imfe.jpg
  English
.
.
.

 Ламонова Оксана Василівна

 

1991-1996 - навчалася в Київському державному художньому інституті (Національна Академія образотворчого мистецтва і архітектури), 1996-1999 - в аспірантурі УАМ. 1996-2020 - працювала в Київській дитячій Академії мистецтв, від 1998 - викладала історію образотворчого мистецтва (авторський курс) на факультеті образотворчого мистецтва Вищого мистецького коледжу КДАМ. 2006 - в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського захистила дисертацію, тема - «Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри». Від 2007 - працює в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, у відділі образотворчого мистецтва, на посаді наукового співробітника. Член НСХУ від 2000 року.

 

Основні праці:

1. 100 найвідоміших українців.- К., Кн. Дім «Орфей», М., Вече, 2002. (у співав.)   

2. 100 найвідоміших шедеврів України. - К., Автограф., 2004. (у співав.)

3. Желєзняк С., Ламонова О. Образотворче мистецтво.: Підручник для учнів 6 класу загальоосвітінх навчальних закладів.- К., «ЛДЛ»., 2006.

4. Ламонова О. 24 художниці.: Есе.- К., КМЦ «Поезія», 2010. 

5. Розмай незалежної України. Художники Києва. Українське образотворче мистецтво 1991-2011 років. Живопис. Графіка. Скульптура. (Автор-упорядник В. Андрієвська).- К., Криниця., 2011.-  С. 466, 471, 484, 488, 518, 538, 549, 556, 568, 618.

6. Мистецтво другої половини 1950-х - 1980-х років. Книжкова графіка// Історія українського мистецтва/ НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; гол. ред. Г. Скрипник., наук. ред. Т. Кара-Васильєва. - Т. 5.: Мистецтво ХХ століття.- К., 2007.- С. 556-577.

7. Мистецтво 1990-х років. Графіка// Історія українського мистецтва/ НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; гол. ред. Г. Скрипник., наук. ред. Т. Кара-Васильєва. - Т. 5.: Мистецтво ХХ століття.- К., 2007.- С. 790-801.

8. Феномен продовження традицій «шестидесятництва» в сучасній українській графіці: На прикладі творчості О. І. Губарєва// Міст.- №4-5.-  Київ-2008.- С. 200-207.

9. Рання творчість Георгія Якутовича і проблема стилістичної єдності в київській графіці 60-х рр. ХХ ст.// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.- 2009.- №1-2.- С. 47-59.

10. Проблема стилістичної єдності в київській графіці 60-х рр. ХХ ст. і рання творчість Сергія Адамовича// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.- 2009.- №3-4.- С. 95-102.

11. Огляд: Васильев В. А. Алексей Афанасьевич Кокель: 1880-1956: Жизнь и творчество/ В. А. Васильев; [науч. ред. В. И. Ковтун].- 2-е изд., испр. и доп.- Чебоксары: [Б. и.].- Студії мистецтвознавчі.- 2009.- Число 3.- С. 143-144.

12. Рання творчість Івана Селіванова// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.- 2009.- №6.- С. 28-32.

13. Рання творчість Володимира Куткіна// Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв.- 2009.- №17.- С. 82-89.

14. Рання творчість Анатолія Базилевича// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.- 2010.- №3.- С. 47-51.

15. Дві «Енеїди»// Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв.- 2011.- №1.- С. 100-104.

16. Ілюстрації Галини Галинської до казки Ш. Перро «Попелюшка» в контексті української графіки 1970-х рр.// Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв.- 2011.- №5.- С. 117-122.

17. Анатолій Бондарович - ілюстратор дитячої літератури// Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв.- 2011.- №10.- С. 74-81.

18. «Неслухняні нащадки»: шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро «Попелюшка»)// Українське мистецтвознавство. Матеріали. Дослідження. Рецензії.- Вип. 11.- К., 2011.- С. 194-199.

19. Творчість Світлани Дубцової в контексті української книжкової графіки 70-80-х рр. ХХ ст.// Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв.- 2012.- №7.- С. 100-110.

20. Ілюстрації Галини Галинської до казки Ш. Перро «Попелюшка» в контексті української графіки 1970-х// Міст.: Зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології.- Вип. 8.- К., 2012.- С. 206-215.   

21. Мистецтво книжкового оформлення: творчість Володимира Юрчишина// Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв.- 2012.- №12.- С. 76-80.

22. Железняк С. М., Ламонова О. В. Образотворче мистецтво. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: «Генеза», 2013. - 176 с.

23. Железняк С. Н., Ламонова О. В. Изобразительное искусство. Учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений. Киев.: «Генеза», 2013.- 176 с.

24. Лінорити і рисунки Олексія Фіщенка в контексті української графіки 1970-1980-х рр.// Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв.- №2.- 2014.- С. 75-78.

25. Агітвікна Самуїла Уманського (Самума) 1941-1943 рр.// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.- 2014.- №2.- С. 38-44.

26. Железняк С. М., Ламонова О. В. Образотворче мистецтво. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ.: «Генеза», 2014. – 192 с.

27. Железняк С. Н., Ламонова О. В. Изобразительное искусство. Учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений. Киев.: «Генеза», 2014. – 192 с. 

28. Шевченківські видання Володимира Юрчишина// Українське мистецтвознавство. Матеріали. Дослідження. Рецензії. – Вип. 13. – К., 2013. – С. 54–61.

29. Ілюстрації Олександра Івахненка до кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» // Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв. – 2014. – № 7. – С. 73–80.

