imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Перелік документів,

необхідних для складання кандидатського іспиту зі спеціальності


 
1. Заява на ім'я директора із зазначенням шифру та найменування спеціальності, а також форми навчання (з відривом від виробництва - очна, без відриву від виробництва - заочна). ПОДАЄТЬСЯ ЗАВЧАСНО - НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА 2 МІСЯЦІ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ!!!


2. Реферат з теми дисертації (обсягом 25 –30 сторінок машинопису).


3. Рецензія на реферат.