imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Зустріч із польським літературознавцем, доктором габілітованим Людмилою Сірик

 

6 червня 2017 р. на засіданні наукового семінару відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з науковою доповіддю «Польсько-українські літературні зв'язки в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні» виступила доктор габілітований Людмила Сірик - професор Закладу української філології Інституту слов'янської філології згаданого університету.

  

Під час семінару (Людмила Сірик - у центрі фото, за столом)

Доля Людмили Сірик пов'язана з Україною, де вона народилася в селі Мар'янівка на Житомирщині. Після закінчення Житомирського державного університету імені Івана Франка вона працювала вчителем. Після закінчення аспірантури в Любліні успішно захистила докторську дисертацію «Українська тематика у творчості Юзефа Лободовського». З 1996 р. і донині вона працює в Любліні. Людмила Сірик - двох монографій:

1) Naznaczony Ukrainą. O twórczości Józefa Łobodowskiego. Wydawnictwo: UMCS, Lublin 2002 - 290 ss. [книжка отримала високу відзнаку - міжнародну нагороду імені Єжи Гедройця за 2003 р.)

2) Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 - 380 ss. [переклад польськоюl. Pragnienie Europy. Twórczość neoklasyków kijowskich], на основі якої отримала наукове звання доктора габілітованого.

Виступ проф. Людмили Сірик познайомив присутніх з унікальним польським поетом ХХ ст. Юзефом Лободовським, вірш якого «Слава Україні», написаний в далекій Іспанії, став символічним для обох народів. Л. Сірик розповіла про його співпрацю з головним редактором паризької «Культури» Єжи Гедройцем. Слід відзначити, що на сторінках згаданого журналу, який об'єднував польських емігрантів у їх боротьбі за майбутню демократичну Польщу, друкувалися також українські наукові та культурні діячі, як, зокрема, проф. Богдан Осадчук з Берліна. Л. Сірик відобразила надзвичайно багатогранну діяльність люблінських україністів та полоністів, здійснивши акцент на нових виданнях та презентаціях, у яких сама брала участь. Важливо, що її книжки, присвячені українській літературі та українсько-польським культурним взаєминам, знаходять широкий інтерес в Україні та Польщі. 22 лютого 2017 р. в Посольстві Польші в Іспанії відбулася презентація книжки Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii (Lublin, UMCS, 2016), у якій також брала участь Людмила Сірик.

Зараз в центрі зацікавлень польської дослідниці нова тема «Максим Рильський і Польща», якій вона хоче присвятити свою нову монографію. Під час перебування в Києві вона працювала у фондах Меморіального музею Максима Рильського в Голосієві.

Лекція Людмили Сірик викликала численні запитання та жваве обговорення, у якому взяли участь провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології, доктор філологічних наук Тетяна Руда, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Леся Вахніна, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, доктор філологічних наук, президент НАУ Леся Мущкетик, науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Валентина Головатюк та ін. Виступ пані проф. Людмили Сірик буде опубліковано в щорічнику «Слов'янський світ», де буде також представлено її нову книжку про неокласиків.

 

   

Людмила Сірик. Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків. - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 380.