imfe.jpg
  English
.
.
.

 Курінна Марина Андріївна

 

Народилася 14 вересня 1975 р. у м. Хабаровськ, РФ. Етнолог, балетознавець. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Традиційна культура та побут чехів Північного Приазов'я останньої чверті ХІХ - ХХ ст. (на матеріалах с. Новгородківка Мелітопольського р-ну Запорізької обл.)», спеціальність - «07.00.05. - етнологія», наук. кер. - к.і.н. Поріцька О.А.

Закінчила 1999 р. Київський національний університет культури і мистецтв (кафедра народної хореографії). 

2004-2005 рр. - викладач народно-сценічного танцю на кафедрі сучасної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв.

З 2010 р. працює в «Українському етнологічному центрі» Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Зараз працює на посаді наукового співробітника, ученого секретаря відділу. Здійснила ряд етнографічних експедицій в Запорізьку, Полтавську, Кіровоградську, Івано-Франківську, Харківську, Одеську обл. Автор понад 30 наукових праць (наукових статей).

Коло наукових інтересів: традиційна культура, міжетнічні відносини; класичний, народно-сценічний, фольклорний танець, історія балетного театру. 

 

Вибрані праці:

1. Колядна традиція чехів Північного Приазов"я як складова різдвяного циклу свят (на матеріалах дослідження с. Новгородківка Мелітопольського р-ну Запорізької обл.) // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць. - Одеса, 2011. - С. 203 - 213.

2. Весільна обрядовість Запорізького регіону: міжетнічні взаємовпливи (за матеріаламі етнографічних досліджень українського та чеського населення Запорізької обл.) // Народна творчість та етнологія. - 2012. - №6. - С. 38-45.

3. Сучасне етнокультурне життя чехів Запорізького регіону // Этнография Крыма XIX - XXI вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования; отв. ред. М. А. Араджиони, Л. А. Науменко. - Симферополь: СГГ, 2012. - Вып. 3. - С. 193-200.

4. Проблеми інтеграції чеської етнічної спільноти в загальноукраїнський соціум (1990-2010-ті роки) // Етнічні та етносоціальні процеси в поліетнічному середовищі України: Наукові студії ІМФЕ. Випуск 4. - К. 2012. - С. 245-262.

5. Сучасна етнічна культура чехів Півдня України як чинник формування загальнонаціональної спадщини (за матеріалами етнографічних досліджень Запорізької області) // Етнодемографічний та етнокультурний фактори в контексті сучасних інтеграційних процесів: Наукові студії ІМФЕ. Випуск 5. - К., 2012. - С. 192-215.

6. Календарна обрядовість чехів Північного Приазов'я: міжетнічні взаємовпливи у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. Вип 12(15). - К., 2013. - С.17-21.

7. Система поховальної обрядовості в контексті етнічної ідентичності чехів Півдня України (за матеріалами етнографічних досліджень Запорізької області) // Народна творчість та етнологія. - № 2. - 2013. - С. 126-132.

8. Про київський період творчості Броніслави Ніжинської // Студії мистецтвознавчі. - 2011. - № 1. - С. 72-78.

9. Серж Лифарь и агентурная разработка "Артисти" // Балет. - 2011. - № 1. - С. 18-21 (Москва).

10. Про національне коріння Сергія Лифаря та його родові зв'язки з Україною // Краєзнавство. - 2011. - № 4. - C. 255-263.

11. На пути к хореографическим вершинам: Киевский период Сержа Лифаря // Музыкальная жизнь. - 2012. - № 4. - С. 92-95 (Москва).

12. Від Жізелі до Кармен // Театрально-концертний Київ. - 2013. - № 5. - С. 16-21.

13. Анастасія Шевченко: сходинками успіху // Танец в Украине и мире. - 2015. - № 1. - С. 6.

14. Юлия Москаленко: сиянье истинной Авроры // Танец в Украине и мире. - 2015. - № 2. - С. 26.

15. Эксперименты в рамках традиции // Танец в Украине и мире. - 2015. - № 2. - С. 22-23.

 

31.05.2018