imfe.jpg
  English
.
.
.

Черков Георгій Анатолійович  науковий співробітник відділу кінознавства, кандидат мистецтвознавства. Навчався в Київському державному інституті театрального мистецтва (нині КНУТКіТ) імені І. К. Карпенка-Карого (кафедра кінознавства, 1996). В ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України працює з 1999 р.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Проблема правди в сучасному ігровому кінематографі» (науковий керівник С. Д. Безклубенко).

Сфера наукових інтересів – екранні мистецтва, інтерпретація реальності, теорія інформації, проблема образу, знаку і зображення в мистецтві.

 

ВИБРАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Екранний світ – діалог реальностей. – К., 2013. – 274 с.

Трансформація реальності на екрані в епоху дигітальних технологій // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2010, Вип. 7. – С. 128–135.

Візуалізація і трансформація ступеня умовності. «Екранність» світосприйняття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – 2011. – Вип. 9. – С. 134–141.

Імітація реальності в добу цифрових технологій: альтернативні світи, реалізм чи псевдодокументалізм // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – К., 2012. – Вип. 11.

Нова парадигма візуального у формуванні часо-простору фільму // Збірник матеріалів наукової конференції ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2011.

Трансформація реальності в сучасному екранному просторі: імітація, наслідування, (псевдо)ідентичність // Стратегії дослідження екранних медіа. Наукові студії ІМФЕ. – К., 2013. – С. 49–74.

Поетика екранного втілення національно-значимої постаті на прикладі Т. Г. Шевченка // Українське мистецтвознавство. – 2013. – № 13.

 

01.07.2015