imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Перелік документів,

необхідних для вступу до докторантури

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М. Т. Рильського НАН України

                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Заява на ім’я директора із зазначенням шифру та найменування спеціальності

2. Особовий листок з обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за місцем роботи.

3. 2 фото 3х4 (для особового листка з обліку кадрів).

4. Автобіографія (докладно).

5. Копії дипломів та додатків.

6. Витяг з протоколу засідання Вченої ради про рекомендацію до вступу до докторантури.

7. Список наукових праць (Форма 3).

8. 2 копії ідентифікаційного коду.

9. 2 копії першої сторінки паспорту.

10. Копія трудової книжки (завірити у відділі кадрів за місцем роботи).

 


ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ


ЗАРАХУВАННЯ ДОКТОРАНТІВ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НАКАЗОМ ПО ІНСТИТУТУ З 01 ВЕРЕСНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