imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗБІРКИ
«НАРОДНІ ПІСНІ ВОЛИНІ»
(з колекцій збирачів фольклору)

 

У межах відзначення 100-ліття Національної академії наук України 23 жовтня 2018 року в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі - ІМФЕ) було проведено презентацію видання «Народні пісні Волині» (2018, Київ).

 

 

 

Підготувала збірку провідний науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ, доктор мистецтвознавства Людмила Олександрівна Єфремова. «Народні пісні Волині» - шоста книга із серії «З колекцій збирачів фольклору», започаткованої дослідницею у 2012 р. У попередні роки вона підготувала та видала «Народні пісні Житомирщини» (2012), «Народні пісні Хмельниччини» (2014 р., у співавторстві з М. Дмитренком), «Народні пісні Чернігівщини» (2015), «Народні пісні Полтавщини» (2016), «Народні пісні Київщини» (2017).

 

Виступ провідного наукового співробітника ІМФЕ, доктора мистецтвознавства Л. О. Єфремової


У цих виданнях представлено нотні й текстові зразки народних пісень, подано паспортизацію, примітки й уточнення упорядниці. У межах збірки пісні розподілено на кілька груп, зокрема, ідеться про групи календарно-обрядових і родинно-обрядових пісень, ліричні необрядові пісні, суспільно-побутові, балади, а також вміщено романси й пісні літературного походження. Більшість зразків публікуються вперше, бо частина представлених пісень віднайдена упорядницею серед рукописів, а частина - власні записи або сучасні записи інших дослідників. Багато пісень (і нот, і текстів) було розшифровано Л. О. Єфремовою. Кожна збірка містить допис «Від упорядника», вступну статтю, у якій докладніше характеризується історично-культурні умови і пісенність конкретного регіону, побутування і особливості тих чи інших пісень на його теренах, та невеличкі статті до кожного підрозділу, що стосуються представлених у ньому жанрів. Крім того, у збірках подано низку покажчиків, які, безсумнівно, полегшують роботу із систематизації матеріалу: географічний, покажчик записувачів (подано дати та місця усіх записів, уміщених у книзі), транскрипторів, виконавців, іменний і покажчик інципітів пісень. Збірка «Народні пісні Волині» вміщує близько 1000 пісенних зразків, що є тенденційним для видань цієї серії. Окресливши загальну структуру, маємо зауважити на особливостях презентованого видання. Так, збірка «Народні пісні Волині» стала першою у серії, що охоплює територію не області як адміністративно-територіальної одиниці, а етнографічного регіону.

На презентації було багато гостей, зокрема, її відвідали видатні науковці, які привітали Л. О. Єфремову з виходом книги. Зі спогадами про збирання фольклору на Волині та професійними заувагами виступив директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, академік НАНУ, доктор філологічних наук, професор М. Г. Жулинський.

 

Виступ директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, академіка НАНУ М. Г. Жулинського

 

У своїх доповідях завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Л. К. Вахніна, старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Л. В. Іваннікова та провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології, доктор філологічних наук Т. П. Руда проаналізували експедиційну діяльність ІМФЕ, окреслили особливості роботи «у полі» і зауважили на її важливості. При цьому дослідниці згадали багатьох співробітників Інституту, стараннями яких був зібраний значний фактичний матеріал, що частково представлений у презентованому збірнику.

 

 

Виступ завідувача відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ, кандидата філологічних наук Л. К. Вахніної
 

Виступ провідного наукового співробітника ІМФЕ, доктора філологічних наук Т. П. Рудої

 

Виступ старшого наукового співробітника ІМФЕ, кандидата філологічних наук Л. В. Іваннікової

 

Музикологічний аналіз окремих особливостей пісенності Волині представив аудиторії провідний науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології, доктор мистецтвознавства, професор М. Й. Хай.

 

Виступ провідного наукового співробітника ІМФЕ, доктора мистецтвознавства М. Й. Хая

 

У своєму виступі провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, доктор філологічних наук, професор М. К. Дмитренко коротко розглянув історію збирання та публікації фольклору Волині, зауважив на важливості проведеної Л. О. Єфремовою роботи.

 

Виступ провідного наукового співробітника ІМФЕ, доктора філологічних наук М. К. Дмитренка

 

У багатьох виступах було відзначено, що підготовка подібних видань потребує опрацювання, систематизації, упорядкування, обґрунтування, узагальнення та аналізу матеріалу, а це - титанічна робота, яку виконала упорядниця. Її наукова діяльність примножує науковий потенціал колективу Інституту. Крім професійних якостей, учасники презентації зауважили, що знають Л. О. Єфремову як надзвичайно інтелігентну, скромну, мудру й толерантну людину.

Перлиною презентації був виступ народного колективу «Писанка», який прибув із м. Рожища Волинської області. Учасниці ансамблю у народній манері виконали кілька пісень зі свого репертуару. Це унаочнило окремі представлені у виданні «Народні пісні Волині» зразки, оскільки у збірку ввійшли також записи, зафіксовані від співачок «Писанки».

 

Виступ народного колективу «Писанка» (м. Рожище Волинської обл.)

 

Дирекція Інституту щиро подякувала колективу «Писанка» за їхню багаторічну діяльність у справі підтримки та розвитку народної пісні в Україні.

 

 

Виступ заступника директора ІМФЕ, кандидата історичних наук Н. С. Стішової

 

Учасниці ансамблю привезли з Волині не лише чудові самобутні пісні, але й пироги власного виробництва, отже, усі присутні відчули волинську гостинність.

 

Олена Яринчина
фольклорист