imfe.jpg
  English
.
.
.

Волошенюк Оксана Валеріївна  провідний мистецтвознавець відділу кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

У 1988 р. з відзнакою закінчила факультет «Кіно» Київського державного театрального інституту ім. І. К.Карпенко-Карого (спеціалізація «кінознавець»). У відділі кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України - з 2008 року. Коло наукових інтересів: історія українського кіно (хронікально-документальний кінематограф, кінопропаганда, кінохроніка поч. ХХ ст., культурна політика тощо).

Автор понад 10 публікацій у вітчизняних наукових виданнях, понад 20 -у періодичних спеціалізованих виданнях. Один з авторів науково-методичного комплексу «Медіаграмотність» (зокрема підручника (затверджено МОН), 5 навчальних програм, посібника «Посібник для вчителя. Конспекти уроків» у частинах, де йдеться про засоби кіноосвіти, візуальну грамотність, граматику мови кіномистецтва.

Член Національної спілки кінематографістів України та FIPRESCI (Міжнародної федерації кінопреси).

Праці:

1. Українські мас-медіа : Довідник / за ред. О.Волошенюк. - Київ : К.І.С., 1996. - 186 с.
2. Кіно // Нариси української популярної культури / за ред. О. Гриценка. Київ-1998. - Київ : УЦКД, 1998. - 217-245 с. (у співавторстві).
3. Радіо // Нариси української популярної культури. За ред. О. Гриценка. Київ-1998. - Київ : УЦКД, 1998. -539-549 с.
4. Огляд медіаосвіти: Австрія, Великобританія, Німеччина, Фінляндія. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд // Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошниченко Ю. - Київ : АУП, ЦВП, 2011. - С. 14-24.
5. Аудовізуальна грамотність // Навчальний план дисципліни «Медіаосвіта (медіаграмотність)» (очна форма навчання) - 54 год. 1,5 кредита ECTS для педагогічних університетів та Навчальний план для курсів підвищення кваліфікації вчителів з медіаосвіти (медіаграмотності) (очна форма навчання) в закладах післядипломної педагогічної освіти. Програми затверджені секцією післядипломної педагогічної освіти Науково-методичної комісії галузі знань «Педагогічна освіта» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Навчальна програма «Медіаосвіта (медіаграмотність) для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. - Київ : 2011. - С. 58-65.
6. Кінорепрезентації історичної пам'яті в Україні та Польщі: 1990-2010-ті роки // Українське мистецтвознавство, 2012. - Вип.12. - С. 160-167.
7. Редактор-упорядник підручника «Медіаосвіта і медіаграмотність». Підручник рекомендовано до друку Вченими радами ІМФЄ ім.М.Т.Рильського НАН України, Інституту журналістики КНУ ім.Т.Г.Шевченка, Інститутом політичної та соціальної психології НАПН України // Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. - Київ : ЦВП, 2012. - 352 с.
8. Медіа як бізнес // Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. - Київ : ЦВП, 2012. - С. 125-144.
9. Кінематограф // Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. - Київ : ЦВП,2012. - С. 155-175.
10. Газети // Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. - Київ : ЦВП, 2012. - С. 175-179.
11. Журнали // Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. - Київ : ЦВП, 2012. - С. 189-199.
12. Інтерпретація постаті Т. Шевченка в неігровому радянському кінематографі: засади конструювання в рамках радянської культурної політики // Українське мистецтвознавство, 2013. - Вип. 1. - С. 110-117.
13. Кінохроніка 1940-45 років: динаміка стилю // Студії мистецтвознавчі, 2013. - Ч. 3\4. - С. 51-63.
14. Кіноінтерпретації долі М.Куліша: лише кінопубліцистика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження, «Микола Куліш: драматургія долі й культура творчості» (м. Харків, 9-12 грудня 2012 року) / за заг. ред. канд. пед. наук Л. Д. Покроєвої. - Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013. - С. 106-111.
