imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Нові аспекти українсько-польського наукового співробітництва

 

31 березня 2017 року в залі засідань Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України відбулася зустріч дирекції та співробітників Інституту з відомою польською фольклористкою, доктором габілітованим, професором Інституту польської філології Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської, пані Анною Бжозовською-Крайкою. Вона завітала в супроводі свого чоловіка відомого літературознавця Вєслава Крайки, доктора габілітованого, професора, керівника Центру Конрадівських досліджень згаданого університету. Важливо, що реалізації наукової програми перебування в Києві відомих польських науковців сприяла радник з питань наукового-освітньої співпраці Посольства Республіки Польші в Україні пані Емілія Ясюк, яка також взяла участь у цьому заході.

Співпраця з українськими фольклористами відбувається також по лінії Міжнародної організації з народної творчості IOV при ЮНЕСКО, де проф..Вєслав Крайка обраний регіональним секретарем по Східній Європі, проф..Анна Бжозовська-Крайка очолює Міжнародну комісію з науки і дослідження Центральної та Східної Європи та головою польської секції IOV.. ІМФЕ ім..М.Т.Рильського НАН України вже протягом тривалого часу співпрацює з п.Анною Бжозовською-Крайкою та п.Вєславом Крайкою по лінії IOV. Завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики Л.К.Вахніна, яка очолює Українську секцію згаданої організації, та член президії IOV, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики О.О. Микитенко постійно беруть участь в різних форумах IOV, зокрема як делегати генеральної асамблеї в Празі (О.О.Микитенко), міжнародних симпозіумах ЮНЕСКО в Любліні та Улан-Уде (Л.К.Вахніна). Слід відзначити, що спільно з Комісією з науки і дослідження Центрально-Східної Європи Міжнародної організації з народної творчості IOV відділом зарубіжної фольклористики ІМФЕ імені М.Т.Рильського було організовано ХІІІ Європейську міжнародну наукову конференцію з народної культури «Джерела і шляхи традиційних європейських культур у ХХІ столітті»: (Київ - Севастополь, 27 червня - 5 липня 2013р.) в рамках міжнародного фестивалю «Понтійська арена». Матеріали конференції підготовлено до друку. З 25 березня по 2 квітня 2017 р. у Києві відбувся ХIX Міжнародний фестиваль-конкурс естрадно-циркових дитячих та юнацьких колективів «Понтійська арена-2017», почесним головою міжнародного жюрі якого і була запрошена відома фольклористка з Польщі - Анна Бжозовська-Крайка, а членом жюрі її чоловік Вєслав Крайка. Слід зазначити, що цей фестиваль, який є колективним членом IOV відбувся в Києві за підтримки Міністерства культури України (його керівник -Валентина Колесниченко зуміла зберегти його, традиції, виїхавши з Криму 2014 р.).

Директор ІМФЕ імені М.Т.Рильського НАН України академік Г.А.Скрипник виступила з вітальним словом, представивши шановних гостей - науковців з Польщі, та їхню співпрацю з Інститутом. Адже Анна Бжозовська-Крайка була автором статей про збереження традицій польської діаспори в США, в спецвипусках ж.НТЕ, присвяченому польській етнології, а також етнології США та Канади.

Анна Бжозовська-Крайка виступила в ІМФЕ імені М.Т.Рильського НАН України з науковою доповіддю на тему «E pluribus unum: folklorystyczne przesłanki kulturowej jedności Europy» («У розмаїтості єдність: фольклорні свідчення культурної єдності Європи»), присвячену фольклорним паралелям у міфологічній прозі Європи. Основний матеріал пані Анна зібрала на теренах Сілезії. Доповідачка здійснила порівняльний аналіз кількох міжнародних мотивів, зокрема етіологічного мотиву про створення людей, мотиву змагання із потойбічною істотою, мотиву неправедного слова. Дослідниця описала особливості вербалізації певного мотиву залежно від ситуації побутування, коли основним експертом є аудиторія.

Порушені під час зустрічі проблеми викликали жвавий інтерес серед київських дослідників народної традиційної культури. У дискусії, яка точилася довкола сюжетних, термінологічних, теоретичних проблем сучасної етнології та фольклористики, взяли участь доктор філологічних наук Оксана Микитенко, кандидати філологічних наук Ірина Коваль-Фучило, Юрій Бідношия. Директор ІМФЕ імені М.Т.Рильського НАН України академік Г.А.Скрипник презентувала гостям нові видання Інституту.

Активним учасникам обговорення пані радник Емілія Ясюк подарувала видання «O jedność Etropy», своєрідну антологію польської європейської думки ХХ ст.., що допоможе краще зрозуміти роль Республіки Польща в сучасному світі.

 

Матеріал підготували Леся Вахніна та Ірина Коваль-Фучило

 

 

 

 Учасники зустрічі (зліва-направо): Радник з питань наукового-освітньої співпраці Посольства Республіки Польщі в Україні пані Емілія Ясюк; доктор габілітований, професор, керівник Центру Конрадівських досліджень Вєслав Крайка; доктор габілітований, професор Інституту польської філології Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської, пані Анна Бжозовська-Крайка; провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, доктор філологічних наук Леся Георгіївна Мушкетик; директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАНУ Ганна Аркадіївна Скрипник.

 

 Доповідь пані Анни Бжозовської-Крайки.

 

 Виступ пані Емілії Ясюк.

 

 Директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАНУ Ганна Аркадіївна Скрипник дарує гостям нові видання Інституту.

 

Радник з питань наукового-освітньої співпраці Посольства Республіки Польші в Україні пані Емілія Ясюк дарує активним учасникам дискусії книгу «O jedność Etropy».