Everywhere: Civil Religion and Cultural Competency.] // Народна творчість та етнологія. 2019. № 1. С.101-102.

18. Дєдуш О. Рецензія на Lewin E., Bick E. Introduction: Civil religion and nationalism on a godly-civil continuum. Comparative Perspectives on Civil Religion, Nationalism and Political Influence. Ariel University, 2016 // Народна творчість та етнологія. 2019. № 2. С. 113-114.