imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

   19 травня 2015 р. в ІМФЕ відбулася наукова сесія, присвячена вшануванню 120-річчя від дня народження Максима Тадейовича Рильського.

 
 
 
 
Жвавий інтерес та обговорення викликали доповіді учасників, що торкалися різної тематики науково-творчої діяльності М. Т. Рильського.
 
Завідувач відділу кінознавства, доктор філологічних наук Т. П. Руда
 
Голова Спілки кінематографістів України, старший науковий співробітник відділу кінознавства С. В. Тримбач
 
Завідувач відділу культурології та театрознавства, доктор мистецтвознавства, професор І. М. Юдкін
 
Провідний науковий співробітник відділу зарубіжної фольклористики, доктор філологічних наук О. О. Микитенко
 
Науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства І. О. Ходак
 
Молодший науковий співробітник відділу кінознавства, кандидат мистецтвознавства Л. Є. Новікова
 
А також виступи гостей ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України:
 
Директор Інституту етнології, фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук, доктор габілітований з етнології, доцент Петко Христов
 
Завідувач кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор історичних наук, професор В. М. Скляр
 
Упродовж наукової сесії було продемонстровано документальний фільм про М. Т. Рильського, який люб’язно надав для перегляду онук М. Т. Рильського – М. Г. Рильський (на фото зліва), а завідувач відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, доктор мистецтвознавства М. Й. Хай виконав на кобзі та заспівав історичну пісню (на фото справа):