imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Науково-практична конференція

«ОБРАЗ ШАХТАРСЬКОГО КРАЮ В ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВАХ»

     

28 жовтня 2016 р. з 10.00 до 13.00 в Малій залі Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України відбулася науково-практична конференція «ОБРАЗ ШАХТАРСЬКОГО КРАЮ В ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВАХ». Організатори: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Асоціація кінокритиків Національної спілки кінематографістів України, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, Національний центр Олександра Довженка.

Українські кінознавці, кінотеоретики, історики кіно досліджували формування кінорепрезенатації регіону, насамперед, в радянському кінематографі, які, в значній мірі формували самоусвідомлення його жителів. Ре-візія образу «шахтарського краю», символу соціально-економічної модернізації радянського суспільства і суспільної фантастики відбувається за умов інформаційного протистояння, коли проросійська пропаганда вміло використовує саме ці конструкції, апелюючи до особливого статусу і виключності Донбасу. Доповіді охопили значний масив фільмів: від створених у кінці 1920-х до нашого часу. Вони простежують як конструювання героїчного модернізаційного наративу «Всесоюзної Кочегарки», так і деконструкцію і деміфологізацію.

Модератором виступив Сергій Тримбач, старший науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології ІМФЕ ім. М.Рильського НАН України, президент Асоціації кінокритиків Національної спілки кінематографістів України, заслужений діяч мистецтв України.

Під час конференції відбулися презентації монографії «Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини», автори: Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова, Видавництво Кліо, 2016, яку представив Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України) та збірки «Кінематографічна ревізія Донбасу», Національний центр Довженка, 2015 ( представила Анна Онопрієнко). Прозвучали доповіді:

Механічне vs органічне в ранніх фільмах Леоніда Лукова про Донбас, Онуфрієнко Анна, кінознавець Національного центру Олександра Довженка;

Повоєнний Донбас на документальному екрані (1945-48 рр.), Волошенюк Оксана, молодший науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології НАН України, член Національної спілки кінематографістів України, куратор ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екранна творчість в сучасному медіакультурному просторі. Образ шахтарського краю в екранних мистецтвах (історія, теорія, сучасність)»;

Прийоми моделювання національної ідентичності у фільмах про Донбас, Новікова Людмила, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, член Національної спілки кінематографістів України, куратор ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екранна творчість в сучасному медіакультурному просторі. Образ шахтарського краю в екранних мистецтвах (історія, теорія, сучасність)»;

Від шахтаря до поета: «Квітка на камені» Сергія Параджанова в контексті культурного коду відлиги, Брюховецька Ольга, кандидат філософських наук, докторантка кафедри культурології Національного університету Києво-Могилянська Академія (Україна);

Журналістські методи візуалізації абстрактних понять в контексті реалізації програми «Патріот Луганщини», Дейнегіна Тетяна, заслужений журналіст України, доцент кафедри тележурналістики, дикторів і ведучих телепрограм Київського Національного університету культури і мистецтв (Україна).

На завершення учасники переглянули кінострічку «КВІТКА НА КАМЕНІ» (СРСР, к/с ім. О. Довженка, 76 хв.) Режисери: Анатолій Слісаренко, Сергій Параджанов.

 

Інформація про проведення конференції.

 

Відкриття конференції.