imfe.jpg
  English
.
.
.

 Бондаренко Галина Борисівна

 

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України.

У 1977 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Із серпня по листопад 1977 р. працювала вчителем історії у Лецьківській середній школі Переяслав-Хмельницького району Київської області, після чого вступила до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР. Після закінчення аспірантури у 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Трудова основа української календарної обрядовості» за спеціальністю «07.00.05 - етнологія» і була зарахована до штату наукових співробітників Інституту.

Автор понад 300 наукових та науково-популярних статей з питань традиційної святкової культури, етнопедагогіки, етнопсихології, народної релігійності та моралі. Досліджує питання трансформації етнокультури та ідентичності у сучасному українському суспільстві. У 2014 р. опублікувала монографію «Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів» (10 д.а.) К, вид-во ІМФЕ, 2014.

Розробила авторські педагогічні та культурологічні проекти, успішно апробовані на практиці. Уклала підручники та методичні посібники:«Кроковеє колесо». Інтегративний підручник з української мови та народознавства для 5 класу. - К, Генеза, 1993 (у співавторстві із Звиняцковським В.Я. та ін.); «Програма екологічного виховання дітей на народознавчому матеріалі» // Український садочок. У 3 т. - К, Смолоскип, 1995, - Т.3; «Етнокультурна спадщина народу у системі освіти та виховання. Методичний посібник» (К., Видавництво ІМФЕ, 2007).

Займається християнською публіцистикою. Автор книжок для дітей та дорослих («Хліб від зайчика. Українські звичаї та обряди, пов'язані з хлібом». (Луцьк, Надстир'я, 1994); «Рікою життя». (К, Стилос, 2002).

Учасник багатьох радіо- та телепередач, що стосувалися етнокультурної спадщини українців, гендерних взаємин, традиційних обрядів. Більше 10 років керувала роботою секції етнографії Малої академії наук (м. Київ). Має власну сторінка на порталі незалежних журналістів «Хай вей»: http://h.ua/profile/200550/.

 

Список наукових праць:

 

31.05.2018