30. Творчість Світлани Дубцової в контексті української графіки 1970-1980-х років // Українське мистецтвознавство. Матеріали. Дослідження. Рецензії. – Вип. 14. – К., 2014. – С. 86–96.

31. Ілюстрації Івана Селіванова до «Слова про Ігорів похід» (1972) // Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв. – 2015. – № 1. – С. 24–30.

32. Шляхи української графіки ІІ–ї половини ХХ століття// «Мистецька мапа України. Київ». Проект Музею сучасного мистецтва України.: Каталог. – К., 2015. – С. 246–247.

33. Анатолій Бондарович – ілюстратор дитячої літератури (за матеріалами архіву відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України) // Студії мистецтвознавчі. – 2015. – Число 4. – С. 94–99.

34. Олександр Івахненко – ілюстратор російської класики // Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв. – 2015. – №8. – С. 25–32.          

35. Олександр Фільберт: живописець, карикатурист, педагог (за матеріалами архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) // Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв. – 2016. – №1. – С. 33–37.

36. Железняк С. М., Ламонова О. В. Образотворче мистецтво. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К., Генеза, 2016. – 224 с. 

37. Георгій Якутович сімдесятих: пейзажі та інтер`єри // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - 2016. - №2. - С. 64-67.

38. Сергій Якутович - ілюстратор російської класики // Вісник Харківської Державної Академії дизайну і мистецтв. - 2016. - №4. - С. 55-63.

39. Сергій Якутович. Творчість 1970-1980-х - станкова графіка // Міст.: Зб. наук. праць. - Вип. 12. - К., 2016. - С. 170-179.

40. Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 - початку 1980-х років // Студії мистецтвознавчі. - 2016. - Число 4. - С. 70-79.

41. Олександр Івахненко - ілюстратор російської класики // Українське мистецтвознавство. Матеріали. Дослідження. Рецензії. - Вип. 16. - К., 2016. - С. 212-218.

42. Творчість Володимира Іванова-Ахметова 1980-х років// Студії мистецтвознавчі. - 2017. - Число 2. - С. 83-95.

43. Василь Федорович Мироненко: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ імені М. Т. Рильського)// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті.- 2017.- №3.- С. 47-53.

44. Офорти Сергія Якутовича до роману Федора Достоєвського «Зневажені і скривджені»// Студії мистецтвознавчі.- 2017.- Число 4.- С. 65-75.

45. Проблеми формування та розвитку української теми у творчості Сергія Якутовича// Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України.: Зб. статей Міжнародної наукової конференції.- К., 2017.- С. 562-573. 

46. «Античний цикл» Оксани Бербеки-Стратійчук// Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії.- Вип. 17.- К., 2017.- С. 166-177.

47. Рання творчість Павла Макова// Студії мистецтвознавчі.- 2018.- Число 2.- С. 91-102.

48. Рання творчість Андрія Чебикіна (1970-1980-ті роки)// Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії.- Вип. 18.- К., 2018.- С. 129-139.

49. Рання графіка Наталії Ніколайчук (1980-1990-ті роки)// Студії мистецтвознавчі.- 2018.- Число 4.- С. 63-76.

50. Словник художників України. Біобібліографічний довідник. Кн. 1 : А-В / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ: видавництво ІМФЕ, 2019. 240 с. (у співавт.)

51. Графічний театр Катерини Радько // Студії мистецтвознавчі. - 2019. - Число 2. - С. 78-91.

52. Бер Пінхусович Бланк: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) // Міст.: Зб. наук. праць. - Вип. 15. - К., 2019. - С. 186-196.

53. Гофманіада Катерини Радько // Збірник наукових праць пам`яті докторки мистецтвознавства Валентини Рубан / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ: Вид-во ІМФЕ, 2019. - С. 426-458.

54. Інтерпретація національної традиції у творчості Катерини Радько// Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - Вип. 19. - К., 2019. - С. 177-187.

55. Інтерпретація національної традиції в творчості Катерини Радько // «Сьомі Платонівські читання»: Тези доповідей міжнародної наукової конференції пам`яті академія Платона Білецького (1922-1998), присвячені 60-річчю кафедри ТІМ і 50-річчю кафедри техніки і реставрації творів мистецтва НАОМА. - К., 2020.- С. 105-106.

56. Графіка Ксенії Ходаковської // Студії мистецтвознавчі. - 2020. - Число 1/2. - С. 70-86.

57. Галина Скляренко (Вітання шановних ювілярів) // Народна творчість та етнологія. - 2020. - №4. - С. 95.

58. Релігійні сюжети у графіці Юлії Майстренко-Вакуленко // Народна творчість та етнологія. - 2020. - №5-6. - С. 33-49.

59. Колажі та левкаси Юлії Майстренко-Вакуленко // Вісник Харківської державної академії культури.: Зб. наук. праць. - № 58 (2020).- Харків., 2020. - С. 58-70.

60. Образи та алегорії: символічна графіка Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура України.: Зб. наук. праць. - № 70 (2020). - Харків., 2020. - С. 191-200.

61. Графічні серії Юлії Майстренко-Вакуленко «Храми України» та «Дерев`яні церкви України» // Міст.: Зб. наук. праць.- Вип. 16.- К., 2020.- С. 98-114.

62. Графічні серії Юлії Майстренко-Вакуленко «Храми України» та «Дерев`яні церкви України» // «Восьмі Платонівські читання»: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. - К., 2021.- С. 94-95. 

63. Акварелі Людмили Бруєвич 1990-х рр. // Культура України.: Зб. наук. праць. - № 72 (2021). - Харків., 2021. - С. 110-117.

