imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Науково-практичний семінар на тему «Фольклор субкультури скарбошукачів: функціонування і специфіка тексту в українському та чеському середовищі»

 

16 травня 2017 року у залі засідань ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України відбувся науково-практичний семінар на тему «Фольклор субкультури скарбошукачів: функціонування і специфіка тексту в українському та чеському середовищі» аспірантки третього року навчання відділу української та зарубіжної фольклористики Панкової Анастасії Іванівни (науковий керівник - старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук Чебанюк Олена Юріївна). На семінарі були присутні наукові співробітники відділу «Український етнологічний центр», екранно-сценічних мистецтв та культурології, відділу української та зарубіжної фольклористики та аспіранти Інституту. Виступ Панкової А. було присвячено презентації актуального дослідження сучасного фольклору. Запропонована до обговорення тема характеризується недостатнім ступенем вивченості масиву сучасних фольклорних текстів, що їх продукують субкультури, зокрема, спільнота скарбошукачів. Специфіка сучасного фольклорного тексту даної субкультури практично зовсім не вивчалася, компаративні зіставлення та аналіз фольклорних текстів цієї субкультури в різних країнах не проводились. Дослідження є важливим для розгляду і подальшого вивчення сучасного фольклору, з'ясування його зв'язків із традиційним фольклором. Захід викликав інтерес у науковців, оскільки тема дисертаційного дослідження аспірантки є досить різноплановою та багатоаспектною і потребує залучення інструментарію багатьох гуманітарних дисциплін. У ході доповіді А. Панкової було продемонстровано різноманітні фото та відеоматеріали, які яскраво ілюстрували зразки сучасних фольклорних текстів досліджуваної аспіранткою субкультури. Доповідь отримала схвальні відгуки фахівців, співробітники інституту висловили свої поради щодо окремих аспектів дослідження.

 

 Виступ наукового керівника аспірантки - старшого наукового співробітника відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидата філологічних наук Чебанюк Олени Юріївни (справа)
 
Виступ аспірантки третього року навчання відділу української та зарубіжної фольклористики Панкової Анастасії Іванівни


  
Під час обговорення