imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Зустріч науковців з головою Американської асоціації україністів

 

     4 квітня в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України відбулась зустріч українських науковців з Віталієм Чернецьким - головою Американської асоціації україністів, професором університету в м. Міамі (штат Огайо). Напередодні відбулась презентація книги професора «Картографуючи посткомуністичні культури», що вийшла українською мовою у видавництві «Критика». 

     У своєму виступі п. Віталій Чернецький окреслив широке коло питань, що стосуються сучасних тенденцій розвитку української культури в цілому, ролі та місця літератури в модерному українському соціумі. Під час наукової дискусії, що виникла в ході обговорення, висвітлювались проблеми збереження культурної ідентичності в умовах глобалізації, актуальні питання розвитку американської україністики. Під час особистої розмови Президента МАУ, академіка НАН України Ганни Скрипник та голови Американської асоціації україністів проф. Віталія Чернецького обговорювались питання, пов'язані з підготовкою до VIII  конгресу МАУ.