64. Графіка Людмили Бруєвич 90-х рр. ХХ століття // Народна творчість та етнологія. - 2021. - №3. - С. 94-110.

65. Перетинаючи межу... (вітчизняна графіка напередодні Всеукраїнської молодіжної виставки 1987 року) // Міст.: Зб. наук. праць. - Вип. 17. - К., 2021. - С. 104-120.

66. Графіка Людмили Бруєвич 2000-2010-х років // Народна творчість та етнологія. - 2021. - №4. - С. 72-87.

67. Сергій Якутович: творчість 1970-1980-х років // Українське мистецтвознавство на переломах епох: Образ. Трансформації. Стиль. - К.: Наукова думка., 2021. - С. 218-232.

68. «Кобзар» епохи «тихого протесту»: шевченкіана Олександра Івахненка // Українське мистецтвознавство на переломах епох: Образ. Трансформації. Стиль. - К.: Наукова думка., 2021. - С. 233-254.

69. Еволюція графіки Людмили Бруєвич (1990-2016 рр.) // «Дев`яті Платонівські читання»: Тези доповідей міжнародної наукової конференції (2021, 20 листопада, Київ). - К., 2022.- С. 89-90.

70. Графіка Андрія Левицького // Народна творчість та етнологія. - 2022. - №1. - С. 46-57. 

71. Нові інталіо Андрія Левицького // Культура України.: Зб. наук. праць. - № 76 (2022). - Харків., 2022. - С. 80-90.

 

Публікації 2007 р.

1. Вірність захопленням Ксенії Саліної // Наука і суспільство. - 2007. - №1-2. - С. 48-49.

2. Казки та сни Галини Бодякової // Київ. - 2007. - №2. - С. 191-192.

3. Дар тиші - живопис Альони Науменко // Наука і суспільство. - 2007. - №3-4. - С. 48-49.

4. Як у старих добрих казках // Київ. - 2007. - №4. - С. 187-188.

5. Та, що створює вітражи // Наука і суспільство. - 2007. - №5-6. - С . 47-48.

6. Про пастелі Інги Леві // Наука і суспільство. - 2007. - №7-8. - С. 47-48.

7. Ляльки Валентини Чайковської // Наука і суспільство. - 2007. - №9-10. - С. 47-48.

8. Про пастелі Інги Леві // Київ. - 2007. - №11. - С. 189-190.

 

Публікації 2008 р.

1. «Мерехтливий романтизм» Владислава Яворського // Наука і суспільство. - 2008. - №1-2. - С. 47-48.

2. Радість і мудрість Галини Кириленко-Бараннікової // Галина Кириленко-Бараннікова.: Каталог. - К., 2008. - С. 6.

3. Що ми знаємо про ляльки // Київ - 2008. - №3. - С. 191-192.

4. Французькі казки очима Тетяни Зеленченко // Наука і суспільство. - 2008. - №3-4. - С. 23-25.

5. Кредо живопису Оксани Шапкаріної - дитинство // Наука і суспільство, 2008. - №3-4. - С. 47-48.

6. Радість і мудрість Галини Кириленко-Бараннікової // Наука і суспільство. - 2008. - № 5-6. - С. 24-25, 48.

7. Таємниця Олени Духневич // Наука і суспільство. - 2008. - № 7-8. - С. 48-49.

8. Паперове покликання Валентини Султанової // Наука і суспільство. - 2008. - №9-10. - С. 25, 48-49.

9. Середньовічні фантазії Ірини Годунової // Наука і суспільство. - 2008. - № 11-12. - С. 47-49.

 

Публікації 2009 р.

1. Подорож Галицько-Волинськими субкультурами // Наука і суспільство. - 2009. - №1-2. С. 46-49.

2. Намальовані подарунки від Оксани Корнієнко // Наука і суспільство. - 2009. - №3-4. - С. 72-73.

3. Та, що створює вітражі // Київ. - 2009. - №3-4. - С. 188-189.

4. Медитативні прогулянки від Надії Мартиненко // Наука і суспільство. - 2009. - №5-6. - С. 72-73.

5. Київський «котячий Рафаель» // Наука і суспільство. - 2009. - №7-8. - С. 48-49.

6. Іронія та мудрість Оксани Бербеки-Стратійчук // Наука і суспільство. - 2009. - № 9-10. - С. 71-73.

7. Чарівний світ Юхима Рудмінського // Наука і суспільство. - 2009. - №11-12. - С. 72-73.

8. «Погляд» Галини Кириленко-Бараннікової // Образотворче мистецтво. - 2009-2010. - №4-1. - С. 132-133.

 

Публікації 2010 р.

1. Її ангел охороняє світ// Київ.- 2010. - №3. С. 188-189.

2. «Благословляю ніжність дому...»// Музейний провулок.- 2010.- №2 (травень-серпень).- С. 140-145.

3. Чарівна країна Маріанни Острогляд// Наука і суспільство.- 2010.- №5-6.- С. 64-65.

4. Художні можливості топографії// Образотворче мистецтво.- 2010.- №2-3.- С. 30-31.

5. Керамічний Всесвіт Віри Томашевської// Наука і суспільство.- 2010.- №7-8.- С. 48-49.

6. Акварельний Львів Ніни Максимової// Наука і суспільство.- 2010.- №9-10.- С. 48-49.

7. Крізь чарівне скло// Київ.- 2010.- №11-12.- С. 186-188.

8. Театральні образи Наталії Ніколайчук// Наука і суспільство.- 2010.- №11-12.- С. 64-65.

