imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Робоча нарада виконавців спільного українсько-білоруського проекту Ф73 ДФФД України
«Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті
сучасного соціокультурного дискурсу»
(Мінськ, Білорусь)

 

17 листопада 2017 р. у Мінську в Центрі досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі відбулася спільна робоча нарада, за участю з українського боку - завідувача відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України, кандидата філологічних наук Л.К. Вахніної та старшого наукового співробітника відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, кандидата історичних наук Л.Г. Босої, з білоруського боку - керівника проекту - провідного наукового співробітника Центру досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, доктора історичних наук Г.І. Касперович, директора Центру досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, академіка О.І. Локотка, кандидата історичних наук Т.І. Кухаронок, кандидата філологічних наук О.Г. Алферової, кандидата історичних наук К.Х. Печко та інших співробітників Центру. На робочій нараді було заслухано доповіді українських науковців, які приїхали до Білорусі в рамках проекту. У своєму виступі Л.К. Вахніна охарактеризувала міжнародні зв'язки ІМФЕ ім. М.Т. Рильського та зокрема наукові контакти виконавців проекту, проблематику виступів на міжнародних симпозіумах. З науковою доповіддю та відео презентацією про білорусів, що проживають в Україні, виступила Л.Г. Боса.

У 2017 році основна увага українських учених була приділена висвітленню значення етнокультурної спадщини в сучасному культурному просторі. У рамках проекту було проведено етнологічне обстеження місць компактного проживання білорусів у Запорізькій області (сс. Гусарка, Більманка, Новоукраїнка (Гайчур) Більмацького р-ну). Виявлено, що до сьогоднішнього дня місцеві мешканці ідентифікують себе як білоруси, старожили зберігають рідну мову та елементи власної етнокультури. Особливий інтерес білоруських колег викликали відео та фотоматеріали, зібрані Л.Г. Босою.

Було обговорено та накреслено перспективи подальшої співпраці українських та білоруських етнологів і фольклористів. Директором Центру досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі академіком О.І. Локотко було запропоновано підготувати спільне видання наукового збірника за результатами проекту. 

Обидві сторони обговорили план-проспект спільного видання, де буде представлено наукові результати, отримані під час виконання проекту, а також визначили тематику майбутніх можливих спільних досліджень, серед яких найбільш актуальні питання стосуються українсько-білоруського пограниччя як особливого етнокультурного регіону, також майбутні студії торкатимуться міжетнічних контактів, у контексті сучасних соціокультурних та міграційних процесів.

Українські учасники проекту ознайомилися з музеєм Центру досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, а також відвідали Державний літературно-меморіальний музей відомого білоруського поета, побратима Максима Рильського - Якуба Колоса. 

Поїздка до Мінська завершилася відвіданням спектаклю Національного академічного театру імені Янки Купали, яке було організовано Т.І. Кухаронок.

Лариса Вахніна
завідувач відділу української
та зарубіжної фольклористики,
кандидат філологічних наук

 

Відповідальний виконавець проекту від України, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, кандидат філологічних наук Л.К. Вахніна та керівник проекту з Білорусі, провідний науковий співробітник Центру досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, доктор історичних наук Г.І. Касперович (Мінськ, Білорусь)

 

Доповідає старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр», кандидат історичних наук Л.Г.Боса на спільній робочій нараді в Центрі досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі

 

Експозиція музею Центру досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі