imfe.jpg
  English
.
.
.

Дзюба Діана Юріївна (до 1998р.  Курдюмова)  науковий співробітник відділу кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат філософських наук.

Телефон: моб. +38 (067) 220 6691

Електронна пошта: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. , Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.

Дзюба Д. Ю. працює науковим співробітником відділу кінознавства з 2008 р., кандидат філософських наук. Основна сфера наукових інтересів - дослідження в галузі екранних медіа, зокрема українського телебачення в контексті сучасної доби. Має практичний досвід роботи на телебаченні: з 2002 по 2007 рр. працювала на АТЗТ «Телеканал Інтер» (режисер, продюсер студії музичних і концертних програм). У 2006 р. прослухала курс з підвищення майстерності телевізійних спеціалістів «Інтершкола» (телеканал «Інтер») за спеціальністю «Продюсер». У якості продюсера брала участь у створенні різноманітних програм, концертів, мюзиклів, масштабних музичних проектів («Різдвяні зустрічі Алли Пугачової» (2007), Міжнародний музичний фестиваль «Крим Мюзик Фест» (2011, 2012).

У 2001 р. Дзюба Д. Ю. (на той час  Курдюмова Д. Ю.) після закінчення Національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого вступила до аспірантури IMФЕ відділу теорії мистецтв (зав. відділу  член-кор. НАНУ Гончаренко М. В.). У 2006 р. захистила дисертацію зі спеціальності «Естетика» на тему: «Українська драматургія другої половини XVII - середини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби». Захист відбувався на кафедрі естетики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (зав. кафедри Левчук Л. Т.). Науковий керівник  старший науковий співробітник Інституту філософії НАНУ, канд. філос. наук Довга Л. М.

Дзюба Д. Ю.  член журі міжнародних телевізійних і музичних фестивалів, зокрема «Tenerife Song Contest «Universong» (2012, Іспанія), Міжнародний фестиваль документальних фільмів (2010), експерт конкурсу «Національна українська премія шоу-бізнесу «YUNA» (2013, 2014 р.).

Брала участь у суспільному обговоренні проектів законів «Про доступ до публічної інформації», «Про суспільне телебачення». (Інституту Медіа права).

Член Національної спілки кінематографістів України.

Результати досліджень викладені в низці статей та доповідей на наукових міжнародних конференціях, присвячених різним аспектам екранних медіа: «Національне телебачення України. Музика в ефірі» (Національна музична енциклопедія, 2015); «Телевізійний формат як ключове поняття у мас-медійному дискурсі» (Наукові записки Міжнародної Асоціації Україністів, Випуск 3, 2013 р.); «Телевізійний документальний серіал «Мій Шевченко»: спроба аналізу сучасної рецепції» (Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 200-річчю Т. Г. Шевченка. - 2013. - Вип.13. - С. 122-125); «Ток-шоу як формульний жанр сучасного телебачення: типологія, специфіка, історичний зріз» («Стратегії дослідження екранних медіа». Серія «Наукові студії ІМФЕ». - 2013. - Випуск 7. - С. 242-291); «Медіа як бізнес», «Медіа-освіта і медіграмотність» (Київ : «Вільна преса», 2012. - С. 125-143) - у співавторстві з Волошенюк О.);. «Радіо», «Медіа-освіта і медіграмотність» (Київ : «Вільна преса», 2012. - С. 199-210); «Музичний відеокліп як концептуальне втілення посмодерністського світосприйняття» («Музична україністика: сучасний вимір», збірник, присвячений пам'яті Миколи Гордійчука. - Київ, 2012. - Випуск 6. - С. 165-175); «Жанровий аспект сучасного телевізійного контенту» (Збірник матеріалів «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес». - Київ, 2012. - С. 167-173); «Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення» («Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії». - Київ, 2011. - № 11. - С. 348-352); «Телебачення як інтерпретація постмодерної реальності» (Науковий вісник КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 2010. - Випуск 6. - С. 157-165); «Міфотворчість постмодерністського телепростору України» (Українське мистецтвознавство. Збірник наукових праць ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2009. - Випуск 9. - С. 259-264); «Телебачення як базовий аудіовізуальний конструкт медіа культури інформаційного суспільства» (Науковий вісник КНУТКIТ ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 2009. - Вип. 5. - С. 247-258); «The historic and philosophical bases of aesthetic principle and practice in early 18th century Ukraine» (Report on the International Conference on a study of XVIII century. Published in Anthology of The Enlightenment Research International Society. Bordo (Bordeaux), (France, 1998); «Морально-етична концепція української барокової драми» (III Міжнародний Конгрес україністів. Філософія. Теорія культури. Історія культури. -Харків : Освіта, 1996); Курдюмова Д. Ю. Українська драматургія другої половини XVII - середини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби. Автореферат дис... кандидата філософських наук. - Київ, 1996. - 23 с.); «Місце естетики в філософських курсах Києво-Могилянської академії» (Тези наукових читань з нагоди 60-річчя від дня народження А. С. Канарського. - Київ, 1996. - С. 33-34; «Алегоризм бароко в діалогах Григорія Сковороди» («VII Сковородинські читання». - Київ, 1996. - С. 55-60; «Уявлення про сутність людини в українській шкільній драматургії» («Діалог культур». Збірник доповідей конференції, присвяченої пам'яті Дмитра Чижевського. - Київ, 1996. - С. 119-127) та в інших публікаціях.