9. Текстильні та пастельні фантазії Ірини Муращик// Наука і суспільство.- 2010.- №11-12.- С. 66.

 

Публікації 2011 р.

1. Прогулянка у маленькому саду: графіка Уляни Львової// Наука і суспільство.- 2011.- №1-2.- С. 64-66.

2. Мистецтвознавство і сучасні «товсті журнали» - чи можлива співпраця?// Наука і суспільство.- 2011.- №3-4.- С. 77-78.

3. Натхнення кольорових ниток: душа і стиль творчості Тетяни Фаліної// Наука і суспільство.- 2011.- №3-4.- С. 79-81.

4. Запрошення до кавової паузи// Київ.- 2011.- №4-5.- С. 186-187.

5. Країна диваків Алли Човган// Наука і суспільство.- 2011.- №5-6.- С. 62.

6. Дорогоцінна краса емалевих чудес// Наука і суспільство.- 2011.- №5-6.- С. 63-64.

7. Гармонія світла та світло гармонії: про графіку Галини Галинської// Наука і суспільство.- 2011.- №7-8.- С. 75-81.

8. Маски театрального художника, або Сон рудого кота// Наука і суспільство.- 2011.- №7-8.- С. 81-82.

9. Стаття до каталога// Наталка Ніколайчук. Живопис. Графіка (Художники України).: Каталог.- К., 2011.- С. 3.

10. Стаття до каталога// Людмила Захарова. Живопис..: Каталог.- К., 2011.- С. 2-3.

11. Про живопис Людмили Захарової// Наука і суспільство.- 2011.- №9-10. С. 46-48, 50.

12. Скульптура класу люкс// Наука і суспільство.- 2011.- №9-10.- С. 49.

13. Квіти та сни Наталії Бойчук// Наука і суспільство.- 2011.- №11-12.- С. 46-49.

14. Простір, викладений мазками// Наука і суспільство.- 2011.- №11-12.- С. 49-50.

15. Крони, наповнені світлом// Київ.- 2011.- №11-12.- С. 190-192.

 

Публікації 2012 р.

1. «Сон Мері»// Наука і суспільство.- 2012.- №1-2.- С. 70.

2. Простір настрою: живопис Інни Биченкової// Наука і суспільство.- 2012.- №1-2.- С. 71-72.

3. Засвіти вікно серед ночі// Київ.- 2012.- №3-4.- С. 187-188.

4. Захоплення білим: ляльки Асі Козіної// Наука і суспільство.- 2012.- №3-4.- С. 54-55.

5. Живописні мандри Сергія Кривенка// Наука і суспільство.- 2012.- №3-4.- С. 56-57.

6. Подорож, відчута на смак: живопис і графіка Валентини Давиденко// Наука і суспільство.- 2012.- №5-6.- С. 46-47.

7. Повернення у сад// Наука і суспільство.- 2012.- №5-6.- С. 48-49.

8. Квіти-сни Наталії Бойчук// Київ.- 2012.- №6.- С. 190-192.

9. Міф «Українське бароко»// Наука і суспільство.- 2012.- №7-8.- С. 52-53.

10. Услід за казкою: живопис Лариси Захарчук-Демент`євої// Наука і суспільство.- 2012.- №7-8.- С. 54-58.

11. Таинственное обаяние предмета// Осип Кривоглаз. Живопись.: Каталог.- К., 2011.- С. 34.

12. Графіка поета: про творчість Наді Курбатової// Наука і суспільство.- 2012. -№9-10.- С. 52-53.

13. «Гофманіада» Ірини Левитської// Наука і суспільство.- 2012.- №9-10.- С. 53-58.

14. Запрошення до майстерні: живопис Олени Отрощенко-Бейсембінової// Наука і суспільство.- 2012.- №11-12.- С. 44-46.

15. «Український рік» Тетяни Зеленченко// Наука і суспільство.- 2012.- №11-12.- С. 47-50.

 

Публікації 2013 р.

1. Світ як свято: живопис Марини Соченко// Наука і суспільство.- 2013.- №1-2.- С. 60-62.

2. Тихі розмови// Наука і суспільство.- 2013.- №1-2.- С. 63-66.

3. Ляльки Асі Козиної// Київ.- 2013.- №3-4.- С. 191-192.

4. Заморська гостя: особливості творчості Світлани Дубцової// Наука і суспільство.- 2013. -№3-4. -С. 61-62.

5. Натюрморти Ірини Годунової// Наука і суспільство.- 2013.- №3-4.- С. 63-66.

6. Світ за вікном Олени Отрощенко-Бейсембінової// Київ. 2013.- №5.- С. 188-189.

7. Багатство живопису Ольги Володарської-Іщук// Наука і суспільство.- 2013.- №5-6.- С. 70-71, 74.

8. Прогулянка старим містом// Наука і суспільство.- 2013.- №5-6.- С. 71-73.

9. «Гофманіада» Ірини Левитської// Київ.- 2013.- №7-8.- С. 190-192.

10. Казки про ілюстрації// Наука і суспільство.- 2013.- №7-8.- С. 54.

11. Великі таємниці маленької шафи та інші чудові історії// Наука і суспільство.- 2013.- №7-8.- С. 55-58.

12. Графічні сюїти Івети Ключковської// Київ.- 2013.- №9.- С. 190-192.

13. Осінь і місто Алли Преображенської// Наука і суспільство.- 2013.- №9-10.- С. 62, 66.