15. Граматика кіномови // Практична медіаосвіта: авторські уроки : збірка. - Київ : АУП, 2013. - 447 с. (С. 313-336).
16. Українська медіаосвіта: сучасний контекст // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр : щомісячний навчально-практичний та бібліографічний журнал. - К. : ТОВ «Український інститут нормативної інформації», 2013. - № 4. - С. 21-26.
17. Документальне кіно в сучасній медіаосвіті: як використати можливості документалістики для осучаснення навчального процесу // Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції «Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти. -Ч. :ЧОІППО, 2013. - С. 14-19.
18. Медіаосвіта як право на інформацію та свободу самовираження // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: щомісячний навчально-практичний та бібліографічний журнал. - Київ : ТОВ «Український інститут нормативної інформації», 2013. - № 9. - С. 81-84.
19. Діяльність громадських об'єднань та міжнародних організацій в сфері медіаУкраїнський медіаландшафт: аналітичний звіт / за ред. В. Іванова, О. Волошенюк, А. Кулакова. - Київ : ФКА, АУП, 2013. - С. 27-31.
20. Методи підготовки кіно- та медіапедагогів у Британському кіноінституті // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. - Д. : ДОІПО. - № 9. - С.72-77.
21. 5 Одеський кінофестиваль: українська ідентичність в дзеркалі в українського кіно // Студії мистецтвознавчі. - Київ, 2014. - Чис. 3. - С. 86-97.
22. Симфонія Донбасу - перший український звуковий фільм: історична реконструкція//Студії мистецтвознавчі. - Київ, 2014 Число 1 (45). - С. 55-61.
23. Кінохроніка ВУФКУ (1927-1930 рр.) // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчя ВУФКУ (Всеукраїнське фото кіноуправління) 21 листопада 2013 р. - Київ, Вид-во НАУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - 66 с.
24. Кінобіографія Т. Шевченка: реконструкція домислу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 2014. - Вип. 14. - С. 156-163.
25. Передмова // Посібник для вчителя. Плани-конспекти уроків / за ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк, О. П. Мокрогуза. - Київ : АУП,ЦВП, 2014. - 190 с.
26. Кіно і телебачення // Посібник для вчителя. Плани-конспекти уроків / за ред. В. Ф. Іванова,О. В. Волошенюк, О. П. Мокрогуза. - Київ : АУП,ЦВП, 2014. - С. 89-114.
27. Передмова // Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. - Київ : ЦВП, АУП преси, 2014. - С. 10-32.
28. Навчальна програма «Сходинки до медіаграмотності» Для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин // Літостанський В. В., Даниленко В. І., Мележик В. П., Іванова Т. В., Волошенюк О. В., Іванов В. Ф. - Київ : АУП, ЦВП, 2014. - 54 с.
29. Навчальна програма «Медіаграмота в педагогічних училищахі коледжах». Для студентів, які здобувають неповну вищу освітуна основі базової та повної загальної середньої освіти // Літостанський В. В., Іванов В. Ф., Іванова Т. В., Волошенюк О. В., Даниленко В. І., Мележик В. П. Медіаграмота в педагогічних училищах і коледжах. - Київ : АУП, ЦВП, 2014. - 48 с.
30. Навчальна програма «Основи медіа грамотності» для загальноосвітніх освітніх закладів 10-11 класів. Електронна публікація (http://www.aup.com.ua/ml/Program_10_11.pdf ) // Літостанський В. В., Даниленко В. І., Мележик В. П., Іванова Т. В., Волошенюк О. В., Іванов В. Ф.
31. Критичне мислення у мультимедійному світі: досвід Національної асоціації освіти з медіаграмотності (США) // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: щомісячний навчально-практичний та бібліографічний журнал. - Київ : ТОВ «Український інститут нормативної інформації», 2014. - № 9. - С. 34-39.
32. Становлення українського хронікально-документального кінематографу: 30-ті роки // Мистецтвознавчі записки, - Київ, 2015. - Вип.1.
 
01.07.2015