imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Директорові Інституту мистецтвознавства, фольклористики
 та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
академіку НАН України Скрипник Г. А.

________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, рік та форма навчання аспіранта)

________________________________________________________
(Номер телефону)

________________________________________________________
(Емейл-адреса)


 

 


 

Заява

 


Прошу допустити мене до складання кандидатського іспиту зі спеціальності «…» (шифр та назва спеціальності).


 

 

 

 

 

__________________                                                                                                    _______________
   (Дата)                                                                                                                      (Підпис)


                   


УВАГА!!! Заява пишеться від руки і подається не пізніше, ніж за місяць до складання іспиту!!!