14. Книжкові світи Івети Ключковської// Наука і суспільство.- 2013.- №9-10.- С. 63-65.

15. Марення на березі Лебединого озера// Наука і суспільство.- 2013.- №11-12.- С. 62-63.

16. Живопис Валентини Чайковської: шлях до світла// Наука і суспільство.- 2013.- №11-12.- С. 63-66.

 

Публікації 2014 р.

1. Вистава для чутливих душ// Київ.- 2014.- №1.- С. 191-193.

2. Чудова країна Діни Розен// Наука і суспільство.- 2014.- №1-2.- С. 62-63, 65-66.

3. Завіконна подорож у зиму// Наука і суспільство.- 2014.- №1-2.- С. 63-64.

4. Розписи костелу Св. Олександра у Києві// Наука і суспільство.- 2014.- №3-4.- С. 46-47, 49.

5. Шевченкіана Надії Нікіфорової// Наука і суспільство.- 2014.- №3-4.- С. 47-50.

6. Три кольори війни: ілюстрації Наталії Володіної-Панченко до «Військових повістей» Василя Бикова// Наука і суспільство.- 2014.- №5-6.- С. 54-55.

7. Дорога до моря// Наука і суспільство.- 2014.- №5-6.- С. 55-58.

8. Лицарі й ангели Ірини Годунової// Київ.- 2014.- №6.- С. 187-189.

9. «Червоні вітрила» Катерини Штанко// Наука і суспільство.- 2014.- №7-8.- С. 62-63.

10. Кримські пейзажі Вікторії Руднєвої// Наука і суспільство.- 2014.- №7-8.- С. 63-64, 66.

11. Сергій Якутович і «Три мушкетери»// Наука і суспільство.- 2014.- №9-10.- С. 70-71.

12. Чарівність «тихого життя»// Наука і суспільство.- 2014.- №9-10.- С. 71-74.

13. Казки старого Києва: живопис Евеліни Бекетової // Наука і суспільство, 2014. - № 11-12. - С. 69-70, 74.

14. Перший ілюстратор Андерсена // Наука і суспільство. - 2014. - №11-12. - С. 70-72.

15. Відкрите небо Валентини Чайковської // Київ. - 2014. - № 11-12. - С. 187-188, 193.

 

Публікації 2015 р.

1. «Тристан та Ізольда» Володимира Василенка // Наука і суспільство. - 2015. - № 1-2. - С. 62-63.

2. Чарівні пригоди в казковому лісі // Наука і суспільство. - 2015. - № 1-2. - С. 63-66.

3. Вічний пошук гармонії та духовності: мистецтво Наталії Ніколайчук // Наука і суспільство. - 2015. - № 3-4. - С. 69-70, 73-74.

4. Графіка Олександра Губарєва: подорож Всесвітом // Наука і суспільство. - 2015. - № 3-4. - С. 71-72.

5. «Слово про Ігорів похід» Івана Селіванова // Наука і суспільство. - 2015. № 5-6. - С. 69-73.

6. Умиротворення й усамітнення: живопис Оксани Мазур-Посвалюк// Наука і суспільство. - 2015. №9-10. - С. 61-62, 65.

7. Танці та мандри Ірини Годунової // Наука і суспільство. - 2015. - №9-10.- С. 62, 65-66.

8. Художник Діккенса // Наука і суспільство. - 2015. - №9-10. - С. 63-64.

9. Сади і лабіринти Оксани Бербеки-Стратійчук // Київ. - 2015. - №9-10.- С. 190-192.

10. Олександр Івахненко - ілюстратор // Наука і суспільство. - 2015. - №11-12. - С. 69-71, 73.

11. Графічні оповіді Тетяни Зеленченко // Наука і суспільство. - 2015.- № 11-12. - С. 71-72, 74.

 

Публікації 2016 р.

1. Перші офорти Олександра Івахненка // Київ. - 2016.- №1-2.- С. 190-192.

2. Київські адреси Дмитра Шмаринова// Наука і суспільство.- 2016.- №1-2.- С. 62-63.

3. Та, що несе вогонь: про мистецтво Олени Журавель// Наука і суспільство.- 2016.- №1-2.- С. 63-66.

4. Через чорний ліс до кришталевого замку: про ілюстрації Евеліни Бекетової// Наука і суспільство.- 2016.- №3-4.- С. 62-63, 65-66.

5. Котяче покликання Готфрида Мінда// Наука і суспільство.- 2016.- №3-4.- С. 63-64.

6. Емалевий вівтар Тетяни та Сергія Колечків// Наука і суспільство.- 2016.- №5-6.- С. 62-63.

7. Усі кольори квітів: про батіки Аліни Гріненко// Наука і суспільство.- 2016.- №5-6.- С. 63-66.

8. Літографії Оксани Бербеки-Стратійчук// Наука і суспільство.- 2016.- №7-8.- С. 62-63.

9. Живописні мандри Максима Ляшева// Наука і суспільство.- 2016.- №7-8.- С. 63-64.

10. Графіка Володимира Іванова-Ахметова: початок // Наука і суспільство. - 2016. - №9-10. - С. 62-63.

11. Осінні прогулянки старим містом: графіка Неллі Павлової // Наука і суспільство. - 2016. - №9-10. - С. 63-66.

12. Загадкова «Місс» Срібного століття // Наука і суспільство. - 2016. - №11-12. - С. 61-63.

13. Коли я знову стану маленьким... (Про творчість Любові Григор`євої-Стелецької) // Наука і суспільство. - 2016. - №11-12. - С. 63-66.

 

Публікації 2017 р.

1. Місто та його художник: про творчість Самуїла Каплана // Наука і суспільство. - 2017. - №1-2. - С. 62-63, 65-66.

2. «Інша історія» // Наука і суспільство. - 2017. - №1-2. - С. 62-63.

3. Заспокоєння у рисуванні// Україна молода. - 2017. - 17-18 лютого.

4. Сонячне світло від Анни Добрової// Наука і суспільство. - 2017. - №3-4. - С. 2, 62, 65-66.

5. Шлях Тетяни Яблонської// Наука і суспільство. - 2017. - №3-4.- С. 63-64.

6. Міста на полотні та квіти на шовку// Культура і життя. - 2017.- 14 квітня.

7. Осягнення України: рання графіка Володимира Іванова-Ахметова// Культура і життя. - 2017. - 26 травня.

8. Про натюрморти Тамари Гик-Онищенко// Наука і суспільство. - 2017. - №5-6. - С. 86-87.

9. Паломництво на Єлисейські поля: про мистецтво Ірини Тернавської// Наука і суспільство. - 2017. - №5-6. - С. 87-90.

10. Час винограду: про нові натюрморти Ксенії Саліної// Наука і суспільство. - 2017. - №7-8. - С. 2, 62.

11. Володар раїни: про творчість Євгена Лещенка// Наука і суспільство. - 2017. - № 7-8. - С. 63-66.

12. Заручений з морем: життя і творчість Івана Айвазовського// Наука і суспільство.-2017.- №9-10.- С. 61-62.

13. Тихі мелодії: про живопис Ольги Ульянчик// Наука і суспільство.- 2017.- №9-10.- С. 2, 63-66.

14. Співець гармонії: про живопис Володимира Мірошниченко// Наука і суспільство.- 2017.- №11-12.- С. 2, 62-63, 66.

15. Колажі Тетяни Сопільняк: гармонія світу з тисячі шматочків// Наука і суспільство.- 2017.- №11-12.- С. 63-65.

 

Публікації 2018 р.

1. Рожеві замки та золоті острови Валентина Поліщука// Наука і суспільство.- 2018.- №1-2.- С. 62, 65-66.

2. Осягнення Достоєвського: ілюстрації Сергія Якутовича до роману «Зневажені і скривджені»// Наука і суспільство.- 2018.- №1-2.- С. 63-64.

3. Подорож за обрій: про живопис Валентина Поліщука// Культура і життя.- 2018.- 27 квітня.

4. «Життя - театр» Веніаміна Заславського// Культура і життя.- 2018.- 4 травня.

5. Свято північного сонця// Культура і життя.- 2018.- 25 травня.

6. Свято південного сонця// Наука і суспільство.- 2018.- №5-6.- С. 62.

7. Про пейзажі Василя Мазура// Наука і суспільство.- 2018.- №5-6.- С. 63-66.

8. Літо в техніці мокуліто// Наука і суспільство.- 2018.- №7-8.- С. 80-81.

9. Сни у затінку квітів та шпилів: про картини Ганни Проценко// Наука і суспільство.- 2018.- №7-8.- С. 81-84.

10. Диваки та пригоди Володимира Тарасенка// Культура і життя.- 2018.- 10 серпня.

11. Сни у затінку квітів та шпилів: про картини Ганни Проценко// Культура і життя.- 2018.- 17 серпня.

12. Казки старого міста та просто казки// Культура і життя.- 2018.- 17 серпня.

13. Про графіку Георгія Малакова// Культура і життя.- 2018.- 21 вересня.

14. Про графіку Георгія Малакова// Наука і суспільство.- 2018.- №9-10.- С. 68-69.

15. Великі пригоди диваків, або ж Всесвітня подорож квартирою// Наука і суспільство.- 2018.- №9-10.- С. 69-72.

16. Графіка Анастасії Мельникової// Культура і життя.- 2018.- 12 жовтня.

17. Про «Лускунчика» Катерини Радько// Культура і життя.- 2018.- 26 жовтня.

18. У затінку дівчат-квіток: про творчість Олександри Бахіної// Культура і життя.- 2018.- 2 листопада.

19. Літо в техніці мокуліто// Культура і життя.- 2018.- 23 листопада.

20. Про «Лускунчика» Катерини Радько// Наука і суспільство.- 2018.- №11-12.- С. 62-63.

21. Графіка Анастасії Мельникової// Наука і суспільство.- 2018.- №11-12.- С. 63-66.

22. «Як правильно заварювати чай»// Культура і життя.- 2018.- 7 грудня.

 

Публікації 2019 р.

1. У затінку дівчат-квіток: про творчість Олександри Бахіної// Наука і суспільство.- 2019.- №1-2.- С. 67-70.

2. Про графіку Лади Звягінцевої-Яценко// Культура і життя.- 2019.- Січень.

3. Бер Пінхусович Бланк: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського)// Культура і життя.- 2019.- Січень.

4. Дорога до храму: про офорти Юлії Майстренко-Вакуленко// Культура і життя.- 2019.- Лютий.

5. 300 і 1: про Анатолія Василенка і кота Мура// Культура і життя.- 2019.- Лютий.

6. «Як правильно заварювати чай»// Наука і суспільство.- 2019.- №3-4.- С. 66-67.

7. Дорога до храму: про офорти Юлій Майстренко-Вакуленко// Наука і суспільство.- 2019.- №3-4.- С. 67-70.

8. Про живопис Василя Красьохи // Культура і життя. - 2019. - 31 травня.

