imfe.jpg
  English
.
.
.

2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016, 2015,2014,2013,2012,2011,2009

 

 

21 січня 2016 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00 Андросової Дарії Володимирівни «Від модерного до постмодерного дискурсу фортепіанного мистецтва ХХ – початку ХХІ ст.: виконавська специфіка» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

Науковий консультант :
– Сокол Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, ректор (Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової)

Офіційні опоненти:
 – Терещенко Алла Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник відділу музикознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України)
– Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри історії музики (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка)
– Рощенко Олена Георгіївна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з науково-педагогічної та творчо-виконавської  роботи (Харківська державна академія культури)

 


 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

наукового співробітника

 спеціальність 17.00.04 Кіномистецтво. Телебачення, 1 місце

Термін проведення конкурсу та подачі документів до наукової частини з 15 жовтня по 15 листопада 2015 року.

 


  

До уваги аспірантів та докторантів!

 

26 листопада 2015 р. відбудеться атестація аспірантів та докторантів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Для допущення до загальноінститутської атестації після звіту на відділі необхідно здати до Наукової частини:

   1.  Заповнений атестаційний лист (узяти для заповнення в Науковій частині до звіту на відділі);
   2.  Заповнений індивідуальний план роботи (узяти для заповнення в Науковій частині до звіту на відділі);
   3.  Витяг з протоколу засідання відділу про затвердження звіту;
   4.  Звіт про роботу;
   5.  Роздруковані матеріали за звітний період (II півріччя 2015 р.).
Дату та час звіту на засіданні відділу  кожному аспіранту слід узгоджувати з науковим керівником самостійно
Аспірантів, які не здадуть вчасно необхідні для атестації папери та матеріали до Наукової частини, буде не допущено до атестації 26 листопада 2015 р.!
 
Наукова частина
т. (044) 278-12-90

 


 

Оголошення!

27 листопада 2015 р. відбудеться кандидатський іспит зі спеціальності.

Заяви для складання іспиту подавати до Наукової частини 

до 1 листопада 2015 р.!

 


 

3-4-5 листопада 2015 р. відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

3 листопада

11:00 Сауляка Богдана Михайловича «Розвиток деревообробних ремесел Східного Поділля кінця ХІХ – початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

14:00 Ганус Дзвенислави Михайлівни «Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

4 листопада

11:00 Полек Тіни Віталіївни «Сільська молодь у пострадянському місті: міграція, акультурація, ідентичність» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

14:00 Леньо Таїси Володимирівни «Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини ХХ – початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

5 листопада

11:00 Биконі Асі Григорівни «Типологія образу культурного героя в українських чарівних казках та японських міфооповідях» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

14:00 Кривенко Оксани В’ячеславівни «Замовляння як фольклорний жанр та особливості його літературної рецепції» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.


15-16 жовтня 2015 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій: 

15 жовтня

11:00 Панасюка Валерія Юрійовича «Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури.

16 жовтня

11:00 Летичевської Оксани Миколаївни «Хорове виконавство як складова оперної вистави: творчість Л.М.Венедиктова» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво.

14:30 Пономаревської Олени Іванівни «Народний іконопис Київського та Чернігово-Сіверського Полісся кінця XVIII - XIX століть: релігійно-історичний, соціокультурний і фольклорний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури.

 22 вересня 2015 р. о 15:00 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4, 4-й поверх (Конференц-зал)) за участі вітчизняних та зарубіжних учених і громадських діячів відбудеться Круглий стіл «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України».

 Прочитати повністю...

 


 

Вступні іспити до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України у 2015 році відбудуться:

24 вересня об 11 год. — зі спеціальності
1 жовтня — іноземна мова
8 жовтня — філософія

Місце проведення іспитів:
1. Із спеціальності — в приміщенні ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України (Грушевського, 4 (4 поверх);
2. З філософії — в приміщенні Центру гуманітарної освіти НАН України (Трьохсвятительська, 4, тел. 278-30-13);
3. З іноземної мови — в приміщенні Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України (Трьохсвятительська, 4. тел. 278-30-13).

Дирекція Інституту

 


 

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

9 липня 2015 р. о 12 год. відбудеться Вчена рада Інституту.

Порядок денний:

1. Наукова доповідь завідувача відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України», д.іст.н. В.К.Борисенко «Міф про 130 народів України».

2. Звіт стипендіатки стипендії Президента України аспірантки відділу «Зарубіжна фольклористика» Церковняк Іванни.

3. Рекомендація до друку збірки «Народні пісні Чернігівщини» (упорядник - доктор мистецтвознавства Л.О.Єфремова).

4. Різне.

Дирекція

 


 

(1895–1964)

19 березня 2015 року виповнилося 120 років від дня народження

Максима Тадейовича Рильського –

видатного українського поета і перекладача, громадського діяча і публіциста, а також одного зі славетних очільників нашого Інституту. 

 Прочитати повністю... 

 


 

 

     30 квітня 2015 року о 12 год. відбудеться засідання Вченої ради Інституту з нагоди 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького

 Прочитати повністю...

 


 

     Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

молодшого наукового співробітника

- спеціальність 07.00.05 - етнологія, 1 місце

Термін проведення конкурсу та подачі документів до наукової частини з 2 лютого по 2 березня 2015 року.

 

Дирекція Інституту

 


 

Спеціалізована вчена рада Д 26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України повідомляє про захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, що відбудуться 3-4 березня 2015 р.

Прочитати повністю...