imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Науково-практичний семінар
«Електронна база вишитих вербально-іконічних текстів кінця XIX - середини XX століття»

 

28 лютого 2017 року у залі засідань ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України відбулася презентація електронної бази вишитих вербально-іконічних текстів кінця ⅩⅨ - середини ⅩⅩ ст. аспірантки другого року навчання відділу української та зарубіжної фольклористики Тетяни Волковічер (науковий керівник - старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук Л. В. Іваннікова). Окрім фольклористів, на семінарі були присутні співробітники відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв, а також відділу музикознавства та етномузикології.

Т. Волковічер продемонструвала створений нею інтерактивний покажчик вербальних та візуальних формул і формульних елементів сюжетно-епіграфічних вишивок на основі зібраного матеріалу (1223 одиниці). Кожна з цих одиниць має персональну сторінку, зміст якої розміщений у дві колонки (ліворуч міститься світлина вишивки та загальна інформація про неї: коментар від інформанта, місце і час виготовлення речі та джерело фотографії; праворуч - аналітична інформація: вербальні та візуальні інваріанти, формули, формульні елементи).

На основі цієї електронної бази можна простежити народні трансформації тих або тих сюжетів, які вишивалися за друкованими схемами для рукоділля.

Доповідь аспірантки викликала активну дискусію науковців. До обговорення долучилися не лише фольклористи (д-р філол. наук О. О. Микитенко, канд. філол. наук Л. К. Вахніна, канд. філол. наук О. Ю. Чебанюк, канд. філол. наук І. І. Кімакович, канд. філол. наук Л. В. Іваннікова, канд. філол. наук Т. М. Шевчук), а й інші відомі українські дослідники народної культури: д-р мист. Т. В. Кара-Васильєва, д-р мист. Д. В. Степовик, канд. мист. О. В. Шевчук. 

 
  
Вступне слово завідувача відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидата філологічних наук Л. К. Вахніної 
 
  Доповідач - аспірантка другого року навчання відділу української та зарубіжної фольклористики Тетяна Михайлівна Волковічер
 
 Під час семінару
 
 Фото презентація, фото база
 
  Виступ наукового керівника - старшого наукового співробітника української та зарубіжної фольклористики, кандидата філологічних наук Л. В. Іваннікової
 
Під час обговорення - виступ завідувача відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв, доктора мистецтвознавства Т. В. Кари-Васильєвої