9. Про Івана Ілька та «Крик сойки над замком графа Шенборна» // Культура і життя. - 2019. - 31 травня.

10. 300 і 1: про Анатолія Василенка і кота Мура // Наука і суспільство. - 2019. - №5-6. - С. 72-73.

11. Про графіку Лади Звягінцевої-Яценко // Наука і суспільство. - 2019. - №5-6. - С. 73-76.

12. Кримська графіка Олени Михайлової-Родіної // Кримська світлиця. - 2019. - Червень.

13. Недобудований Версаль і закоханий Журден // Культура і життя. - 2019. - 12 липня.

14. Кримська графіка Олени Михайлової-Родіної // Наука і суспільство. - 2019. - №7-8. - С. 2, 56-57.

15. Про живопис Василя Красьохи // Наука і суспільство. - 2019. - №7-8. - С. 2, 57-60.

16. Правила та винятки: про графіку Ксенії Ходаковської // Культура і життя. - 2019. - Вересень.

17. Коти Інти Абраменко // Культура і життя. - 2019. - Вересень.

18. Про Івана Ілька та його «Крик сойки над замком графа Шенборна» // Наука і суспільство. - 2019. - №9-10. - С. 2, 60-61, 64.

19. Коти Інти Абраменко // Наука і суспільство. - 2019. - №9-10. - С. 61-63.

20. Художник біля кенаси // Культура і життя. - 2019. - Листопад-грудень.

21. Принцеса української графіки // Культура і життя. - 2019. - Листопад-грудень.

22. Правила та винятки: про графіку Ксенії Ходаковської // Наука і суспільство. - 2019. - №11-12. - С. 2, 62-63.

23. Художник біля кенаси // Наука і суспільство. - 2019. - №11-12. - С. 63-66.

 

Публікації 2020 р.

1. Недобудований Версаль і закоханий Журден // Наука і суспільство. - 2020. - № 1-2. - С. 61-63.

2. Поезія неспокою: про живопис Леоніда Шматка // Наука і суспільство. - 2020. - №1-2. - С. 2, 63-66.

3. Нескінченна мелодія «просто красивої епохи» // Культура і життя. - 2020. - 14 лютого.

4. Камерне свято від монументалістки // Культура і життя. - 2020. - 28 лютого.

5. Вісім гравюр Катерини Радько // Культура і життя. - 2020. - 13 березня.

6. Київські адреси Дементія Шмаринова // Культура і життя. - 2020. - 13 березня.

7. Хранителька снів // Культура і життя. - 2020. - 27 березня.

8. Три офорти Павла Макова // Культура і життя. - 2020. - 27 березня.

9. Нескінченна мелодія «просто красивої епохи» // Наука і суспільство. - 2020. - № 3-4. - С. 2, 62-66.

10. Поезія неспокою: про живопис Леоніда Шматка // Культура і життя. - 2020. - 10 квітня.

11. «Античний цикл» Оксани Бербеки-Стратійчук // Культура і життя. - 2020. - 24 квітня.

12. Казки, меблі та Червоний кіт // Культура і життя. - 2020. - 24 квітня.

13. Художник та його Місто // Культура і життя. - 2020. - 24 квітня.

14. Про картини-вистави Ольги Володарської-Іщук // Культура і життя. - 2020. - 29 травня.

15. «Дерев`яні церкви України»: офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура і життя. - 2020. - 29 травня.

16. Камерне свято від монументалістки // Наука і суспільство. - 2020. - №5-6. - С. 2, 65-66.

17. У вікні та за вікном: про творчість Вікторії Руднєвої // Наука і суспільство. - 2020. - №5-6. - С. 66-70.

18. У вікні та за вікном: про творчість Вікторії Руднєвої // Культура і життя. - 2020. - 12 червня.

19. Наталія Бойчук та її намальовані сни // Культура і життя. - 2020. - 12 червня.

20. Неголосні розмови: про картини Ольги Ульянчик // Культура і життя. - 2020. - 26 червня.

21. Експерименти та медитації Оксани Мазур-Посвалюк // Культура і життя. - 2020. - 10 липня.

22. Мистецтво настрою: картини Інни Биченкової // Культура і життя. - 2020. - 31 липня.

23. Керамічна Україна Віри Томашевської // Культура і життя. - 2020 - 31 липня.

24. Літорити Наталії Ніколайчук // Культура і життя. - 2020. - 31 липня.

25. Живописні подорожі Олени Леус // Культура і життя. - 2020. - 31 липня.

26. Принцеса української графіки // Наука і суспільство. - 2020. - №7-8. - С. 2, 62-63.

27. Живописні подорожі Олени Леус // Наука і суспільство. - 2020. - №7-8. - С. 63-66.

28. Про графіку Тетяни Зеленченко // Культура і життя. - 2020. - 14 серпня.

29. Графічні казки та графічний роман Івети Ключковської // Культура і життя. - 2020. - 14 серпня.

30. Шукачка архітектурних скарбів: про творчість Неллі Павлової // Культура і життя. - 2020. - 14 серпня.

31. Театр і живопис Надії Нікіфорової // Культура і життя. - 2020. - 28 серпня.

32. Свято кожного дня: про живопис Марини Соченко // Культура і життя. - 2020. - 25 вересня.

33. Настрій природи - стан душі: про творчість Тамари Гик // Культура і життя. - 2020. - 25 вересня.

34. Три офорти Павла Макова // Наука і суспільство. - 2020. - № 9-10. - С. 61-63.

