imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Робоча нарада виконавців спільного українсько-білоруського проекту ІМФЕ імені М.Т.Рильського НАН України та Центру дослідження білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі «Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті сучасного етнокультурного дискурсу» ДФФД України (Ф 73)

 

 28 березня 2017 року у конференц-залі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України відбулася зустріч із співробітниками відділу народознавства Інституту мистецтвознавства¸ етнології та фольклору ім. К. Крапіви, що є складовою Центру білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, доктором історичних наук, провідним науковим співробітником, доцентом Галиною Іванівною Касперович та кандидатом історичних наук старшим науковим співробітником Тетяною Іванівною Кухаронак. Робочу нараду відкрила директор ІМФЕ академік Ганна Скрипник, яка привітала гостей, лаконічно охарактеризувавши українсько-білоруське співробітництво, що має довготривалий та постійний характер (спільні експедиції, проекти, конференції, видання, зокрема спецвипуск НТЕ, присвячений білоруській етнології), та надала слово гостям.

Відомий білоруський етнолог - Г. І. Касперович виступила з науковою доповіддю «Етнокультурна спадщина білоруського народу в сучасній культурі білорусів», де було відображено результати реалізації спільного українсько-білоруського проекту «Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті сучасного етнокультурного дискурсу» У своїй доповіді Г. І. Касперович, окрім загального огляду, також детальніше зупинилася на власних спостереженнях в галузі сільського господарювання, зокрема тваринництва в сучасній Білорусі.

Слід відзначити, що Г. І. Касперович очолює колектив білоруських виконавців проекту, в якому беруть участь директор Центру білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі академік О. І. Локотко, к.і.н., с. н. с. Т. Кухаронак та к. ф. н. О. Г. Алферова. Так, білоруські колеги, Т. І. Кухаронак є автором розділів, присвячених українській діаспорі в Білорусі в колективній монографії «Кто живет в Беларуси». Г. І. Касперович вивчає демографічні проблеми, в тому числі й ті, що стосуються українців Білорусі. Академік О. І. Локотко - відомий дослідник східнослов'янських зв'язків у народній архітектурі, що відображено в його виданні «Нарысы гісторыі культуры Беларусі». О. Г. Алфёрова займається порівняльним дослідженням паремій (монографія «Усходнеславянскія і заходнеславянскія загадкі. Вобразна-паэтычная сістэма», 2008 г.), а також мифопоетикою образів у східнослов'янському фольклорі.

З української сторони керівником проекту є директор ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України академік Г. А. Скрипник, виконавці: к. ф. н. Л. Вахніна, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, к. і. н., пров. н. с. «Українського етнологічного центру». Г. Бондаренко, к. і. н. Л. Боса та к. ф. н. І. Огієнко.).

На робочій нараді виступила також виконавець проекту к. і. н., ст. н. с. згаданого Центру Т. І. Кухаронак, яка розповіла про побутування білоруської народної обрядовості в наш час. Обидві доповіді викликали значне зацікавлення, прозвучало чимало запитань до виступаючих про стан білоруської культури, мови, поповнення кадрового складу Академії молодими вченими, їх внесок в науку, сучасні трансформації традиційних обрядів тощо. В обговоренні доповідей гостей та в робочій нараді по проекту виступили науковці ІМФЕ ім. М. Т. Рильського - Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Боса та ін. Так, Л. Боса розповіла про своє нещодавнє перебування в Білорусі, враження від країни, проведені дослідження, які представлено на шпальтах НТЕ з посиланням на проект. Доктор мистецтвознавства, пров. н. с. відділу музикознавства та етномузикології М. Хай додав свої спостереження як музикознавець, продемонстрував специфічний пастівницький український народний інструмент - фуркало (білоруська чуринга). Українські етнологи зауважили багато спільних рис в обрядовості українців та білорусів.

Наприкінці робочої наради традиційно відбувся обмін новими виданнями науковців обох країн. Директор ІМФЕ академік Г. А. Скрипник подарувала білоруським колегам кілька розлогих томів праць, опублікованих видавничим відділом Інституту та подякувала їм за цікаві доповіді.

Розмова продовжилася у відділі української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ, із співробітниками якого згадувані вчені підтримують довготривалі і плідні контакти.

 

Фото із зустрічі