imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Запрошуємо
до участі у Міжнародній науково-практичній конференції

 

«Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики
у національно-культурному самоствердженні України»

 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України
м. Київ

25 травня 2017 р.

 

Основні проблеми, що виносяться на обговорення учасників конференції за профільною тематикою та наступними напрямками:

1. Народознавство:
- Актуалізація наукової спадщини дослідників етнокультури Слобожанщини в умовах євроінтеграційних процесів за матеріалами спадщини Д. Багалія, М. Сумцова, П. Іванова, В. Білецької та ін..
- Доробок українських етнологів 1920-30-х рр.
- Дослідники українського етнокультурного пограниччя: питання міжкультурного діалогу.
- Наукова спадщина Ф. Вовка, М. Костомарова, Є. Спаської, Д. Щербаківського та ін. у контексті поступу сучасного народознавства і мистецтвознавства.
- Питання історіографії української та зарубіжної фольклористики.
- Пам'ять як культуротворчий чинник соціальних трансформацій. 
- Проблеми розвитку сучасних студій з української музичної регіоналістики.

2. Мистецтвознавство:
- Художня спадщина видатних мистців України у контексті сучасних культурних процесів (Іван Айвазовський, Тетяна Яблонська, Іван Кавалерідзе, Олександр Архипенко).
- In memoria: українські мистці, науковці, бандуристи, кобзарі та лірники - жертви «великого терору».
(Михайло Бойчук, Дмитро Антонович, Данило Щербаківський , Федір Шміт, Лесь Курбас, Сергій Гіляров, Федір Ернст, Євген Рихлік, Микола Макаренко, Наталя Коцюбинська, Микола Надемський та ін..).
- Міждисциплінарні дослідження як пріоритетний напрям розвитку сучасного наукового знання.
- Теоретичні проблеми мистецтвознавства: тенденції та перспективи.
- Феномен авторського стилю в історичному й теоретичному вимірах.
- Маргінальність як феномен: постаті, громади, події.
- Театрознавча та кінознавча біографістика. Довженкознавство.
- Концептуальні питання історії екранних та сценічних мистецтв у сучасному осмисленні.
- Театральна режисура в її історичному та теоретичному аспектах.
- Корифеї української оперної культури як репрезентанти національних духовних здобутків у світі.
- Історичні традиції та новаторські пошуки в українському балетному театрі
- Українська культурна діаспора в світі (Європа, США, Бразилія): постаті, осередки; інтеграційні процеси

3. Презентація спільного українсько-білоруського проекту (Ф 73 ДФФД України) «Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті сучасного соціокультурного дискурсу (2016 - 2017)».

4. Круглий стіл: «Внесок (ІМФЕ) Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України до світової україністики».

Заявки (ПІБ, посада, установа, назва доповіді, координати) та короткі анотації доповідей (до 500 знаків) надсилати до 15 травня 2017 р. на e-mail: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. .

Організаційний внесок за публікацію матеріалів - 100 грн.

До проведення конференції буде опубліковано тези доповідей.

Тези (2000 знаків = 1 сторінка А4, Times New Roman, інтервал 1,5) надсилати до 12 травня 2017 року.

Після проведення конференції буде опубліковано тексти доповідей.

Проїзд та проживання — за рахунок учасників конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію і матеріалів для публікації.

Заявка (форма)

 

Порядок роботи 

9:00 - 10:00  Реєстрація учасників конференції

10:00 - 12:00  Пленарне засідання

12:00 - 13:00  Презентація наукових видань

13:00 - 14:00  Перерва на обід

14:00 - 18:00  Секційні засідання

 

Програма конференції

Тези доповідей

Оргкомітет
Тел.: 278-12-90
278-34-54
E-mail: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.