35. «Дерев`яні церкви України»: офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Наука і суспільство. - 2020. - №9-10. - С. 2, 63-66.

36. Усмішка світу: про живопис Анни Добрової // Культура і життя. 2020. - 16 жовтня.

37. Диво кольорових ниток: картини Тетяни Фаліної // Культура і життя. - 2020. - 30 жовтня.

38. Кобзар епохи «тихого протесту»: Шевченкіана Олександра Івахненка // Кулуьтура і життя. - 2020. - 27 листопада.

39. Бер Пінхусович Бланк: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) // Наука і суспільство. - 2020. - №11-12. - С. 57-63.

40. Керамічна Україна Віри Томашевської // Наука і супільство. - 2020. - №11-12. - С. 63-66.

41. Мегаполіс, намальований пастелю: про творчість Інги Леві // Культура і життя. - 2020. - 4 грудня.

42. Про колажі Тетяни Сопільняк // Культура і життя. - 2020. - 4 грудня.

43. Паперовий світ ручної роботи: про творчість Валентини Ковальової // Культура і життя. - 2020. - 18 грудня.

 

Публікації 2021 р.

1. «Лісова пісня» Лесі Українки: графічний роман Івети Ключковської // Наука і суспільство. - 2021 - № 1-2. - С. 62-65.

2. ... І художня вистава Надії Нікіфорової // Наука і суспільство. - 2021. - №1-2. - С. 2, 65-68.

3. Рідні горизонти Тамари Челнокової // Культура і життя. - 2021. - 12-26 лютого.

4. Пам`яті старого Києва: про картини Марини Яценко // Культура і життя. - 2021. - 12-26 лютого.

5. Мандри, ігри та сни: про творчість Олени та Віктора Дерд // Культура і життя. - 2021. - 12-26 березня.

6. Подорож навколо «Ночі» // Наука і суспільство. - 2021. - №3-4. - С. 2, 61-63.

7. Рідні горизонти Тамари Челнокової // Наука і суспільство. - 2021. - №3-4. С. 63-66.

8. «Монументальна лірика» Олексія Фіщенка // Культура і життя. - 2021. - 30 квітня.

9. Кольорові мандри Дмитра Добровольського // Культура і життя. - 2021. - 14-28 травня.

10. Подорож навколо «Ночі» // Культура і життя. - 2021. - 14-28 травня.

11. Кольорові мандри Дмитра Добровольського // Наука і суспільство. - 2021. - №5-6. - С. 2, 62-63, 65-66.

12. «Проти світла» Анни Миронової // Наука і суспільство. - 2021. - №5-6. - С. 63-64.

13. Світи та Всесвіти Володимира Подлевського // Культура і життя. - 2021. - 11-25 червня.

14. Сумна чарівність ретро-речей: про натюрморти Тетяни Дем`яненко // Культура і життя. - 2021. - 11-25 червня. 

15. Містика, романтика та іронія Владислава Яворського // Культура і життя. - 2021. - 11-25 червня.

16. Обіцянка дива: про живопис Наталії Пухінди // Культура і життя. - 2021. - 11-25 червня.

17. Співрозмовники Достоєвського // Культура і життя. - 2021. - 11-25 червня.

18. Світи та Всесвіти Володимира Подлевського // Наука і суспільство. - 2021 - №7-8. - С. 70-71, 75.

19. Сумна чарівність ретро-речей: про натюрморти Тетяни Дем`яненко // Наука і суспільство. - 2021. - №7-8. - С. 71-72, 75-76.

20. «Українські художники: з Відлиги до Незалежності» // Наука і суспільство. - 2021. - №7-8. - С. 72-74 .

21. «Українські художники: з Відлиги до Незалежності» // Культура і життя. - 2021. - №13-18 (Липень-вересень).

22. «Проти світла» Анни Миронової // Культура і життя. - 2021. - №13-18 (Липень-вересень).

23. «Кераміка - це рок-н-рол»: про творчість Олександра Сопільняка» // Культура і життя. - 2021. - №13-18 (Липень-вересень).

24. Співрозмовники Достоєвського // Наука і суспільство. - 2021. - №9-10. - С. 63-67.

25. Містика, романтика та іронія Владислава Яворського // Наука і суспільство. - 2021 - №9-10. - С. 2, 67-70.

26. Старинная история с пятью рисунками // Чудо жизни Людмилы Киселёвой. Воспоминания друзей. - Калуга.: Эйдос., 2021. - С. 119-124.

27. Обіцянка дива: про живопис Наталії Пухінди // Наука і суспільтсво. - 2021. - №11-12. - С. 2, 62-63, 66.

28. «Кераміка - це рок-н-ролл»: про творчість Олександра Сопільняка // Наука і супільство. - 2021. - №11-12. - С. 63-65.

 

Публікації 2022 р.

1. Про «Дівчину з минулого» Віктора Зубкова // Наука і суспільство. - 2022. - №1. - С . 2, 61-62.

2. Дивокрай та Задзеркалля Євгенії Гапчинської // Наука і суспільство. - 2022. - №1. - С. 63-66.

3. Про «Дівчину з минулого» Віктора Зубкова // Культура і життя. - 2022. - №1-2 (Січень).

4. Дивокрай та Задзеркалля Євгенії Гапчинскьої // Культура і життя. - 2022. - №1-2 (Січень).

5. Київ Андрія Левицького // Наука і суспільство. - 2022. - №2. - С. 62-63.

6. Етно дзен: живопис і графіка Іллі Зубка // Наука і суспільство. - 2022. - №2. - С. 63-66. 

 

27.12.2022