imfe.jpg
  English
.
.
.

 Бідношия Юрій Іванович

 

Науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр». З відзнакою закінчив філологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1992). Працював у мас-медійних організаціях («Інтерньюз-Україна», «1+1» та ін.), в Інституті української мови НАН України, з вересня 2011 року - у відділі «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України.

Наукові інтереси: етнолінгвістика, діалектна текстографія, говори як чинник етнічної самоідентифікації.

 

Вибрані праці:

1. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч.1: Тексти / Уклад.: Ю.І.Бідношия, Л.В.Дика. - К.: Довіра, 2003 - 456 с.: іл.; Ч. 3: Матеріали до Лексичного атласу української мови / Уклад.: Ю.І.Бідношия, Г.В.Воронич, Л.В.Дика, Л.А.Москаленко, Л.Г.Пономар. - К.: Довіра, 2003 - 225 с.: іл.; Ч. 4: Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу / Уклад.: Ю.І.Бідношия, Г.В.Воронич, Л.В.Дика, Л.А.Москаленко, Л.Г.Пономар. - К.: ЦЗКС, 2005 - 704 с., іл.

2. Бідношия Ю.І., Дика Л.В. Говірки Бориспільщини: сучасні діалектні тексти та пам'ятки мови / НАН України ; Інститут української мови. - К., 2008. - 480 с.: іл.

3. Бідношия Ю. До питання української діалектної текстографії // Українська мова. - 2005. - №2. - С. 107-113.

4. Бідношия Ю. Етнолінгвістичні записи з Північного Підляшшя // Діалектологічні студії. 6. - Львів, 2006. - С. 335-355.

5. Бідношия Ю. Експресивність простого дієслівного присудка (на матеріалі діалектних текстів) // Українська мова. - 2008. - № 2. - С. 80-86.

6. Бідношия Ю. Явища діалектного синтаксису, зумовлені його усною природою // У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі. - К.: КММ, 2011. - С. 40-44.

7. Бідношия Ю. Мовна політика в Україні очима австрійського славіста // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Вип. 3 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; МАУ, НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2013. - С. 351-355.

8. Бідношия Ю. «Сплавщик - це було дуже гонорово» (до етнографії лісосплаву на Гуцульщині) // Народна творчість та етнологія. - 2013. - № 6. - С. 83-96.

9. Бідношия Ю. Діалектні тексти з Шевченкового краю // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Вип. 5 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; МАУ, НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К., 2013. - С. 334-440.

10. Бідношия Ю. Закордонні українці-автохтони в діалектній текстографії: джерелознавчий аспект етнографічних студій // Український етнос у просторі сучасної міжкультурної взаємодії: трансформація традиційності та етнокультурні взаємовпливи (Наукові студії ІМФЕ. Випуск 8) / НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. - К., 2014. - С. 132-165.

 

31.05.2018