imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Етнографічна експедиція співробітників
ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України на Слобожанщину

 

Протягом 3-8 жовтня 2017р. співробітниками відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України було проведено етнографічну експедицію до Слобідської України. Процес збирання польового етнографічного матеріалу проходив на теренах двох областей Донецької (Слов'янський район) та Харківської (Ізюмський, Барвінківський, Борівський, Куп'янський райони). Основними напрямками дослідження регіону було обрано проблеми збереження та трансформації традиційної матеріальної культури (ярмарків, житла, ремесел, промислів та господарських занять) та духовної культури (народний календар, похорон, сімейний та суспільний побут) слобожан. Шляхом польового та кабінентного інтерв'ювання, фото- та відеофіксації учасники експедиції отримали матеріал, який дозволяє виокремити локальну специфіку етнокультури мешканців окресленого регіону. Переважна частина респондентів  це сільські мешканці 1920-1950-х років народження. Співробітники відділу накопичили цінний польовий матеріал з культури і побуту, а саме, провели етнолінгвістичний аудіозапис, зібрали наративи з усної історії регіону, зафіксували дані про традиційні родини, сучасні сімейні стосунки, поховально-поминальну обрядовість, особливості народних знань, річного циклу календарної обрядовості. У контексті фіксації стану матеріальної культури отриманий матеріал з традиційного вбрання українців Слобожанщини, народної кулінарії, видів господарської діяльності: рільництва, городництва, тваринництва, бджільництва, рибальства, обробки каменю та деревообробці.

Базовим пунктом було обрано м. Ізюм як найзручніший центр транспортного сполучення (автобусне та залізничне) між двома областями. Ефективним прийомом організації роботи стало формування кількох груп по дві-три особи, що дало можливість охопити більшу територію для опрацювання.

Дієвим способом дослідження стало попереднє вивчення історії та культури сіл, що дало можливість спланувати маршрут експедиції. Було уточнено й деталізовано запитальники етнокультурних явищ для кожного населеного пункту. Таким прикладом, зокрема став вибір села Оскіл Ізюмського району. Важливим для студіювання даного населеного пункту стали здобутки попередніх поколінь дослідників етнографів, що дало можливість прослідкувати зміни які відбулися в етнокультурні села Оскіл протягом ХХ століття.

Незважаючи на суспільно-політичні події на Сході України, місцеве населення охоче йшло на контакт. Зокрема, мешканці регіону намагаючись всіляко допомогти учасникам експедиції. Допомогу учасникам експедиції надавала місцева інтелігенція. Варто висловити слова подяки працівникам Ізюмського ім. В.Б.Сібільова, секретарю сільської ради та бібліотекарю села Кам'янка. Загалом, вдалось отримати цікавий візуальний (фото та відео) етнографічний матеріал.

Микола Бех
молодший науковий співробітник
відділу «Український етнологічний центр»,
кандидат історичних наук

 

 Садиба в с. Долина Слов'янського району Донецької області

 

 Співробітники відділу «УЕЦ» Віталіна Юрченко та Аліна Ярова беруть інтерв'ю у Марії Ілінської в с. Кам'янка Ізюмського району Харківської області

 

 Пам'ятник Тарасу Шевченку в с. Студенок Ізюмського району Харківської області

 

 Будівництво церкви в с. Кам'янка Ізюмського району Харківської області

 

 Пасіка в с. Суха Кам'янка Ізюмського району Харківської області

 

 Село Кам'янка Ізюмського району Харківської області

 

Учасники експедиції та директор Ізюмського краєзнавчого музею ім. М.В. Сібільова - В.О. Юрченко, О.В. Махортова, М.В. Бех, А.В. Ярова, Б.М. Сауляк